Отиди на
Форум "Наука"

Хабермас: След Брекзит трябва да се създаде "Същинска Европа"


Recommended Posts

 • Администратор

Еврозоната очертава естествените граници на бъдещото обединение, твърди германският философ Юрген Хабермас

7fcaa4303dda45584e403d49ed5c534f.jpg

Юрген Хабермас

Г-н Хабермас, допускали ли сте някога, че е възможно Великобритания да напусне ЕС? Какво почувствахте, когато научихте за победата на кампанията за Брекзит?

Никога не беше ми минавало през ума, че популизмът може да победи капитализма в държавата, в която последният е възникнал. Предвид екзистенциалната значимост на банковия сектор за Великобритания, медийната власт и политическото влияние на лондонското Сити, не изглеждаше вероятно въпросите на идентичността да се окажат доминиращи над интересите.

Много хора сега искат референдуми в други държави. Дали подобен референдум в Германия ще произведе различен резултат от този във Великобритания?

Да, предполагам. Европейската интеграция беше – и все още е – в интерес на ФРГ. В ранните следвоенни десетилетия единствено внимателното поведение на "добри европейци" помогна, стъпка по стъпка, за възстановяването на крайно поруганата ни национална репутация. В ретроспективен план също Германия има огромни ползи от Европейския валутен съюз, включително по време на еврокризата. И тъй като от 2010 г. насам Германия успява да се наложи в Европейския съвет срещу Франция и страните от Южна Европа, е доста лесно на Ангела Меркел и Волфганг Шойбле да играят ролята на истински защитници на европейската идея вкъщи. Разбира се, това е много домашно ориентиран поглед към нещата.

Но британското желание за напускане на ЕС няма ли също чисто национални, вътрешни причини? Или то е симптоматично за криза в ЕС?

И двете. Великобритания има различна история зад себе си в сравнение с тази на континента. Политическото самочувствие на велика сила, два пъти победител през XX век, но в упадък в глобален план, трудно се примирява с променящата се ситуация. С това национално себеусещане Великобритания попадна в неудобна ситуация след присъединяването към ЕИО по чисто икономически причини през 1973 г. За политическите елити от Тачър през Блеър до Камерън изобщо не стоеше въпросът да изоставят своя надменен поглед към континентална Европа. Подобна бе перспективата на Чърчил в известната му реч в Цюрих през 1946 г., когато той виждаше империята в ролята на доброжелателен кръстник на Обединена Европа – но със сигурност не и част от нея. Британската политика в Брюксел винаги е била в невъзможната ситуация, визирана в максимама "и вълкът сит, и агнето - цяло".

Имате предвид икономическата й политика?

Британците имаха определено либерален възглед за ЕС като зона за свободна търговия и това се изразяваше в политиката на разширяване на съюза, без в същото време да се задълбочава сътрудничеството в него. Без Шенген, без еврото. Изключително инструменталният подход на политическия елит към ЕС се отрази и в кампанията на лагера за оставане в ЕС. Сърцатите полузащитници на оставането в ЕС се придържаха стриктно към една кампания, базирана върху страховете от напускането, подплатена с икономически аргументи.

Но този вот не порази само със силното разделение "млади срещу стари", но и с пропастта "град-провинция". Мултикултурният град загуби. Защо се получи това внезапно разделение между национална идентичност и европейска интеграция?

Прав сте, британският вот отразява в определена степен цялостната криза в ЕС и държавите членки. Сравнително високият брой гласували предполага, че лагерът на популистите е успял да мобилизира групи от хората, които преди не са гласували. Това важи особено за маргинализираните групи. По-бедните, социално изоставащите и по-слабо образовани слоеве от населението са гласували предимно в полза на напускането. Това са част от социалните и икономическите причини за Брекзит. Драстичният скок на социалното неравенство, усещането за безпомощност, усещането, че твоите интереси не са представени на политическо ниво, води до мобилизацията срещу чужденците, за напускане на ЕС и за омраза към Брюксел.

Но това само социални проблеми ли са? Референдумът не показа ли, че се разпада преходът от национална към транснационална демокрация?

Усилие, което едва сега започва, трудно може да започне да се разпада. Това, което силно впечатли наблюдателите, не бе само нерационалността на резултата, а и на цялата кампания. Кампаниите на омразата се множат на континента. Всепроникващият системен натиск на икономически неуправляемото и дигитално споено глобално общество пренапряга формите на социална интеграция, които съществуват демократично в националните държави. Това отключва въпросното регресивно поведение.

Това усещане за загуба на контрол има истинска причина – изпразването от съдържание на националната демокрация, която досега е давала на гражданите правото да имат участие в определянето на важни условия за социалното им съществуване. Британският референдум ни дава живо доказателство за ключовия термин "постдемокрация".

Европейската политика в момента не се прави чрез гражданското общество. Съюзът работи така, че основните икономически решения, които влияят върху обществото, не са обект на демократичен избор. Това технократско изпразване от съдържание на дневния ред, с което се сблъскват гражданите, е последица от договорите за ЕС. Разделението на властта между националното и европейското равнище също има своята роля. Правилният отговор на това предизвикателство е транснационализация на демокрацията. Няма друго решение в силно взаимозависимото глобално общество за компенсация на тази загуба на контрол, от която хората се оплакват.

Но почти никой вече не вярва в транснационализацията на демокрацията. Националните държави трябва да вземат отново нещата в ръце. Защо да не се върнем обратно към старата социална пазарна икономика?

За мен подобно завръщане към формата на малката национална държава не е очевидно. Защото тези държави трябва да се управляват при едни глобални пазари, както и глобалните конгломерати. Това би довело до цялостна абдикация на политиката пред лицето на императива на нерегулираните пазари.

Как да си представим задълбочаване на интеграцията в ЕС, без гражданите да се изплашат от по-нататъшна загуба на демократичен контрол? Досега всяко задълбочаване на интеграцията е увеличавало евроскептицизма. Навремето се говореше за "Европа на две скорости" и вие тогава се съгласихте с тази теза. Как тази "Европа на две скорости" би проработила и трябва ли да има подобна промяна в договорите?

Евентуални големи промени в договорите и референдуми могат да минат единствено, ако ЕС направи убедителни опити да се справи с най-належащите си проблеми – нерешената еврокриза, бежанският проблем и въпросите със сигурността. Но дори за описанието на тези факти не може да постигне консенсус сред какофонията от 27 члена на Европейския съвет. Компромиси могат да се постигнат, само ако партньорите са готови на тях и интересите им не са твърде различни. Подобен модус на близки интереси е това, което човек може да очаква от членовете на еврозоната. Така че еврозоната очертава границите на естествения размер на бъдещата "Същинска Европа". Ако тези държави имат политическата воля, то базовият принцип за "по-близка интеграция" в договорите ще им позволи да направят първите стъпки към отделянето на такава "Същинска Европа", което ще доведе и до оформянето на подобна група в Европарламента подобно на Еврогрупата.

Но това ще разцепи ЕС.

Да, аргументът срещу този план е разцепление. Но ако наистина искате европейска интеграция, този аргумент е неоснователен. Защото само една правилно функционираща Европа може да убеди сегашните поляризирани нации на държавите членки, че проектът има смисъл. Само по този начин тези общества, които се придържат към суверенитета си, могат да бъдат убедени да се присъединят – решение, което винаги е отворено за тях. Първата стъпка към компромис в еврозоната е очевиден – Германия трябва да отстъпи от съпротивата си срещу по-близко фискално, икономическо и социално сътрудничество, а Франция трябва да е готова да изостави суверенитета си в тези области.

Единственият начин за демокрация в Европа е чрез задълбочаване на европейското сътрудничество. Гражданите ще осъзнаят, че подобна "Същинска Европа" ще се справи със социалните и икономическите проблеми, които стоят зад несигурността, страха от социален упадък и чувството за загуба на контрол. Социалната държава и демокрацията заедно оформят онази връзка, която във валутен съюз няма как да бъде осигурена единствено от отделната национална държава.
 

*Публикуваме интервюто със съкращения; преводът е на Mediapool.bg

Юрген Хабермас (1929) е световноизвестен германски философ, ярък представител на т.нар. "критическа теория". Трудовете му са посветени на основите на обществената теория и епистемологията, анализа на развитото капиталистическо индустриално общество и демокрацията и принципите на правото в критичен социално-еволюционен контекст, както и със съвременната (особено германска) политика. На български език са преведени много от трудовете му, между които "Структурни изменения на публичността: Изследвания върху една категория на буржоазното общество", "Философия на езика и социална теория: Избрани студии", "Философският дискурс на модерността: Дванадесет лекции", "Морал, право и демокрация" и други.

Източник: http://www.mediapool.bg/habermas-sled-brekzit-tryabva-da-se-sazdade-sashtinska-evropa-news251540.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Чувам, че върховните ръководители на ЕС , ако не бъркам Юнкерс и Барозо , въпреки че след напускане им се полагат големи възнаграждения години наред, са отишли на работа на хубави местенца в американски фирми и банки ?

Барозо , Юнкерс и другите генерални секретари на ЕС подготвяха и искат да подпишат договорите между нас Европа и САЩ и нейните фирми за общо търговско и митническо пространство. Защитават ни евро интересите, подготвят договора. Барозо иска лично той да го подпише, без договора да се утвърждава от отделните страни. Аз като наивна душица им вярвам. Но после - хоп на хубави, отлично платени местенца във фирмите на другата страна ? Как си мислите - дали наистина са защитавали докрай и правилно интересите ни ?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Действително - въпросът на въпросите! Ще се съчетава ли обединението с укрепване на национлната традиция, или да? Защото ей богу, досегашното тъпо схващане за отричане на националното от демокрацията доведе и до английския феномен и до отлива на хората от обединението, а това си е чисто и просто насочено срещу Европа.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 10 часа, Du6ko said:

Чувам, че върховните ръководители на ЕС , ако не бъркам Юнкерс и Барозо , въпреки че след напускане им се полагат големи възнаграждения години наред, са отишли на работа на хубави местенца в американски фирми и банки ?

Барозо , Юнкерс и другите генерални секретари на ЕС подготвяха и искат да подпишат договорите между нас Европа и САЩ и нейните фирми за общо търговско и митническо пространство. Защитават ни евро интересите, подготвят договора. Барозо иска лично той да го подпише, без договора да се утвърждава от отделните страни. Аз като наивна душица им вярвам. Но после - хоп на хубави, отлично платени местенца във фирмите на другата страна ? Как си мислите - дали наистина са защитавали докрай и правилно интересите ни ?

Един от проблемите е точно представителството на държавите в ЕС. Тия евробюрократи кой ги назначи? 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, Du6ko said:

Чувам, че върховните ръководители на ЕС , ако не бъркам Юнкерс и Барозо , въпреки че след напускане им се полагат големи възнаграждения години наред, са отишли на работа на хубави местенца в американски фирми и банки ?

Барозо , Юнкерс и другите генерални секретари на ЕС подготвяха и искат да подпишат договорите между нас Европа и САЩ и нейните фирми за общо търговско и митническо пространство. Защитават ни евро интересите, подготвят договора. Барозо иска лично той да го подпише, без договора да се утвърждава от отделните страни. Аз като наивна душица им вярвам. Но после - хоп на хубави, отлично платени местенца във фирмите на другата страна ? Как си мислите - дали наистина са защитавали докрай и правилно интересите ни ?

Един още по-основен проблем е чуването в стил една жена на пазара каза... и задушевния , наивистичен тролинг.

Бъркаш в по-голямата част - Юнкерс още си е на ,, държавна,, европейска ясла.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 22 часа, Р. Теодосиев said:

...не може да постигне консенсус сред какофонията от 27 члена на Европейския съвет. Компромиси могат да се постигнат, само ако партньорите са готови на тях и интересите им не са твърде различни. Подобен модус на близки интереси е това, което човек може да очаква от членовете на еврозоната. Така че еврозоната очертава границите на естествения размер на бъдещата "Същинска Европа"....

Как тълкувате това? Само на менли ми се струва, че за немския мъдрец Юрген Хабермас България не е част от "Същинска Европа" и неговата идея за спасяване на ЕС включва откъсване на опашката от страни извън еврозоната.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Интересно, като стане дума за истинско обединение на Европа, веднага го наричат Райх. Що за сторическа безвкусица?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On ‎17‎.‎7‎.‎2016‎ г. at 15:20, Р. Теодосиев said:

До колкото аз разбирам, трябва да влезем в еврозоната, за да сме единни.

 

Не само ти, но не ни искат. Питай Холандия/Нидерландия защо ? Не че си нямат аргументи, де.

 

Преди 15 минути, Last roman said:

Аз го наричам ЕССР. Проблем?

Да ! Значи си путинист ! Точка ! Който изкаже някаква критика/градивна/ срещу някои ..да ги наречем слабости в политиката на Евросъюза значи е : 1. Путинист - не мога точно да ти го дефинирам, но е нещо много лошо. 2. Националист, расист, ксенофоб, хомофоб и прочие фоб. Още по-лошо. 3. Прост и тъп - гласувалите британци за Брекзит са точно такива. Прости хора, маргинали и пияници. В най-добрия случай старци-егоисти, които лишават децата си от ....светлината на EU, а ги обричат во веки веков да живеят изолирано в мрачния , мъглив и дъждовен Албион. Ужас !

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 16/07/2016 at 14:57, Р. Теодосиев said:

Защото само една правилно функционираща Европа може да убеди сегашните поляризирани нации на държавите членки, че проектът има смисъл.

Дебатът, както винаги, е за яйцето и кокошката.

Добре функционираща Европа не може да има при липса на желание (политическа воля) за сътрудничество. За успеха на това сътрудничество обаче е необходимо държавите доброволно, принципно и необратимо да поделят част от суверенитета си с регионалната организация.

 

"Дайте да си сътрудничим, ама само когато на нас ни е кеф и само когато на нас ни щукне, че имаме нужда от останалите държави в ЕС"  не води до нищо.

 

Затова ако държавите искат чисто опортюнистично или популистки да дават приоритет на краткосрочните си вътрешнополитически интереси, по-добро функциониране няма как да очакват никога. Особено ако пък чакат точно това успешно сътрудничество да се случи някак си без тяхно участие, че да се  били убедили да участват в него.

В това е парадоксът. А ако този парадокс трябва да бъде сведен до един-единствен фактор, той е в желанието на политическите елити в държавите-членки да привлекат гласовете на недотам доволните от собствените си обстоятелства избиратели. Или по-простичко казано, в полулизма, насочен към слоевете на населението на по-ниските общественоикономически стъпала, които обикновено най-силно усещат икономическите сътресения, породени от разширяването на пазара.

Редактирано от dora
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 19 часа, КГ125 said:

Интересно, като стане дума за истинско обединение на Европа, веднага го наричат Райх. Що за сторическа безвкусица?

Ами да ти кажа истината и аз се питах докато не попаднах на вижданията на Хитлер за Европа след победните войни на райха. Общо взето след излизането на Великобритания от ЕС , то  се сбъдва. В исторически план , доколкото си спомням още през 1914год . във Франция започват да говорят за Европейска интеграция но началото на ПСВ стопира развитие на идеята , която повтаряла идеята на Римската империя. Та Хитлер несъмнено е черпил от нея, доколкото си спомням, е предвиждал обединена Европа доминирана от една силна страна - Германия и в частност примерно коопериране на чешката и немската промишленост ,интегриране на белгийската , френската и немската икономики, общоевропески банков сектор уеднаквяване на социалните придобивки  и прочие...

 

Преди 6 часа, Евристей said:

Да ! Значи си путинист ! Точка ! Който изкаже някаква критика/градивна/ срещу някои ..да ги наречем слабости в политиката на Евросъюза значи е : 1. Путинист - не мога точно да ти го дефинирам, но е нещо много лошо. 2. Националист, расист, ксенофоб, хомофоб и прочие фоб. Още по-лошо. 3. Прост и тъп - гласувалите британци за Брекзит са точно такива. Прости хора, маргинали и пияници. В най-добрия случай старци-егоисти, които лишават децата си от ....светлината на EU, а ги обричат во веки веков да живеят изолирано в мрачния , мъглив и дъждовен Албион. Ужас !

Е, едва ли от поведението на политкоректните интернет тролове /особено нашенските/ и слугинажната журналистика може да се направи този извод и да се прикачи към евробюрокраията. ЕС си има болестите /детските на растежа/, този растеж е под усиленото налягане / не атмосферно а политическо и икономическо/ на САЩ, Канада, Япония и Китай, в последните 3 години и Русия, също се добавя тежеста на световната икономическа криза и и и ...

И разбира се все пак субективния фактор - някои от еврочиновниците забравят че ЕС е от национални държави, че Европа въобще е континента родил нациите и идеята за тях и в добавка националните политически елити и тук се вписва и това което казва :

1 hour ago, dora said:

той е в желанието на политическите елити в държавите-членки да привлекат гласовете на недотам доволните от собствените си обстоятелства избиратели. Или по-простичко казано, в полулизма, насочен към слоевете на населението на по-ниските общественоикономически стъпала, които обикновено най-силно усещат икономическите сътресения, породени от разширяването на пазара.

като бих само леко коректирал желанието на несъстоялите се политически елити.Проблема наистина може да се реши така както казва немския мъдрец

On 16.07.2016 г. at 15:57, Р. Теодосиев said:

Европейската политика в момента не се прави чрез гражданското общество. Съюзът работи така, че основните икономически решения, които влияят върху обществото, не са обект на демократичен избор. Това технократско изпразване от съдържание на дневния ред, с което се сблъскват гражданите, е последица от договорите за ЕС. Разделението на властта между националното и европейското равнище също има своята роля. Правилният отговор на това предизвикателство е транснационализация на демокрацията.

но като първо предизвикателство виждам социалното и икономическото неравенство.

Мисля че дори решението на най наболелите проблеми

On 16.07.2016 г. at 15:57, Р. Теодосиев said:

Евентуални големи промени в договорите и референдуми могат да минат единствено, ако ЕС направи убедителни опити да се справи с най-належащите си проблеми – нерешената еврокриза, бежанският проблем и въпросите със сигурността.

не ще накара вътрешните /националните/ политически елити да прекрачат границата на националните суверенитети и преминат към нови големи промени в съюзните договори /стареца определено има предвид федерализация под немска хегемония/.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 21 часа, КГ125 said:

Интересно, като стане дума за истинско обединение на Европа, веднага го наричат Райх. Що за сторическа безвкусица?

Редактирано от Stefan Iv
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 минути, Stefan Iv said:

-

В момента ЕС е колония на САЩ, която обаче все повече прави опити да се еманципира. Германия след ВСВ бе създадена като един вид вицекрал на тази колония. За това и икономиката и бе напомпана, за това и бе пощадена от репарации, за разлика от нейните съюзници от времето на войната. И така с помощта на Чичо Сам Германия се превърна в най-мощната икономика на Европа (тази позиция преди това никога не е заемала) Това съответно и донесе и големи предимства. Особено след Брекзита тя вече диктува каква да бъде европейската политика. Тъй като края на Чичо Сам вече се вижда, дойчовците си правят тънките сметки от американски вицекрал да станат кайзер на ЕС. С друти думи да изградят Четвъртия райх. За това са и реките от крокодилски сълзи за Обединена Европа. 

Редактирано от Stefan Iv
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте, кептънъфмарийн,

Вашият прочит е малко по-различен от моя в тази част:

Преди 57 минути, Capitainofmarine said:

стареца определено има предвид федерализация под немска хегемония/.

Според мен това не е изрично визирано никъде в интервюто, но е възможно аз да го разглеждам в различна светлина и да съм пропуснала нещо. Бихте ли пояснили защо мислите така?

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 45 минути, dora said:

Бихте ли пояснили защо мислите така?

 

On 16.07.2016 г. at 15:57, Р. Теодосиев said:

И тъй като от 2010 г. насам Германия успява да се наложи в Европейския съвет срещу Франция и страните от Южна Европа

 

On 16.07.2016 г. at 15:57, Р. Теодосиев said:

Първата стъпка към компромис в еврозоната е очевиден – Германия трябва да отстъпи от съпротивата си срещу по-близко фискално, икономическо и социално сътрудничество, а Франция трябва да е готова да изостави суверенитета си в тези области.

 

On 16.07.2016 г. at 15:57, Р. Теодосиев said:

За мен подобно завръщане към формата на малката национална държава не е очевидно. Защото тези държави трябва да се управляват при едни глобални пазари, както и глобалните конгломерати. Това би довело до цялостна абдикация на политиката пред лицето на императива на нерегулираните пазари.

 

On 16.07.2016 г. at 15:57, Р. Теодосиев said:

големи промени в договорите

On 16.07.2016 г. at 15:57, Р. Теодосиев said:

когато той виждаше империята в ролята на доброжелателен кръстник на Обединена Европа – но със сигурност не и част от нея. Британската политика в Брюксел винаги е била в невъзможната ситуация, визирана в максимама "и вълкът сит, и агнето - цяло".

Изхождам в съждението си от няколко неща: досега трите големи /Германия, Франция и Британия/ никога не са имали да го наречем консенсус по европолитиката / но това опростенчески казано:baby:/. Почти винаги анализаторите твърдяха за френско-германски или по-скоро германо-френски локомотив на европа / също опростенческо но това не е мое:animatedwink:/ В последно време не зная дали ти прави впечатление но Локомотива остана с един двигател - особено след като започна бежанския кризис си пролича, а и стария мъдрец ясно и категорично макар и в друг аспект го казва че от 2010 -та година тежеста на Германия нараства и че съществува френско-германско противопоставяне в областа на фискалната политика като от думите му излиза Германия само ограничава а Франция се отказва от суверинитет.

Германия макар и голяма и стабилна финансово не може сама, нужна й е обединена Европа, защото глобалните пазари и глобалните /мултинационалните / компании и огромните национални икономики/Китай САЩ Русия/ й го налагат . Дори не съм сигурен, че ще се стигне до разделение на ЕС и си мисля че ще се върви в европа на две скорости. просто на Германия й е нужен европазара в този и дори разширен вид - спомни си Украйна и нейната засега стопирана асоциация.

Преди 45 минути, dora said:

не е изрично визирано никъде в интервюто

Да така е! Това са си мои мисли.:116:

Редактирано от Capitainofmarine
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 20.07.2016 г. at 0:05, Capitainofmarine said:

Дори не съм сигурен, че ще се стигне до разделение на ЕС и си мисля че ще се върви в европа на две скорости. просто на Германия й е нужен европазара в този и дори разширен вид - спомни си Украйна и нейната засега стопирана асоциация.

До разпад на ЕС ще се стигне след като САЩ престанат да бъдат световна империя или най-малкото да претендират за това. Германия няма полза нито от "Европа на отечествата", нито от отпадането на еврото. Докато една Франция, една Испания или Италия имат. Няма как да се разберат.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 часа, Stefan Iv said:

До разпад на ЕС ще се стигне след като САЩ престанат да бъдат световна империя или най-малкото да претендират за това. Германия няма полза нито от "Европа на отечествата", нито от отпадането на еврото. Докато една Франция, една Испания или Италия имат. Няма как да се разберат.

Може и да си прав, на американците им е по-лесно да се договарят с ЕС в областа на икономиката,външната търговия,банковата дейност и общата външна политика, да го кажем така, отколкото с чукурдесет европейски страни. Така че тях ЕС им е полезен и те ще ползват своето влияние над еропейската си клиентела за да съхранят ЕС. Колкото до вътрешните противоречия в ЕС : изобщо мога да кажа Испания и Италия няма и да ги питат, а Франция вече е клекнала , оставена без поддържката на Британия съвсем ще клекне. Не забравяй че много от Европейските страни се деиндустриализираха частично / други като нас напълно/ - например Испания закри въгледобивната промишленост, Италия изнесе в третия свят тектилната си промишленост и прочие и оттам безработицата и свитото потребление и по-тежкото отражение на кризата /това са отежняващи фактори не отричам / неоправдания строителен бум в Испания, проблема с лошите дългове и огромните държавни дългове/.

И също не виждам какво ги ползва Европа на отечествата какво ще се промени , да неосъществените политически елити могат да експлоатират темата но дори смяна на политическия курс не ще доведе до съществена промяна на положението.

Между другото странно защо , британците не бързат да излизат от ЕС след историческото си решение , докато в ЕС се разбързаха и вече има назначен комисар по преговорите за излизане на Британия от ЕС. Озадачаващо нали?!

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 10 минути, Capitainofmarine said:

Между другото странно защо , британците не бързат да излизат от ЕС след историческото си решение , докато в ЕС се разбързаха и вече има назначен комисар по преговорите за излизане на Британия от ЕС. Озадачаващо нали?!

Може и да изчакват резултатите от изборите в САЩ, накъде ще поеме курса на Големия Бял Кораб, който грее като слънце и огрява целия свят?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 минути, Б. Киров said:

Може и да изчакват резултатите от изборите в САЩ, накъде ще поеме курса на Големия Бял Кораб, който грее като слънце и огрява целия свят?

Това да. По странното е защо еврокомисарите се разбързаха?!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 2 минути, Capitainofmarine said:

Това да. По странното е защо еврокомисарите се разбързаха?!

Предполагам само, без да съм го подлагал на задълбочен размисъл, поради германската тежест във вземането на решенията на Брюксел, поради германския интерес?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Някой гледал ли е скоро заседание на Европарламента? 

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/28/meps-boo-nigel-farage-insults-in-european-parliament

Юнкер е крайно обиден и е серт , защото е разочарован от анлийските си колеги десни, и от популистите, които сега стоят като точно на мястото което плюеха..и чакат да ги намажат нещо..

---

Искам да кажа,  не намирам никаква причина в бързането , освен тази че със стоенето си и шикалкавенето си  - британските представители настройват (настроиха) всеки authority срещу тях.

/за хората, които вярват в теорииите на конспирацията това може да не е достатъчно,  но за мен това е напълно достатъчно обяснение/

 

 

 

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On ‎17‎/‎07‎/‎2016 at 12:25, Doris said:

Как тълкувате това? Само на менли ми се струва, че за немския мъдрец Юрген Хабермас България не е част от "Същинска Европа" и неговата идея за спасяване на ЕС включва откъсване на опашката от страни извън еврозоната.

Дорис, дава се пример с еврозоната, като най-завършено сътрудничество в цялата организация.

Към тази стация дори не виждам какви въпроси могат да се зададат. Тя е изчерпана, поради яснотата си.

 

ОТ:

Защо не се бърза с Брекзита?

Ами то е като бял ден ясно, но в нашата БГ хората си обичат конспиративните теории. Достатъчно сложен процес ще е Брекзита, за да се усложнява и обяснението на резултатите от референдума. Когато от най-висшия полик до низините и от съпорта на ливинг кампа до съпорта на римейн кампа обясняват, че няма план все още и резултата е изненада за всеки, и от детайлите по време на цялата кампания до преди половин месец повърхностния извод е, че се случи неочакваното, защо трябва да се фантазира толкова и да се усложнява излишно.

От разстояние и без дори да погледаш малко на ББС политическите анализаторите, без да проследиш и един дебат, нито да присъстваш на място по време на кампаниите, се правят грандиозни заключения за някакви естаблишманти в сянка, шпионски игри и прочие.

Реалността не е проста, но не виждам и причина да се разкрасява с пикантерии. Преди няколко дни беше уволнен бившия Брекзит министър. Даде си сметка, че процесът е по сложен от колкото са смятали до момента и неговото разколебаване му отне главата. Беше заместен от Дейвис-рядко срещан празнословец, но точно това празнословие печели в момента време на ОК, печели време защото все още е пълна мъгла как точно ще се случи самия процес.

ПП За форумните тролове препоръчвам да хвърлят от време на време едно око на английската преса(без вестник Сън и Дейли- теса като вестниците Шок и Шоу) и ББС или АйТиВи политическите предавания, за да не намесват постоянно Сащиянците или Путлеристите или Неизбраните ЕС диктатори в изненадващата кретения наречена Брекзит.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...