Отиди на
Форум "Наука"

Циганският език- основна характеристика и специфика


Recommended Posts

 • Потребител

Здравейте!
Смятам, че е редно да има в раздела за езикознание тема, разглеждаща по-подробно спецификите на циганския език.

Лично аз владея този език (без да съм циганин) на средно ниво. Разбирам циганска реч (с изключение, когато е по-особен диалект или говорещия има два зъба в устата и фъфли). Мога да изразя основните си мисли. По стечение на обстоятелствата се случи така, че се наложи да уча този език, което после ми помогна изключително много с латинския, който учих в университета и не бях затруднен с падежната система на латинския, поради това, че вече се бях сблъсквал с по-сложна такава в циганския. :biggrin:

Класификация:
Циганският език спада към групата на индо-арийските езици. През хилядолетния си път на развитие е бил повлиян от езиците на народите, с които циганите са имали контакти. През средновековието силно влияние върху циганския език оказват персийски и гръцки. В по-ново време циганският език взаимства думи от езиците на страните, в които са се заселили циганските групи. Така например влашките цигани използват в ежедневния си говор думи взаимствани от румънския, кардарашите- от сръбския, турските цигани използват редица турцизми, а българските цигани употребяват многобройни български думи.

Граматика:
Циганският език е падежен език като е запазил осемте падежа, които са характерни за санскрит. Така в циганския се различават: именителен, винителен, дателен, местен, отложителен, творителен, родителен и звателен падежи.
Съществителните имена са в мъжки или женски род. Липсва среден род.
Прилагателните се съгласуват по род и число със съществителните.
Числителните имена се делят на бройни и редни.
Глаголите се спрягат по лице и число. Глаголите могат да бъдат в шест основни времена и в деятелен или страдателен залог.
Има също и причастие и деепричастие.
Граматиката ще представям по-подробно по-нататък в следващите постинги. Иска ми се сега да започна с предсатвянето на числителната система, защото е най-лесната част на езика и изисква по-малко обяснения.

Представям числителните бройни имена от 1 до 10 като ги съпоставям с тези в шест други езика, които имат сходство с циганския, понеже са от групата на индо-арийските езици. Не претендирам, че транскрипцията на посочените езици за сравнение е 100% вярна, защото има звуци, които няма как да бъдат отразени съвършенно точно чрез кирилицата или латиницата. Освен това аз не владея тези езици и ги посочвам, както ги чувам от изгледани клипове в интернет. За циганския език използвам ерлийския диалект, който се говори в Софийско и е най-популярен в България.

Цигански Санскрит Хинди Бенгалски Непалски Кашмирски Персийски

1: екх ека ек ек ек акх йек
2: дуй доу до дуи дуи зъ до
3: трин трини ти:н тин ти:н тре се
4: щар чатвари ча:р чар ца:р чор чахар
5: панч панча па:нч пач па:ц па:нч па:ндж
6: шов шата че: чой цха ше шеш
7: ефта сапта са:т шат са:т сат хафт
8: охто ашта а:т ат а:т ъ:т хашт
9: ейня нава но: нои ноу нау но
10: деш даша дас дош дас дав да:


В циганския език числителните за 7,8 и 9 са взаимствани от гръцкия. За другите е повече от видна индо-арийската връзка.

Числителните редни имена се образуват с прилепване на частицата -то към края на числителните бройни имена. Така се получава екх- едно, но екхто- първи; дуй-две, но дуйто- втори; трин-три, но тринто- трети и т.н.Редактирано от Flavius
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 50
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Модератор антропология

а има ли в циганския и други езикови влияния, освен от гръцки? Макар, това, че в бройната система има заемки от гръцки език, е само по себе си интересно...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Бях чувал за силното влияние на гръцкият върху циганският. Една случка ме накара да се учудя как може това влияние да е толкова голямо. Но после, като разбрах за какво ставало дума, се оказа, че влиянието си е нормално, в рамките на очакваното.

Та случката беше такава. Върви си до мене с горда осанка черният ми пудел, този от снимката, ако я виждате снимката. Минаваме край група цигани и ги чувам да казват: "Ти кало чакал!". Съобразявайки, че "чакал" вероятно значи куче, си го "преведох" на гръцки "Ти кало скили!" - "Какво хубаво куче!".

Да, ама не. "Ти кало чакал!" означавало "Виж черно куче!".

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Поучително. Значи, няма гръцко влияние в бройната система, само група чакали, так да се каже? Циганите са пресекли византия, докато стигнат балканите, и вероятно пресичането им е отнело известно време. Резонно е да имат някои гръцки заемки, а може би и други - персийски, или както съм чувал, арменски. Освен ако не предположим нещо крайно ексцентрично като траектория на пристигането им - примерно, че са изплували от морето, защото са атланти и т.н. За атзигани в мала азия има източници от 6-ти век, разбира се, вероятно не са същите цигани, а някакви други, пак цигани, но с различен произход. Аз коннкретно съм любопитен обаче има ли близкоизточно влияние/ заемки в езика им, или персийско.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Циганският език се повлиява от езиците на народите, сред които циганите се заселват. В този род на мисли всеки език на народа-домакин повлиява местните цигански диалекти. В България циганският е повлиян най-силно от българския, в Румъния- от румънския и т.н. Има обаче три езика, които са оказали влияние върху циганския докато циганите не са се били още разселили чак толкова много по света. Така тези три езика повлияват на циганския в един по-ранен период от развитието му и после при последвалите разделения на циганския етнос циганските групи отнасят тези заемки по целия свят. Тези три езика, които са повлияли циганския в по-ранен етап (по време на средовековието) са персийския, арменския и гръцкия. Изследвайки заемките от тези езици може да се направят изводи за миграциите на циганите по света. Така например се оказва, че циганите първоначално населявали централните части на Индия, а по-късно мигрирали към Северна Индия, оттам се заселили компактно в Персия, където езика им бил повлиян от персийския, но напуснали Персия преди налагането на исляма, защото не се откриват арабски заемки. Смята се, че в своите миграции са достигнали до Кавказ, където са получили арменско влияние върху езика си, а после са се заселили във Византия, но в малоазийските й части. Във Византия езика им бил повлиян от гръцкия, който има най-голямо влияние върху циганския от тези три езика. Циганите обаче напуснали Византия преди падането или непосредствено след падането на империята под османска власт и не се откриват тюркски следи върху езика им от този период.

Като заемки от арменски може да се посочат думи като:
бов- печка, фурна, пещ
грас- кон

мортхи- кожа

дудум- тиква

котор- парче


Думи с персийско влияние са:

диз- град

зор- сила

бахт- щастие

Гръцките заемки са многобройни, но примерно:

дром- път

лулуди- цвете

кокало- кост

зуми- супа, ястие

папус- дядо

сками- стол

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Циганските говори на Балканите са сред най-консервативните новоиндийски езици по отношение на морфологията и лексиката, но синтаксисът им е повлиян от гръцкия език.

кало "черно" си е чист епически санскрит (каала) например.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Та случката беше такава. Върви си до мене с горда осанка черният ми пудел, този от снимката, ако я виждате снимката. Минаваме край група цигани и ги чувам да казват: "Ти кало чакал!". Съобразявайки, че "чакал" вероятно значи куче, си го "преведох" на гръцки "Ти кало скили!" - "Какво хубаво куче!".

Да, ама не. "Ти кало чакал!" означавало "Виж черно куче!".

Кучето ти да не е от така наречените по народному "вълча порода", че циганите са го помислили за чакал. :grin:

Иначе те си имат дума за куче, даже две и думата "чакал" е нетипична освен, ако кучето ти не прилича на вълк или чакал.

Думата за куче в цигански е риконо. Използва се и друга дума, която е по-популярна сред турските цигани, а именно- джукел.

Иначе циганина най-вероятно е казал: "Дик кало чакал" или "Дик кало джукел" (като джукел си го чул като чакал и си чул вместо Дик- Ти, понеже си слял К-то със следващата дума Кало). Дик е заповедната форма на глагола дикав- гледам, виждам.

Ето и как се спрягат глаголите в сегашно време, деятелен залог.

Ето пример за спрягане на пет по-често използвани глагола като с по-тъмен цвят подчертавам характерните за лицето окончания.

Заедно с глаголите посочвам и местоименията.

Аз правя- Ме керав

Ти правиш- Ту керес

Той прави- Ов керел

Тя прави- Ой керел

Ние правим- Аме керас

Вие правите- Туме керен

Те правят- Он керен

Основата на глагола в случая е "кер". Само основата означава заповедно наклонение. Кер!- Прави!

Както е видно от примера в циганския език няма трето лице, единствено число, среден род за "То". В множествено число окончанията на глаголите във второ и трето лице съвпадат.

Аз гледам- Ме дикхав

Ти гледаш- Ту дикхес

Той гледа- Ов дикхел

Тя гледа- Ой дикхел

Ние гледаме- Аме дикхас

Вие гледате- Туме дикхен

Те гледат- Он дикхен

Заповедна форма- Дикх!- Гледай, Виж!

В циганския език има звуци като кх, чх, цх, пх, тх, дх, които нямат точен еквивалент в българския. При тях "х" се изговаря по-скоро като придихание след съгласната, която го предхожда и се чува като един звук.

Аз слушам, чувам- Ме шунав

Ти слушаш- Ту шунес

Той слуша- Ов шунел

Тя слуша- Ой шунел

Ние слушаме- Аме шунас

Вие слушате- Туме шунен

Те слушат- Он шунен

Императив: Шун!- Слушай!

Един от най-често използваните глаголи в циганския е:

Аз искам- Ме мангав

Ти искаш- Ту мангес

Той иска- Ов мангел

Тя иска- Ой мангел

Ние искаме- Аме мангас

Вие искате- Туме манген

Те искат- Он манген

Манг!- Искай!

Аз танцувам, играя- Ме кхелав

Ти танцуваш- Ту кхелес

Той танцува- Ов кхелел

Тя танцува- Ой кхелел

Ние танцуваме- Аме кхелас

Вие танцувате- Туме кхелен

Те танцуват- Он кхелен

Танцувай!- Кхел!

Имаше една чалгаджийска песен в която се пееше: Кхел, Кхел, О-о-о Кхел, Кхел! :guitar2:

Отрицателните глаголи се получават с прибавяне на частицата "На". Примерно: На мангав- Не искам; На шунав- Не слушам/чувам; На дикхав- Не виждам.

Ако искаме да използваме и местоимение в отрицанието, за да подчертаем допълнително смисъла, то отрицателната частица се слага между местоимението и глагола. Примерно: Ме на кхелав- Аз не танцувам.

Редактирано от Flavius
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В циганския само придихателно 'х' ли има или и 'нормално'? В чешкия има придихателно което се пише с h - Praha и се изговаря Пра'а (hlava - глава, hrad - замък)и нормално което се пише с ch chiba - грешка, липса, chvily - малко (за време обикновенно). Ако и в циганския има две 'х'-та използвай за придихателното друга буква, например h.

Сега се сещам за една случка на един мой колега и приятел.

В казармата решил да научи цигански (служил е разбира се в Кралските Елитни Части ;)). Та намира един по-отворен циганин, който се съгласява да го учи. Дава му тетрадка и писалка и му вика 'Пиши сега циганските думи'. След кратък размисъл циганина му връща тетрадката и писалката и му казва 'Ти пиши, аз ще казвам' ;). Щото нямат стардартизирана азбука ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В циганския има и нормално "х". Понякога обаче циганите го произнасят по-звучно от българското и звучи като хриптящото Х, което го има в арабски. Така съм чувал цигани, които изговаряйки българската дума "храна", произнасят Х-то гърлено като хрип и се чува нещо, което даже е по-близко до К и звучи като "Крана".
Придихателното "Х" ще го отбелязвам с латинското "h". Това е звук, който се изговаря заедно със съгласните п, б, к, г, д, т, ц, ч. Такива съчетания ще ги пиша съответно пh, бh, кh, гh, дh, тh, цh, чh. Когато примерно се произнася думата "кhер" (означаваща къща, дом) това придихателно "х" се произнася слято с к-то и така к-то се чува по-приглушено и тихо отколкото стандартното "К".

Прието е циганския език да се изписва на латиница. На Балканите и в страните от бившия СССР се използва и кирилицата, а циганите в арабските страни използват арабската писменост. Съществуват и изследователи на езика, които се опитват да наложат използването на писмеността Деванагари. Като цяло обаче официално приетият начин за изписване е на латиница.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако ти се занимава, нахвърляй тук една циганска азбука. Ясно е че латинските букви са приети, ама според мен я 'кирилизирай' ;), за форумно ползване (за сега ;)), като разликите в звуковете отбележи с латински букви (като обясниш де, както за придихателното 'х'). Това разбира се е предложение (да не си помислиш, че е някакво вмешателство).

Аз отдавна съм 'кирилизирал' чешкия ;). Даже имам два варианта ;) само с букви или с букви, хачеци (V-то дето се използва над някои латински букви като r, z, s) и ударения.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В циганския има и нормално "х". Понякога обаче циганите го произнасят по-звучно от българското и звучи като хриптящото Х, което го има в арабски. Така съм чувал цигани, които изговаряйки българската дума "храна", произнасят Х-то гърлено като хрип и се чува нещо, което даже е по-близко до К и звучи като "Крана".

Придихателното "Х" ще го отбелязвам с латинското "h". Това е звук, който се изговаря заедно със съгласните п, б, к, г, д, т, ц, ч. Такива съчетания ще ги пиша съответно пh, бh, кh, гh, дh, тh, цh, чh. Когато примерно се произнася думата "кhер" (означаваща къща, дом) това придихателно "х" се произнася слято с к-то и така к-то се чува по-приглушено и тихо отколкото стандартното "К".

По-добре е да не смесвате кирилица и латиница. Ако ще се придържаме кък кирилица, то използвайте кх, тх, пх, чх и т. н., а нормалното х го означавайте с хх.
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Eeeeeeeee, чак сега, като видях на цигански глагола "искам" разбрах що им викат мангали :grin:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И не само вие...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По принцип епитета "мангал" идва от съда мангал, с който се пренасят въглени и оттам става описателна дума за мургави хора. Иначе доста хора се бъркат, че идва от циганската дума за "искам". Даже съм срещал и "тълкувание", което гласи, че циганите понеже все искат нещо и казват: Мангав, мангав... и от там им викат мангали. :grin:

За азбуката реших да се придържам само към кирилицата, за да не става смесване на две писмености. По принцип смятам, че най-точно отразяване на циганския език може да се извърши чрез Деванагари, но малко хора в България могат да я четат, пък и аз не съм седнал да я науча.

В българските учебни материали по цигански се използва кирилица към която не се добавят други знаци. Няма да разграничавам придихателно от обикновено Х, но ще направя уточнението, че винаги, когато се срещат буквосъчетанията кх, гх, тх, дх, пх, бх, чх, цх става дума за придихателно Х. Не се сещам за други случаи в които подобно придихателно Х да се среща. Освен това в циганския език, говорен в България се срещат думи, включващи кх (кхер- къща, дом), тх (тхан- място), пх (пхен- сестра, пхрал- брат), докато съчетанията гх, дх, бх, чх, цх не са се запазили в циганската реч, а са запазени в други индийски езици. Като се замислих не мисля, че ще има затруднение, ако се използва изцяло кирилица с уточнение, че на практика придихателно Х се среща само в съчетанията кх, тх, пх.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Къде в Източна България се говори романи от ерлиите?

От кои други цигани се говори романи в България - какви са другите диалекти?

Аз лично само един път съм чувал през живота си романи реч в Пловдив, и предполагам че тези които я говореха не бяха пловдивски цигани (турска респ. българска реч от мургавите ни съграждани слушам винаги, когато ги срещна някъде)

Езикът ми прозвуча по-скоро приятно, като чуруликане..

(но и тези които го говореха не приличаха по манталитет на шумните пловдивски цигани)..

Тук може да се чуе такава реч

http://romani.humanities.manchester.ac.uk/interactive/sampler/bg024.html

/Михаил Минков е автор на A concise grammar of West Bulgarian Romani. Journal of the Gypsy Lore Society, fifth series, 7: 55-95.

Моите интереси към този автор/учен не са към лингвистичната му научна дейност и публикации, а към другите му такива. Тъй като знам за тази му монография, потърсих в нета "concise grammar of West Bulgarian Romani,Michael Minkov", и намерих горния пример/

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

На линка, който е дал Ник може да се чуе как се произнася придихателното Х.
Под наименованието ерлии се обозначават уседналите цигани, които се причисляват към групата на дасикане рома или на български казано- български цигани. В България се издават учебни пособия основани най-вече на диалекта говорен от Софийските ерлии. Други диалекти, на които има издадена литература са кардарашите и сливенските цигани-музиканти.

В България се говорят десетки цигански диалекти. Повечето отделни цигански групи имат отделни диалекти. Доста различен е и говора на турските цигани и на влашките цигани.

В песните като че ли най-популярен е ерлийския софийски диалект.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

С много цигани служих в казармата. От всички разновидности. Понаучих някои основни фрази. Дори долу-горе разбирах за какво си говорят. А разпитвах и турчетата по какво си личи турския, говорен от турски цигани, спрямо техния диалект. Странно, не съм предполагал, че циганският има толкова сложна граматика - винаги съм смятал, че е силно опростена, може би под влияние на моите стероеотипи за този етнос.

Иначе, в рамките на любопитното се сетих, че Флавий е посочил софийската форма на куче като "джукел", докато на русенски цигански го чувам като "жукъу". А котка на русенски цигански е "писика" (като на румънски, явно е румънска заемка, не знам как е на софийски цигански). И още нещо - относно гръцкото езиково влияние - само на мен ли понякога циганският ми звучи като гръцки (не се шегувам, доста думи направо си звучат по гръцки и въобще езика като цялостно усещане)?

Редактирано от Михов
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По принцип епитета "мангал" идва от съда мангал, с който се пренасят въглени и оттам става описателна дума за мургави хора.

До вчера и аз мислех така :grin:

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Да, явно има сериозно балканско влияние. И сега не може да се разбере дали кучето на Тамарин са го нарекли чакал, или помияр. Каквото и да са имали предвид, не е било комплимент :mad:

Мене ми е интересно следното. Дали атзиганите, "недосегаемите" от византийска мала азия от 6-век са бъдещите цигани? Змияри, гледатели на бъдещето и магьосници. Но - никак не е сигурно, че са същите.

Редактирано от Южняк
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...