Отиди на
Форум "Наука"

Алтайски произход на прабългарите


Recommended Posts

 • Потребител
Преди 9 часа, чигот said:

Арменския автор Варапет Гевонд, в своята "История на халифите" (8 век), за Дунавска България пише директно "страната на сарматите, наричана и Бул-Карк"! 

Сякаш името става по-ясно. "Държавата" Булхара със столица Бухара /и двете късни произношения/  оригинално са се произнасяли Булгара. На арменски  Г преминава в К   Георг -> Кеворк, така че Бул-Карк -->  Бул-Гарг  :)

Искам да попитам уважаемият Чигот - памиро-ферганската раса ясно отличима ли е в скелетите от нашенско. И преобладаваща ли е? Колко % от скелетите са чист памиро-фергански тип?

Това ще е ясно доказателство за произхода, тъй като ИЧД се отхвърля като нехарактерно, въпреки, че най-малкото отграничава тюрките.

Защо Булгара?  Това може би идва от Гръко-Бактрийското царство. На гръцки  Булг-хора  значи страна на българите. Или пък, ако го изведем от латински /агер/  Булгарг - земя /поле/ на българите.

Редактирано от Exhemus
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 232
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
Преди 4 часа, tantin said:

Въпреки че аз развивам и защитавам  тезата за "тюркския" произход на прабългарите, аз не им давам повече от  5%.. А може да се окажат и 0.5%.

Тези 50% дето Стамов си ги измисля са тотално недоказани и няма откъде да се вземат. Иранската компонента - и там нещата са отчайващи  - надали има някакви си 1-2 %.

Многото проценти идват от славяните от Севера, а на Балканите към тях се добавя асимилирано местно население.

Всички много започнахме да анализираме и разбираме от генетичните данни, но тук има още много неизвестни. 

Не трябва да се прави паралел и да се градят фундаментални изводи върху генетичните данни на съвременното българско население. Всякакви твърдения от този род са чисто спекулативни. Защото няма никаква сигурност, коя хаплогрупа при съвременния българин с посредничеството на кой етнос е придобита. 

Някои решения, може би, ще дойдат в близкото бъдеще. Съвсем от скоро започнаха да се праща за изследвания и ДНК, което е извлечено от костен материал от прабългарските некрополи. Когато заразполагаме с достатъчен брой изследвани проби от ранносредовековното население (основно от езическия период), ще може вече анализирайки резултатите, да се направят и съответните изводи.

После трябва да се изследват достатъчно проби и от 11-12 век, както и от 14-15 и т. н. Според мен, само така картината би могла да се изясни, и да се потърси отговор на въпроса: в кое време (а от тук ще се разбере и от кой етнос), кои групи от гени са дошли до съвременните българи. 

А принципно Генетиката не може да даде отговор на много от частните въпроси, които засягат различните по-специфични етногенетични процеси. Затова и не напразно, този дял от науката се нарича "популационна генетика" ,т.е. методите на работа са предвидени да изследват развитието на популациите през вековете, а не толкова на отделните процеси, които протичат вътре в самите етноси (като консолидация, асимилация и др.). 

 

 

Редактирано от чигот
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Балх(Bahlo) и българи(блъгаре) нямат нищо общо. Както и не съществува държава "Балхара", има Гръко-Бактрийско кралство, което е управлявано от гърци, не от местните аряни, а от местният арянски език имаме запазен текст: 

Цитирай

[...]νο βωγο στοργο κανηþκε κoþανo ραþτoγo λαδειβo χoαζαoαργo βαγ[η]ζνoγo κιδι ασo νανα oδo ασo oισπoανo μι βαγανo ι þαoδανι αβoρδo κιδι ιωγo χþoνo νoβαστo σ(α)γωνδι βαγανo σινδαδo oτηια ι ιωναγγo oασo oζoαστo ταδηια αριαo ωσταδo αβo ιωγo χþoν(o) αβo [ι] ιυνδo φρoαγδαζo αβo þατριαγγε þαoρε αγιτα κooαδηανo oδo ι oα(σ)πo oδ(o) [ι ζ]αγηδo oδo ι κωζ(αμ)βoo δo ι παλαβoτρo oιδρα αδα αβo ι ζιριταμβo σιδηιανo πρoβαo oδo μανδαρσι ζαoρανo αβo ι σινδo ωσταδo oτη(ι)α αρoυγo ιυνδo (αβo) ι σινδo ωσταδo τασι þαι κανηþκε αβo þαφαρo καραλραγγo φρoμαδo (α)βεινα[...]o βαγoλαγγo κιρδι σιδι β[...]αβo ριζδι αβo μα καδγε ραγα φαρειμoανo β(α)γα(ν)o κιδιμαρo κιρδαν(ε) ι μα[...]o[φ]αρρo oμμα ooηλδι ια αμσα νανα oδo ια αμσα oμμα αoρoμoζδo μoζδoo(α)νo σρoþαρδo ναρασαo μιιρo oτηια oυδoανo πι(δo)γιρβo φρoμαδo κιρδι ειμoανo βαγανo κιδι μασκα νιβιχτιγενδι oτhια φρoμαδo αβειμoανo þαoνανo κιρδι αβo κoζoυλo καδφισo þαo αβo ι φρoνιαγo (o)δo α(βo o)oημo (τ)ακτoo þαo α(β)[o] ι νια(γ)o oδo αβo ooημo καδφισo þαo αβo (ι) πιδα oδo αβo ι χoβιε αβo κανηþκo þαo τα σαγωνδι þαoνανo þαo ι βαγεπooρακ[α]vε [...] φρ(o)μαδo κιρδι ταδι þαφαρε καραλραγγε κιρδo ειo βαγoλαγγo [...]o καραλραγγo oδo þαφαρo καραλραγγo oδo νoκoνζoκo ι αþρooα[λγo κιρ]δo ια φρoμανo ειμιδβα βαγε κιδι μαρo νιβιχτιγενδι ταδανo αβo þαoναν(o) þαo αβo κανηþκε κoþανo αβo ιαoηδανι ζoρριγι λρoυ(γ)o αγγαδ[...]γo oανινδo π[...]ι(ν)δι oδ[…](δ)ι βα(γ)επooρo ασo ιωγo χþoνo αβo ιo (α) χþoνo ιυνδo αρoυγo ναρα[...] ι β(α)γoλαγγo αβo ιωγo χþoνo ασπαδo ταδι αβo ι αρημεσo χþoνo αγαρ[...] [...]χα[...π]ιδo þαo φρoμανα αβισσι παρηνα λαδo αβισσι ρηδγε λαδo αβισσ[ι...] [...]þαι μαδ[...]α (α)βo βαγανo λαδo oδo φαρειμoανo αχoδανo [σι]δι [α]βo μι βαγε λ[αδo]

И той няма нищо общо с български. Можете да го сравните със съвременните му наследници мунджински и йъдгайски, те също нямат нищо общо с български.

И Тюркската и Иранската хипотеза са само измислици, като и двете се различават само по едно нещо - дали ще се нарече Ирански или Тюркски. Иранската хипотеза използва всяка вехта "дреха" на тюркската хипотеза.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

То всъщност и връзка с Алтай не се видя. От 3 страници тема.

Поради липса на данни зарязахме Алтай, отидохме до Кавказ, сега до Бухара.

"Предлагам" да се насочим и към Корея, например или някъде другаде.

Не е ли по-добре да обосновем идеята за тази тема или да я приключим. 

За колко по-подкрепени тези сме виждали такъв отпор. А тук без подплата си върви керванът. Защо да не сме произлезли от остров Егина, например!?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 20.11.2021 г. at 13:16, Exhemus said:

Искам да попитам уважаемият Чигот - памиро-ферганската раса ясно отличима ли е в скелетите от нашенско. И преобладаваща ли е? Колко % от скелетите са чист памиро-фергански тип?

От публикациите, с които съм запознат няма някакъв обобщаващ труд, където  да има данните, какъв дял в % от черепите разкрити в погребения оставени от прабългарите към кой расов тип принадлежат. 

Заключенията са по-общи. 

В публикация през 1978 г., проф. Петър Боев и екип посочват като основни два расови типа на прабългарите: 

"Основните расови типове за прабългарите са най-често срещаната при тях раса на средно-азиатското Междуречие /Памиро-Фергански расов тип/ и туранска /южно-сибирска раса/... 

В основата на тези две раси стоят европеидните расови типове, с повече или по-малко примеси от монголоидните расови типове. Расата на средноазиатското Междуречие има за основа медитерианските расови типове от иранското плато. Затова и част от медитерианските белези у нас са донесени от прабългарите. Макар и рядко, у прабългарите се намират уралска раса, която също е контактна раса между двете големи раси - европеидни и монголоидна - и е типична за угорските народи....

Към медитерианските и северно иранските расови типове се прибавят зад хребета на Урал и в Европа нови ирански етнически групи. Това се европеидните алано-сарматски племена, които имат предимно също северноирански и медитериански расови типове. С това иранският етнически и антропологически състав на прабългарите се засилва. В европейската територия на СССР към прабългарите се примесват и угорски елементи. За това съдим по новите антропологически елементи у прабългарите - появата на уралската раса, характерна за угрите. С това вече се оформя антропологическата характеристика на прабългарите - такава каквато я носят при идването си на Балканския полуостров: метиски/контактни расови типове между европеидната и монголоидната раса за тюркския им корен и само европеиди - за иранския /алано-сарматския/ им корен. Изглежда, че сред прабългарите се срещат и племена, които носят чисто европеидни белези. Такава находка представляват напр. погребенията на конници при Ключева, определена от началото на идването на прабългарите по нашите земи..."

(Петър Боев, Н. Кондова, Сл. Чолаков - Проблем на биологичната реконструкция на населението, живяло по нашите земи / В: Интердисциплинарни изследвания, т. 2, 1978) 

Още 20 и повече години преди това, в нач. на 50-те години известния професор А. П. Смирнов (директор на Археологическия Институт при АН на СССР) издава монографията "Волжские булгары", в която е отделно доста място върху произхода и историята на ранните българи. На основа на множество археологически паметници, вкл. некрополи, проф. А. Смирнов убедително доказва сериозното участие на сарматския компонент в етногенезиса на ранните българите. 

И още по-рано, през 30те години на 20 век, на база лингвистика съветския академик Я. Марр излага становището, че българите не са тюрки, нито хуни, а са отделна много рано обособила се народност, сродни на скити и сармати. По-късно по-времето на Сталин, Марр е отречен. 

Въпреки това, в том 1 на три томната История на България (с няколко издания в СССР и България) руския и съветски историк и българист, академик Н. Державин, застъпва - подобно на Марр, сарматския произход на аспаруховите българи, макар и да твърди, че на Балканите са били по-малобройни и бързо се претопили сред славянското множество. Обаче по отношение на предшестващия период, прави едно коректно научно представяне на Кубратовата Велика България. Навсякъде използва думата държава, като и заеманата територия е дадена сравнително точно. Според него образувания от Кубрат хаганат (т.е. империя) е "заемала една обширна територия, като се почне от северните склонове на Средния кавказки хребет, р. Кубан, Приазовието и Причерноморието - на изток и чак до низината на Днепър - на запад". 

Името на наследника на Кубрат като владетел е дадено в Именника като Безмер, който според мен неправилно се отъждествява с Баян, най-големия от синовете на Кубрат (няма близост между двете имена Баян и Безмер, освен началната буква). Безмер е име с чисто ирански произход, както още навремето доказа чл. кор. В. Бешевлиев. Според него то означава "скъп на Митра" или "възхваляващ Митра". Под формите Basmir и Buzmihr името се среща в Сасанидски Иран. Името е познато и в Кавказ, Бузмир се е наричал висш грузински аристократ от 1-2 век. 

Според мен има логика в хипотезата на проф. Иван Венедиков, че Безмер, който управлява за кратко след Кубрат, е различен от Баян, и е възможно да е кубратов брат. Съществуват изворови данни, че при българите на Долния Дунав, властта се предава не само от баща на син, а и от брат на брата. Подобна е била и системата за наследяване на властта в тюркутския каганат и др. 

Имената на българските владетели и висша аристокрация са в основната си част с ирански произход. 

Емблематичен е примера още с името на владетеля на кутригурите (правилно котрагири) Заберган (6 век). Същото име се среща в Сасанидски Иран. Има висш аристократ с името Заберган, министър на шаха Хосрой I. Друг е сасанидския генерал Забергас, който към 580 г. е началник на крепостта Хломарон според Теофилакт Симоката. 

Имената Кубрат, Кубер и Аспарух, Кардам, Персиан и Крум и т.н. също имат доказан ирански произход. 

За Кубер има няколко варианта за етимология, все ирански. Вероятното ми се струва да е име на божество. Кубера е древноиндийския (арийски) бог на богатствата. В осетинския думата Kъаеbаеr означава блага, богатство храна. Старостин посочва праинндоевропейското Kabeir`o - име на божество. 

 

Редактирано от чигот
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 часа, чигот said:

От публикациите, с които съм запознат няма някакъв обобщаващ труд, където  да има данните, какъв дял в % от черепите разкрити в погребения оставени от прабългарите към кой расов тип принадлежат. 

Заключенията са по-общи. 

В публикация през 1978 г., проф. Петър Боев и екип посочват като основни два расови типа на прабългарите: 

"Основните расови типове за прабългарите са най-често срещаната при тях раса на средно-азиатското Междуречие /Памиро-Фергански расов тип/ и туранска /южно-сибирска раса/... 

Какво пречи заключенията да са по-конкретни, а именно, че пра-родината е някъде Фергана, Амударя щом расовия тип не е размит?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 часа, чигот said:

От публикациите, с които съм запознат няма някакъв обобщаващ труд, където  да има данните, какъв дял в % от черепите разкрити в погребения оставени от прабългарите към кой расов тип принадлежат.

До голяма степен, манипулативно твърдение. По правилно би трябвало да се каже - "От публикациите, с които съм запознат няма някакъв обобщаващ труд, където  да има данните, какъв дял в % от черепите разкрити в погребения оставени от предполагаемите прабългари към кой расов тип принадлежат. "

Каква гаранция имаме, че тези погребения наистина са на оригиналните прабългари, а не племена, увлечени от тях? И направено ли е изследване на единственото погребение, за което може да се предполага, че е свързано по някакъв начин с рода на Кубрат - това на Алцек?

Преди 9 часа, чигот said:

Името на наследника на Кубрат като владетел е дадено в Именника като Безмер, който според мен неправилно се отъждествява с Баян, най-големия от синовете на Кубрат (няма близост между двете имена Баян и Безмер, освен началната буква). Безмер е име с чисто ирански произход, както още навремето доказа чл. кор. В. Бешевлиев. Според него то означава "скъп на Митра" или "възхваляващ Митра". Под формите Basmir и Buzmihr името се среща в Сасанидски Иран. Името е познато и в Кавказ, Бузмир се е наричал висш грузински аристократ от 1-2 век. 

Според мен има логика в хипотезата на проф. Иван Венедиков, че Безмер, който управлява за кратко след Кубрат, е различен от Баян, и е възможно да е кубратов брат. Съществуват изворови данни, че при българите на Долния Дунав, властта се предава не само от баща на син, а и от брат на брата. Подобна е била и системата за наследяване на властта в тюркутския каганат и др.

А според мен няма никаква логика в това твърдение. На първо място в " Именника", Безмер упралява след Курт, а не след Кубрат. Така че ако Баян е различна личност от Безмер, то от това следва, че Кубрат е различна личност от Курт. На второ място, в западните извори, за основател на Дунавска България се посочва Баян, а не Аспарух.

Преди 9 часа, чигот said:

Имената на българските владетели и висша аристокрация са в основната си част с ирански произход. 

Емблематичен е примера още с името на владетеля на кутригурите (правилно котрагири) Заберган (6 век). Същото име се среща в Сасанидски Иран. Има висш аристократ с името Заберган, министър на шаха Хосрой I. Друг е сасанидския генерал Забергас, който към 580 г. е началник на крепостта Хломарон според Теофилакт Симоката. 

Имената Кубрат, Кубер и Аспарух, Кардам, Персиан и Крум и т.н. също имат доказан ирански произход. 

За Кубер има няколко варианта за етимология, все ирански. Вероятното ми се струва да е име на божество. Кубера е древноиндийския (арийски) бог на богатствата. В осетинския думата Kъаеbаеr означава блага, богатство храна. Старостин посочва праинндоевропейското Kabeir`o - име на божество.

Елементарна спекулация във висша степен. Ако предположим че Баян е тюрско-монголско име и идва по линия на брак с аварска принцеса, то на какво основание отхвърляме като възможност тези имена да са следствие от брак с "ирански" принцеси, при това с доказана полигамия на прабългарските владетели.

Не веднъж във този форум съм изказвал мнението си, че имената на владетели не трябва да се вземат като меродавно становище относно произхода, поради практиката сред тях да се сключват династични бракове и поради други политически причини.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 часа, Янков said:

Не веднъж във този форум съм изказвал мнението си, че имената на владетели не трябва да се вземат като меродавно становище относно произхода, поради практиката сред тях да се сключват династични бракове и поради други политически причини.

Това хубаво, но фактът е налице, че имената са ирански. Така могат да идват по линия на принцесите, но още по вероятно е да идват по линия на принцовете наследници на първия владетел. 

Примера с тракийските имена в Боспорското царство, които отиват там с дъщерята на Терес I и след това с дъщерята на Котис VIII  Гепепирис, е показателен как имена могат да се пренесат чрез принцеси, но не трябва да приемаме, че във всеки случай е ставало така. Другия вариант в нашия случай е по-вероятен. Още повече, че при Боспорското царство имаме новопоявило държавно образувание - симахия на полиси, което е нямало преди това царски традиции. Българите явно имат царски традиции доста преди Кубратова България. 

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 23 часа, чигот said:

Името на наследника на Кубрат като владетел е дадено в Именника като Безмер, който според мен неправилно се отъждествява с Баян, най-големия от синовете на Кубрат (няма близост между двете имена Баян и Безмер, освен началната буква). Безмер е име с чисто ирански произход, както още навремето доказа чл. кор. В. Бешевлиев. Според него то означава "скъп на Митра" или "възхваляващ Митра". Под формите Basmir и Buzmihr името се среща в Сасанидски Иран. Името е познато и в Кавказ, Бузмир се е наричал висш грузински аристократ от 1-2 век. 

Има много владетели, чиито лични имена не съвпадат с владетелските им имена:

 • Тодор става Петър IV
 • Иваница става Калоян
 • Темуджин става Чингиз
 • Кару става Котоку
 • София става Екатерина

Иначе с тази логика можем да кажем че Безмер е немско, щото виж има немско име Bessemer или българското Божимир или полското Босимир или пък Бесомир (познавам човек от софийско село, който се казва така)

Преди 23 часа, чигот said:

Имената на българските владетели и висша аристокрация са в основната си част с ирански произход. 

Емблематичен е примера още с името на владетеля на кутригурите (правилно котрагири) Заберган (6 век). Същото име се среща в Сасанидски Иран. Има висш аристократ с името Заберган, министър на шаха Хосрой I. Друг е сасанидския генерал Забергас, който към 580 г. е началник на крепостта Хломарон според Теофилакт Симоката. 

Имената Кубрат, Кубер и Аспарух, Кардам, Персиан и Крум и т.н. също имат доказан ирански произход. 

Не, не са ирански. До тук никой поддръжник на иранската теза, не успя да намери личност от ирански произход, който да носи подобно име.

Сасанидския генерал е с неизвестно име, и затова е наречен Кардариган(по званието си), няма никакъв Заберган там.

Дори хипотетично да кажем, че има някаква личност в Персия с име Заберган или Забергас, това не значи, че той е персиец.

Например Яков Светослав, Чака макар че са в България, не са българи.

Разни българи си се "разхождат" в други държави - Андроник Асанес, Андроник Асанес-Закария, Ищван Шишман, Киприан Киевски, Искендер бей и т.н. без да са гърци, ромеи, италианци, унгарци, руснаци или турци

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 часа, makebulgar said:

Българите явно имат царски традиции доста преди Кубратова България. 

Точно така е. Прабългарите са тези носители на царските традиции и на завоевателната агресивна политика. Славянските общини и общности са малко по-демократично устроени.

При пра-славяните не откриваме царска институция, няма ги царски армии. Но имат местни дружини.

Няма да откриете царски погребения при пра-славяните. Но има някакви курганни погребения за които се предполага че са славянски.

ПБД носи елементите на йерархия и организация присъщи на прабългарите . Славянизирането и окончателното "българизиране' стават век и половина, почти 2  по-късно.

Тези традиции на прабългарите имат ясни аналогии на поне 2 места: около Хакасия, Абакан. (Северно от Алтай). И на юг от Алтай - Седморечието, Кангюй. Територията на скитите Сака.

Да не забравяме обаче че зоната около Алтай е част от общи икономически и политически процеси. 

Има голямо сходство в археология/ металургия/ погребения/ научни на живот. Това са територии обитавани от скотовъдци -номади със слабо земеделие.

Бързото разрастване на населението им и натиск от изток изтласкват големи групи население на запад до Волга. 

Там до Волга протичат последващи процеси в които участва Византия. Утигури - Кутригури са племената на прабългарите.  Но основната част от народонаселението в ПБД се заформя да е славянска. Никакви иранци няма и никакви особени следи от персийци или мидийци няма. 

По отношение на скитите Сака, согдийци и кангюйци - възможно е същите да са участвали в етно-генезиса на прабългарите - но аз до момента не съм се натъкнал на ясни и недвусмислени доказателства. (Южен Алтай).

Повече са елементите на Северо-алтайската културна общност.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 32 минути, tantin said:

Тези традиции на прабългарите имат ясни аналогии на поне 2 места: около Хакасия, Абакан. (Северно от Алтай).

Глупости са това. Никакви аналогии няма и тантин си ги съчинява само. Ако имаше аналогии учените щяха да ги знаят добре и да са ги описали добре в книгите си досга. Ама няма. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 35 минути, tantin said:

Утигури - Кутригури са племената на прабългарите.  Но основната част от народонаселението в ПБД се заформя да е славянска. Никакви иранци няма и никакви особени следи от персийци или мидийци няма. 

Еми пак празни приказки. Ако утигурите и кутигурите са прабългарски племена и при положение, че са имали владетели наричани Сандилх и Заберган, следва, че все пак имаме и иранци някакви в схемата тъй като Сандилх и Заберган са ирански имена. Малко трудно ще е да се обясни само с някакви принцеси това че царете на утигури, кутигури и българи са ирански. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 36 минути, makebulgar said:

Еми пак празни приказки. Ако утигурите и кутигурите са прабългарски племена и при положение, че са имали владетели наричани Сандилх и Заберган, следва, че все пак имаме и иранци някакви в схемата тъй като Сандилх и Заберган са ирански имена. Малко трудно ще е да се обясни само с някакви принцеси това че царете на утигури, кутигури и българи са ирански. 

Уважаеми приятелю, цялата тази хипотеза за "иранската" връзка е изсмукана между пръстите, съчинена, не се базира на нищо конкретно .

Византийците си имат многовековни конфликти с иранци/ Перси.

Представяте ли си как биха реагирали ако в един момент се оказва че и на северната им граница също са се появили иранците.

Те обаче ни съобщават за нов непознат народ. Имат си работа с нова държава.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 19 минути, tantin said:

Уважаеми приятелю, цялата тази хипотеза за "иранската" връзка е изсмукана между пръстите, съчинена, не се базира на нищо конкретно .

Византийците си имат многовековни конфликти с иранци/ Перси.

Представяте ли си как биха реагирали ако в един момент се оказва че и на северната им граница също са се появили иранците.

Те обаче ни съобщават за нов непознат народ. Имат си работа с нова държава.

 

 

Към времето на появата на тоя непознат народ вече са се провели наколко дипломатически мисии до Тюрксия хаганат.

Никой обаче не нарича непознатите - турки.

Ако е имало и грам съмнение щеше да бъде споменото - пример , два века по-късно - модьорите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 58 минути, tantin said:

Уважаеми приятелю, цялата тази хипотеза за "иранската" връзка е изсмукана между пръстите, съчинена, не се базира на нищо конкретно .

О не. За разлика от Алтайската, която си е чисто фентъзи, дори по-фентъзи от Ахиловата теза. Иранската се базира и на извори.

Имаме М. Сирийски, който казва, че Булгариос идва от западно от Имеон. И също така е пътувал около 65 дена до Меотида. Което е максимум до  Балхара. По-вероятно да е около Арал. И е довел 10 000 българи в ИРИ при Маврикий.

А въпросните саки, ги има и до Ч.Море. А източно от Балхара имаме и Куфис. Писахме за това.

В него регион има и други процеси, утре, ако ми остане време ще спретна едно не по-малко интересно/екзотично предположение. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да попитам по-запознатите: в последните 10 години издавали ли са се някакви действително научни статии или трудове за произхода на българите? Води ли се някаква полемика между учените? Изобщо има ли историци в България, които да се занимават с въпроса, или всичко се свежда до блогове в мрежата? И ако има такива учени, в каква насока са им разсъжденията?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Имаше на Професор Добрев, някакви публикации, но мисля бяха свързани с новата му тогава книга. Сега, чакаме ДНК изследванията. Но наистина нека, по-запознати от мен, да пишат.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 31 минути, Опълченец said:

Да попитам по-запознатите: в последните 10 години издавали ли са се някакви действително научни статии или трудове за произхода на българите? Води ли се някаква полемика между учените? Изобщо има ли историци в България, които да се занимават с въпроса, или всичко се свежда до блогове в мрежата? И ако има такива учени, в каква насока са им разсъжденията?

 Най-вероятно има. Но нашите мили учени, така са се капсулирали в в себе си и в собствената си гилдия, че шанса да попаднеш на нещо подобно е по-малък от шанса да удариш шестица от тотото. Освен ако не си от гилдията и знаеш къде точно да търсиш.

 За нас, простосмъртните има оставен един среден пръст.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, miroki said:

О не. За разлика от Алтайската, която си е чисто фентъзи, дори по-фентъзи от Ахиловата теза. Иранската се базира и на извори.

Имаме М. Сирийски, който казва, че Булгариос идва от западно от Имеон. И също така е пътувал около 65 дена до Меотида. Което е максимум до  Балхара. По-вероятно да е около Арал. И е довел 10 000 българи в ИРИ при Маврикий.

А въпросните саки, ги има и до Ч.Море. А източно от Балхара имаме и Куфис. Писахме за това.

В него регион има и други процеси, утре, ако ми остане време ще спретна едно не по-малко интересно/екзотично предположение. 

Което от своя страна е в пълно противоречие с " Именника ".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, tantin said:

Уважаеми приятелю, цялата тази хипотеза за "иранската" връзка е изсмукана между пръстите, съчинена, не се базира на нищо конкретно .

Византийците си имат многовековни конфликти с иранци/ Перси.

Представяте ли си как биха реагирали ако в един момент се оказва че и на северната им граница също са се появили иранците.

Те обаче ни съобщават за нов непознат народ. Имат си работа с нова държава.

Тантине, ромеите не наричат и аланите нито иранци, нито сармати, но науката е доказала безспорно, че са били късносарматски ираноезичен народ. Българите са същите, но за тях данните са по-малко, и много вероятно не са били точно от най-източните ираноезични като аланите. 

Доказателствата че спадат към сарматите са хем имената на Дуло, хем имената на Сандилх и Заберган, а освен това и погребенията сарматски тип, антропологията, генетиката, руните - сарматски тип, а и произхода от Северен Кавказ, където била страната на сарматите България според онова сведение. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Опълченец said:

Да попитам по-запознатите: в последните 10 години издавали ли са се някакви действително научни статии или трудове за произхода на българите? Води ли се някаква полемика между учените? Изобщо има ли историци в България, които да се занимават с въпроса, или всичко се свежда до блогове в мрежата? И ако има такива учени, в каква насока са им разсъжденията?

 

Еми издавали са се, но за да ги достигне човек първо трябва да има интерес по темата. И учените са нови и са малко, тъй че човек трябва да се поинтересува. В момента примерно има предаване по БНТ1 История.бг и говорят за българите до 9 век. Гости са Т. Чобанов, П. Голийски и Г. Владимиров. Иначе човек може да прочете и на Ж. Войников книгите за произхода, но той не е професионален историк и има недостатъци при него. 

Скоро ще има и нови разработки по календара на българите, а също така и за Плиска и Преслав ще се появят нови неща, които ще променят някои от представите за ранните българи.  

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Янков said:

Което от своя страна е в пълно противоречие с " Именника ".

Не е в пълно. Просто показва поне една вълна. Която е след българите на Зенон и на Виталиан.

Които не им пречи да са си били оттатък Дунав. Бидейки по-рано присъстващи. Ако не са интерпретирани преводите от преди това и да са заменили хуни с българи по-рано.

Никой император нямаше да вика на помощ българи, ако са на майната си.

Но мисля поне е повод за преходът по филмът Х.Аспарух.

Освен тях е ясно, че има и регистрирани групи хуни заселени в империята (различни от Булгариос) На Беатрис групата от 100 000 примерно.

Но няма регистрирана група от Алтай. 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 55 минути, miroki said:

Освен тях е ясно, че има и регистрирани групи хуни заселени в империята (различни от Булгариос) На Беатрис групата от 100 000 примерно.

Но няма регистрирана група от Алтай. 

Групата от Алтай се задържа за поне 50-100 години на изток от Меотис, и дори на по на изток от  Волга. Освен това Алтай е условно понятие,  има северно от Алтай и южно от Алтай. Едно от пратеничествата на ИРИ стига до главното местопребивание на тюрките - пак там до Златната планина.

Южно от Алтай са Кангюйците и скитите - Сака. 

В планината Алтай почти не живеят хора,  там може да е имало някакви стада, ловци и подобно,  но за градове и селища трудно може да се говори.  Планината Алтай е много слабо населена, почти ненаселена.  Населението е долу в равнините, около реките.  Алтай е подобно на Рила планина - висока, трудно проходима. Но от друга страна планината е удобно място за скривалище при нападения на вражески сили. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Първоначално формирането на тюрките и техния език става в обширна територия обхващаща Средна Азия и Южен Сибир. Този ареал се формира исторически в течение на над две хилядолетия. Етническата история на пратюркския субстрат включва синтез на две групи население:

 • формираното в областта на запад от Волга през 3-то и 2-ро хилядолетие пр.н.е. индоевропейско население, мигрирало впоследствие далеч на изток.
 • зародилото се първото хилядолетие пр.н.е. в степите на изток от Енисей население с източноазиатски произход, говорещо на пратюркски и носещо белезите на монголоидната раса.

Историята на взаимодействието и сливането на двете групи в течение на около 2 хиляди години е процес на етническа хомогенизация и формиране на тюркските племена.[1][2] Номадските държави в течение на много векове са преобладаваща форма на държавни образувания в евразийските степи. Първоначално скитски, а след това и тюркски, те се преливат и сменят една в друга от средата на първото хилядолетие пр.н.е. до 17 век.[3]

Описаната комплексна етногенетична теория се подкрепя и от генетични тестове...

 

Общоприето е да се смята, че първите тюрки са обитавали Средна Азия. Някои учени разглеждат хуните като едно от най-ранните тюркско-монголски племена. Основната миграция на тюркски народи е станала между 1 и 10 век, когато те се разпръскват в по-голямата част от Средна Азия и Европа.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Тюркски_народи

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, miroki said:

Не е в пълно. Просто показва поне една вълна. Която е след българите на Зенон и на Виталиан.

Които не им пречи да са си били оттатък Дунав. Бидейки по-рано присъстващи. Ако не са интерпретирани преводите от преди това и да са заменили хуни с българи по-рано.

Никой император нямаше да вика на помощ българи, ако са на майната си.

Но мисля поне е повод за преходът по филмът Х.Аспарух.

Освен тях е ясно, че има и регистрирани групи хуни заселени в империята (различни от Булгариос) На Беатрис групата от 100 000 примерно.

Но няма регистрирана група от Алтай. 

 

"Именника" сочи към териториите на Черняховци и последвалите ги Пенковци. Ако не ядрото им, то тяхната периферия.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...