Отиди на
Форум "Наука"

Българите през VIII век по сведения на ал-Масуди


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Масуди е оставил доста сведения за българите на Дунава и на Волга, а и в Северното причерноморие в различни свои съчинения. Най-обстойното обаче е в книгата му "Накратко да чудесата" и го цитирам изцяло по-долу в превод от френски по превода от края на 19 век на Кара дьо Во.

Борджан. Те са потомци на Иунан, син на Иафет. Царството им е важно и обширно. Те воюват с румите, славяните, хазарите, тюрките; най-опасните им врагове са румите. От Константинопол до страната на борджан са 15 дни път; царството им има размер двадесет на тридесет дни [път].

Всяко укрепено място при борджан е оградено от плет, който върви по дължината и се извисява над един вид дървена мрежа, която осигурява защита, подобна на ограда, издигната зад ров. Укрепленията им нямат ров.

Борджан са от вярата на магите, те нямат изобщо книги. Конете, с които влизат в бой, винаги са свободни по ливадите и никой не може да ги язди в мирно време. Ако открият мъж, че се е качил на някое от тези животни в мирно време, убиват го. Когато се разполагат в боен ред, те се нареждат на линии – поставят стрелците отпред, а отзад струпват жените и децата си.

Борджан не познават нито динари, нито дирхеми; всичките си сделки, както и брачните си договори, осъществяват чрез [размяна на] волове и овни. Като сключат мир с румите, изпращат на румците млади роби от двата пола, славяни или от подобен народ. Когато сред тях велемощен мъж умре, събират домашните на покойника и хората от свитата му и след като отслужват заупокойна молитва, изгарят ги заедно с мъртвия, като казват: “Изгаряме ги на този свят, но те няма да горят в отвъдния.” Или пък издълбават голяма подземна гробница, където спускат мъртвия; с него затварят жена му и мъжете от свитата му и ги оставят там докато умрат. Имат обичай когато роб извърши прегрешение, за което господарят му иска да го накаже, той да се хвърли на земята пред господаря си, който го бие толкова, колкото сметне за добре; ако робът се надигне преди да е получил позволение, изпращат го на смърт. Имат също така обичай да дават по-големи дялове от наследството на момичетата, отколкото на момчетата.“

Масуди работи в средата и втората половина на 10 век, но това сведение, уникално по своята конкретика, не се отнася за първата половина на 9 век преди покръстването на дунавските българи, а за предходното столетие. Защо?

Един от индикаторите, че периодът е 8 век, е споменаването в същата глава от Масуди на Лангобардското кралство в Италия и то като активна политическо-държавна единица, каквато то е било преди 774 г., когато е анексирано от франките.

Ломбардите. Те са потомци на Амир, син на Иафет и те населяват едно обширно царство между румите и франките. Царят им е много могъщ и имат много градове. Днес повечето от тях са християни, но някои не изповядват никаква вяра. Налага им се да воюват срещу франките и славяните, които ги обкръжават и притискат. Облеклото им е като това на румите.

Споменаването от страна на Масуди (по-скоро на неизвестния ползван от него източник), че лангобардите са притиснати и обкръжени от славяните и франките позволява времевият отрязък, за който се отнасят данните да българите, да се свие в интервала 754 г., когато лангобардската армия е разбита от франките при Вал де Суса, след която крал Аистулф е принуден да даде заложници и да направи териториални отстъпки, и преди 774 г., когато лангобардският крал Дезидерий е пленен и отведен в Галия и така фактически (но не юридически) е сложен край на Лангобардското кралство.

Другият важен индикатор са разстоянията в дни, дадени от Масуди. Той пише, че от България до Константинопол пътят е 15 дни. За уточняване на километрите, които се падат на 1 ден път, използвах Гугъл мапс и избрах (с известна условност, разбира се) маршрут Върбица-Истанбул, равняващ се на 438 км. Разделено на 15 това прави 29-30 км дневно.

post-4986-0-14274300-1435433232_thumb.jp

Другите разстояния, дадени от Масуди, са 30 дни дължина на България и 20 дни ширина. Което съответно дава 870-900 км дължина и 580-600 км ширина. В този случай се наложи да правя повече опити с Гугъл мапс, докато намеря разумни съответствия на тези разстояния.

За дължината най-точно на данните на Масуди отговаря маршрутът Бендер-Зайчар с дължина 877 км.

post-4986-0-58541900-1435433246_thumb.jp

За ширината най-точно на данните на Масуди отговаря маршрутът Търгу-Жиу - Бяла с дължина 606 км, ако се мине през Букурещ.

post-4986-0-27263400-1435433264_thumb.jp

Тези разстояния показват, че сведенията на неизвестния автор за дунавските българи, които Масуди ползва и цитира или преразказва, се отнасят за периода на 8 век (преди последната му четвърт).

Датирането на тези сведения към 8 век се подкрепя и от съобщението на Масуди, че българите нямат каменни укрепления, а само такива от греди и плет, което съвпада с възприетата позиция в българската наука, че едва при Омуртаг в България започва каменно строителство.

Друго част от съобщението на Масуди може да свие още повече времевия интервал. Става дума за твърдението на автора, че българите "като сключат мир с румите, изпращат на румите млади роби от двата пола, славяни или от подобен народ". Това изречение намеква за чести войни между българи и ромеи, и то кореспондира със забележката на Масуди, че "румите са най-опасните врагове" на българите. Тези чести войни са несъмнено войните, които води Константин V и цялото сведение на Масуди би следвало да се отнесе към интервала 763-774 г.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Интересно. Но и сведението на Масуди, вместо да улесни, усложнява и без това безнадеждно сложното прото-българско уравнение. Дайте да тръгнем по доста страховития път "Когато сред тях велемощен мъж умре, събират домашните на покойника и хората от свитата му и след като отслужват заупокойна молитва, изгарят ги заедно с мъртвия.." Кой, кога и къде е практикувал подобен ритуал ? Тук привържениците на тезата за християнство/арианство удрят на камък. "Вярата на магите" ? Кои са ? "С него затварят жена му"... Единствено число - извода е моногамия. "Дават по-големи дялове от наследството на момичетата..". Още една интересна отметка..

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Така предаденото "Юнан" най се доближава до Javan - четвъртият Яфетов син.

Точно Иаван е. В повлияните от Библията генеалогии Иаван се смята за праотец на гърците.

Интересно. Но и сведението на Масуди, вместо да улесни, усложнява и без това безнадеждно сложното прото-българско уравнение. Дайте да тръгнем по доста страховития път "Когато сред тях велемощен мъж умре, събират домашните на покойника и хората от свитата му и след като отслужват заупокойна молитва, изгарят ги заедно с мъртвия.." Кой, кога и къде е практикувал подобен ритуал ? Тук привържениците на тезата за християнство/арианство удрят на камък. "Вярата на магите" ? Кои са ? "С него затварят жена му"... Единствено число - извода е моногамия. "Дават по-големи дялове от наследството на момичетата..". Още една интересна отметка..

Затварянето на жена му не е индикатор за моногамия. Най-вероятно са затваряли първата му жена, старшата съпруга. За трупоизгарянето и за изгарянето на слуги имат думата археолозите дали е установено при дунавските българи.

Мен ме смущава и дразни обаче това, че например един Бешевлиев, който цитира през втора ръка сведението на Масуди, го прави избирателно. Цитира данните за военната им тактика, за съгрешилия роб, но няма и дума за "вярата на магите".

Но с "вярата на магите" работата е дебела. Който търси зороастризъм у (дунавските) българи, веднага ще се хване за това сведение. Само че при Масуди названията на религиите са малко нещо нестандартни. Той използва "сабеянство", с което могат да се обобщят древните месопотамски астрални култове, не в този смисъл, а за да обозначи изобщо многобожието и в частност гръко-римските култове към Юпитер, Сатурн, Венера, Марс и т.н. В "Накратко за чудесата" Масуди съобщава, че първоначално персите били сабеяни, а след това прегърнали "вярата на магите". Пак там той съобщава, че първоначално китайците също били сабеяни, а след това почнали да почитат Буда, а след това почнали да обожествяват мъртвите си императори. Пак там Масуди казва, че някои от тюрките били пълни диваци, други били от "вярата на магите", а трети (явно има предвид хазарите) били юдеисти.

За да стане ребусът още по-заплетен, Масуди съобщава, че някои от "славяните" (така е във френските преводи, явно оригиналният термин е "саклабия", "сакалиба") били християни, а други от вярата на магите и боготворели Слънцето. Последното уточнение обаче загатва, че това северно магианство не е било идентично с персийския маздеизъм, а е сродно със старите вярвания на средноазиатските иранци и индо-иранци отпреди Зороастър, за които (например за масагетите) Херодот пише, че почитали само Слънцето. А то вероятно е древният индо-ирански любим на военното и аристократичното съсловие бог Митра, а не Ормазд.

За да стане ребусът съвсем заплетен, пак в "Накратко за чудесата" Масуди казва, че сред населението на Франкското кралство някои били християни, имало и маги, имало и зиндики, както и такива, които се изгаряли сами. Последното насочва към индийските практики, вероятно към тези на голите мъдреци (гимнософистите), един от които на име Каланос, придружавала Александър Велики и когато се разболял, се самоубил, като се хвърлил в горяща клада. С названието "зиндики" пък в арабоезичните източници обикновено се обозначават манихеите, но по принцип "зиндик" се е употребявало нерядко и с успоредното значение на "зурванист", тоест последовател на неортодоксалния маздеизъм, характеризиращ се с един ключов и различен елемент - обожественото безкрайно време (Зурван Акарана), което било отец на по-стария брат Ахриман и на по-младия Ормазд.

Накратко, преди някой да тръгне да прави категорични изводи от твърдението на Масуди, че българите били от "вярата на магите", първо трябва да събере и изчете всичките случаи, в които той говори за "вярата на магите" при различни народи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сведението нали не е от Масуди, а е по някакво по-старо сведение от век по-рано. Тоест ако Масуди е бил прочел за валовете и оградите, и за двуобредния български погребален обичай, за които от археологията знаем че са били практикувани и използвани от българите през 8 век, то е логично че е прочел и сведението за вярата на магите и липсата на книги. Тоест това което Масуди е писал за вярата на магите в други случаи не е много важно, а е важно това че той е преписал от по-старото сведение че българите не са били християни, мюсолмани, юдеи, а са били от вярата на магите. И тази вяра едва ли е била зороастризъм, а е бил слънчевия култ и култът към Времето.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"От вярата на магите" и "нямат книги". Демек бурджан са езичници, погански народ.

Това са си чисти клишета, разбираеми за всеки грамотен мюсюлманин и няма смисъл да се рови повече в тях.

Затова и Бешевлиев не го е споменал.

Погледнете съчиненията на Ал-Бируни - всичко е пречупено през призмата на ислямската вяра.

Редактирано от Perkūnas
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Бешевлиев не го е споменал защото е тюрковъд. За него българската езическа религия има повече общо с американските индианци, отколкото с евразийските народи.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

"Нямат книги" - да, езичници. Ама "вярата на магите"?


И тази вяра едва ли е била зороастризъм, а е бил слънчевия култ и култът към Времето.

Какви са тия култуве и защо да не е било първото?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

"От вярата на магите" и "нямат книги". Демек бурджан са езичници, погански народ.

Това са си чисти клишета, разбираеми за всеки грамотен мюсюлманин и няма смисъл да се рови повече в тях.

Затова и Бешевлиев не го е споменал.

Погледнете съчиненията на Ал-Бируни - всичко е пречупено през призмата на ислямската вяра.

Сега ако обясниш и защо Масуди, казва, че и персите били маги. На всичко отгоре той винаги пише за тях с огромно уважение, а не като за някакви езичници.

Освен това интересно защо той изрично описва като магиани и населението на Хорасан. И тия ли са били безкнижни езичници?

Царете на Хорасан. Сред тях са тези на Согд, на Фергана, на Ушрусна, на ел-Борхас, който е същия като Абу от Дейлем, на Джил, на Лан, на кюрдите, на Шаш и на Мавераннахр. Тези народи имат множество царе и различни вярвания. Повечето от тях били привързани към вярата на магите и боготворели огъня.

Също така защо Масуди разделя тюрките на 3 групи - едната са диви примитивни чергари, други са юдаизирани, а трети са магиани. Само че като описва хазарите, дето уж трябва да са били юдаисти, Масуди всъщност огнен ритуал, извършван от хакана им и не прави никакви препратки към юдаизма. Цитирам.

Тюрките. Те са потомци на Иафет, син на Ной и се подразделят на множество племена. Имат градове и крепости. Има едно племе сред тюрките, което обитава върховете на планините и пустините в шатри от плъст. Единственото му занимание е ловът. Онези, които не уловят нищо, прерязват вратната вена на ездитното си животно, събират кръвта му и я изпичат. Тези тюрки ядат лешояди, гарвани и други животни. Има и други, които следват вярата на магите. Има и такива, които са прегърнали юдейството. Техният велик цар се нарича Хакан. Той има златен престол, златна митра, златен колан и копринени дрехи. Разправят, че великият цар на тюрките не може да се показва и в случай, че се покаже, никой не може да издържи на погледа му. Този народ познава изкуството на магията, злобен е, действен и смел. В определен ден тюрките запалват голям огън, царят пристига, после спира на едно място, от където той е над огъня. Измърморва няколко думи и разпалва буйни пламъци от кладата. Ако пламъците са зелени, това е знак за плодородие и изобилие; ако са бели, това е знак за [задаващ се] глад. Огън с червен цвят предвещава кръвопролитие; жълтият цвят вещае болести и чума; черният значи, че царят ще умре или му предстои далечно пътешествие. Когато случаят е последният, царят побързва да замине и да се върне.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За Слънчевия култ има освен писмени, но и материални доказателства. И този култ може да е нямал нищо общо с митраизма. Приличал е на тракийския култ към Слънцето. Култът към Времето - Зурван, вероятно се крие в сурвакарския ритуал. На една плочка от Луристан има някакъв зурванистки ритуал с кукери. Пък и сме имали календар, тъй че българите са разбирали времето.

Най вероятно е нямало зороастризъм при нас тъй като липсват следи от зороастризъм. Езическите ни храмове ако наистина са храмове, не приличат на зороастрийските.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Археологията да каже - мисля, че има точно такава теза - че приличат.

Иначе за другото - рехави доказателства, твърде рехави.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Теофилакт Охридскви в "Мъченичеството на 15-те тивериуполски мъченици" дава сведения за вярванията на прабългарите, които може да са от полза за темата. Извадката я направих от ГИБИ, том 9, стр 62-63.

post-11913-0-01670500-1435545692_thumb.j

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Нека се ограничим до ал-Масуди и да оставим вярата на прабългарите, за която си имаме доста голяма и още една също толкова голяма за капищата и жертвениците. Ал-Масуди наистина дава едно интересно сведение за погребалните обичаи на прабългарите, но нека се ограничим до него и обсъждането му, а не да забиваме темата пак във вярата на прабългарите. Този ритуал обаче може да е бил наследен от траките и евентуално смесен с някаква прабългарска погребална традиция. В това няма нищо необичайно, тъй като дори и доста развити религии са получавали във външната си форма някакви влияния от други култове - архитектурни елементи, символи, обичаи и др. под. Без да засягат същността на култа, тези външни заемки създават за незапознатите впечатление, че има сходство. Сведението на ал-Масуди е интересно, но при липсата на достатъчно подробна информация е добре изводите, които се правят да са ограничат до известното, а не да се тръгва към фантазиране.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре дошъл в темата, Галахад, но единствено успях да разбера, че нещо си недоволен. Толкова ли е трудно да изразиш мислите си по един стегнат и ясен начин? Ако не си забелязал, Масуди дава лаконично сведение, касаещо религията на прабългарите - "Борджан са от вярата на магите, те нямат изобщо книги." . За да разберем какво е имал предвид Масуди, трябва да намерим друг, независим извор, пряко касаещ изследвания въпрос - това в историческата наука се нарича историко-сравнителен метод, но предполагам ти не си дипломиран историк и съответно си извинен за незнанието. И така, търсейки друг източник на сведения по въпроса, намираме го в лицето на Теофилакт Охридски, който казва -"Те не знаели името на Христа и със скитското си безумие служели както на Слънцето, Луната и други звезди, а някои пък принасяли в жертва и кучета". По този начин, благодарение на историко-сравнителния метод, ние успяваме да определим посоката, в която трябва да вървим, за да разкодираме израза "борджан са от вярата на магите".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Явно трябва арабските извори за българите да бъдат прочетени в оригинал и преведени на високо научно ниво преди да се работи върху тях. В една книжка на Р.Заимова "Арабски извори за българите" превода на същия текст на Масуди е доста по-различен. В него няма "от вярата на магите" а има "са поклонници на огъня". В армията не са споменати жени, а само деца. Описанието на укрепленията с плетовете е съвсем различно и се говори за някакви дървени отвори приличащи на прозорци!? Рум са Византийци. И т.н.

Така напрактика преводите в тая книга явно не са много точни и не могат да се използват за правене на наука.

Дали можем да приемем, че френския превод от 19 век е напълно коректен?

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Иначе сведението за погребалните обичаи може да се разтълкува.

Първо, ясно се вижда че погребалните обичаи са два - трупоизгаряне е трупополагане. Това се потвърждава и от археологията и биритуалните некрополи от ПБЦ. Тоест трупоизгарянията не са славянски, както се твърдеше, а са си български.

Второ, благородниците са били изгаряни. Тоест тази вероятно е причината до днес да не сме открили нито един гроб на български владетел от "езическите" времена.

Трето, обичая с трупополагането явно описва погребенията с ниши, които също са характерни за ПБЦ. Вероятно "подземните гробници" в които са били вкарвани и роднини и близки на умрелия са гробовете с ниши или друг вид катакомби подобни на аланските. И Ибн Фалдан също описва погребален обичай във Волжка България с гробове с ниши.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Този ритуал обаче може да е бил наследен от траките ...

Сега нали се съгласихме, че при идването на българите траките са : 1. Романизирани/елинизирани Особено елита. 2. Приели християнството. –//– –//– 3. Намиращи се в демографски колапс, примесени със сирийци, арменци, готи, славяни.... Отделно римската власт е била безкомпромисна към култове практикуващи човешки жертвоприношения. Няма как такава практика да е оцеляла и да се "влее" в новодошлите българи.

Редактирано от Евристей
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

А простолюдието по селата, пазещо дълго езическите практики и традиции? ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Нямат книги" - да, езичници. Ама "вярата на магите"?

Какви са тия култуве и защо да не е било първото?

Има ли вариант да не е нещо конкретно тази вяра, а да е съвкупност от суеверия, каквито ги има в излишък дори и в нашето ежедневие, въпреки 1200 годишното ни християнство?

Баене, гадаене, усурнайсет хиляди ритуала , съпътстващи еньовден, игнажден, заговезни, трифон зарезан и т.н.

Има ли аналогии и ако има, къде са по белия свят?

Например:

при облачно нощно небе - дъжд.

при червеникава луна - баталии, малки или големи

При ярки звезди през нощта - над 30 градусови жеги през деня

И т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Явно трябва арабските извори за българите да бъдат прочетени в оригинал и преведени на високо научно ниво преди да се работи върху тях. В една книжка на Р.Заимова "Арабски извори за българите" превода на същия текст на Масуди е доста по-различен. В него няма "от вярата на магите" а има "са поклонници на огъня". В армията не са споменати жени, а само деца. Описанието на укрепленията с плетовете е съвсем различно и се говори за някакви дървени отвори приличащи на прозорци!? Рум са Византийци. И т.н.

Така напрактика преводите в тая книга явно не са много точни и не могат да се използват за правене на наука.

Дали можем да приемем, че френския превод от 19 век е напълно коректен?

Госпожата едва ли е превеждала от арабски, но пък е много вероятно да го е правела от руски. Само от факта, че "Рум са Византийци" би трябвало да ти светне една червена лампичка.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
За да стане ребусът съвсем заплетен, пак в "Накратко за чудесата" Масуди казва, че сред населението на Франкското кралство някои били християни, имало и маги, имало и зиндики, както и такива, които се изгаряли сами. Последното насочва към индийските практики, вероятно към тези на голите мъдреци (гимнософистите), един от които на име Каланос, придружавала Александър Велики и когато се разболял, се самоубил, като се хвърлил в горяща клада. С названието "зиндики" пък в арабоезичните източници обикновено се обозначават манихеите, но по принцип "зиндик" се е употребявало нерядко и с успоредното значение на "зурванист", тоест последовател на неортодоксалния маздеизъм, характеризиращ се с един ключов и различен елемент - обожественото безкрайно време (Зурван Акарана), което било отец на по-стария брат Ахриман и на по-младия Ормазд.

В такъв случай, щом под "зиндик" в арабската литература се разбира манихеи, /може би въобще дуалист/ , то под "маги" трябва да се разбира нещо друго. Според мен трябва да се разграничат понятията зурванизъм и зороастризъм. Но в уикито пише, че под "зиндик" се разбират зороастрийци.

Зиндики (мн ч. занадика, араб. زنديق‎‎, от персидского «зандик» перс. زنديک‎) — интерпретирующий свободно, вольнодум) — термин, обозначавший в средневековой богословской исламской литературе последователей немонотеистических религий, главным образом, манихеев и зороастрийцев. Также применялся по отношению к крайним шиитам, последователям суфизма и му’атазилитам.

Може за арабите мюсюлмани зурванистите и зороастрийците да не са много различими или това да не е твърде съществено и под "зиндик" въобще да се разбира персите езичници и тяхната религия. Тогава може би под "маги" просто се обозначава жреци изучаващи звездите

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А простолюдието по селата, пазещо дълго езическите практики и традиции? ;)

Да, но едва ли са практикували човешки жертвоприношения. Не могат да си го позволят просто. Нямат "свита" , слуги и т. н , които да дадат фира. А и ти знаеш, че римляните не толерират този вид ритуали (убийство на хора) Нали заради това бяха батисали друидите в Уелс. Иначе по селата се е запазило езичеството, но едва ли точно тези изтерзани селяци са предали нещо на Аспаруховите българи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето какво пише ал Масуди за погребалните обичаи на "сакалиба" и "ар-Рус", живеещи в столицата на хазарите Итил:

Они живут в одной из двух половин этого города и сжигают своих мертвецов с их вьючным скотом, оружием и украшениями. Когда умирает мужчина, то сжигается с ним жена его живою; если же умирает женщина, то муж не сжигается; а если умирает у них холостой, то его женят по смерти. Женщины их желают своего сожжения для того, чтоб войти с ними (мужьями) в рай. Это есть одно из деяний Гинда, как мы упомянули выше; только у Гинда обычай этот таков, что жена тогда только сжигается с мужем, когда она сама на это соглашается». (Източник: А. Я. Гаркави, «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских», С.-Пб., 1870, с.129)

Редактирано от Drake
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сега ако обясниш и защо Масуди, казва, че и персите били маги. На всичко отгоре той винаги пише за тях с огромно уважение, а не като за някакви езичници.

Освен това интересно защо той изрично описва като магиани и населението на Хорасан. И тия ли са били безкнижни езичници?

Също така защо Масуди разделя тюрките на 3 групи - едната са диви примитивни чергари, други са юдаизирани, а трети са магиани. Само че като описва хазарите, дето уж трябва да са били юдаисти, Масуди всъщност огнен ритуал, извършван от хакана им и не прави никакви препратки към юдаизма. Цитирам.

Да, очаквах нещо подобно...

Само че онези, дето нямат книги (или ghair-kitabi), под книги се има предвид Коранът + Евангелията + Старият завет, не са мюсюлмани, християни, евреи. Това не означава, че бурджан са безкнижни/безписмени в буквалния смисъл на думата, а че не са мюсюлмани/християни/евреи. Понеже не са мюсюлмани, са езичници-поганци, gabr или majus.

Персите и хорасанците били от религията на магите (majus) - ами такива са били повечето преди да приемат Исляма. От гледна точка на мюсюлманин, са били езичници. Освен ако не се открие някаква нова официална религия в Сасанидски Иран?!?

За тюрките - ясно е, че са били езичници (не са мюсюлмани или християни, само някои били юдаизирани - т.е. "имат книги"). Дотук нищо ново под слънцето.

Останалото трябва непременно да се сравни с научен превод от арабски. Ако се превежда през френски или руски, обърквацията ще е пълна.

Редактирано от Perkūnas
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...