Отиди на
Форум "Наука"

Алтайски произход на прабългарите


Recommended Posts

 • Потребител
Преди 5 минути, tantin said:

Нямаме никакви подобни сведения че Белград бил кръстен на или от българите.

За сравнение прабългарски градове се казват: Саркел, Беленджер, Булгар.

Белград си е на 100% славянско наименование. Град идва от градище, огородище, ограждам, заграждам. Городище. 

Беленджер - идва от Джер - което е прабългарско наименование за място, земя. Славянските наименования са лесно различими и никакво объркване с прабългарски не е възможно.

От къде ви хрумват такива идеи? Белград не е кръстен на българите, а е техен град и носи българско име, както е наричан и от латините - Алба булгарика. Склавини има и около Волжска България, защо решихте, че българите там кръщават градовете си с български имена, а тези от Дунава със склавински? Оставете фантазиите настрана и влезте в реалността. Кой ви каза, че градище е склавинска дума? Аз не съм чувал за заградени склавински градове, вие към коя година отнасяте първото споменаване на градище в историята?

 

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 296
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребител
Преди 52 минути, чигот said:

Колкото за имената на Кубрат, едно от които разночетене в арменския извор съвпада с монограмите от пръстените и др. второстепенни несигурни свидетелства (едно от разночетенията на иимената при ромейските автори и др.). Докато името Аспарух го имаме при ромейте (Теофан), и като Аспар-хрук в арменския извор (който текст трябва да е съвременен или с малка времева разлика от Аспарух). От друга страна имаме и едни по-късни известия, на апокрифната хроника, която е всичко, но не е историческо съчинение (писана ок. 12 век), и Именника (създаден ок. 9 век), който е един добър извор, но все пак е запазен в доста по-късни преводи.

Ако сме честни е по следния начин:

 • Испоров монограм(7 век)–Еспор(Е-С-П-Р)
 • Теофанов първоизточник(ок.8 век)–неизвестно
 • Теофан и Никифор(8-9 век)–чужд извор–Аспарух
 • Именника(8-9 век)–домашен извор–Исперих,Есперих
 • Арменска география(981г.)–чужд извор–Аспархрук–като се има предвид че повечето е превод на гръцкоезични творби, е много вероятно историята за Испор да е преписано от Никифор или някой, който е преписал от него
 • Апокрифна летопис(11 век)–домашен извор–Испор

Вероятноста арменците и ромеите да са разбрали името идентично е много съмнителна. Вижда се от 3 източника, че името е Исперих-Испор/Есперих, и само 3 източника, които източника им е един и същ, а именно Теофановия първоизточник

Преди 1 час, чигот said:

Византия е прието да се използва, като термин. Иначе не трябва да използваме и термините Първо Българско Царство или Второ Българско царство. Или Първа/Втора/Трета Българска държава

Също и Източна Римска империя е също такъв термин, както и Византия. Защото има само България, така е имало и само Римска империя, без уточнения Източна ли е, Северна ли е

Най-правилния начин с който да наречем Византия според мен е – Късна Римска империя .

Колкото до България би трябвало да са Ранно царство(165–1018) и Късно царство(1018–1422)

Преди 7 минути, tantin said:

За сравнение прабългарски градове се казват: Саркел, Беленджер, Булгар.

Първите две са хазарски градове.

Саркел е построен през 9 век, в район в който не живеят българите

Беленджер е построен през 9 век, в район в който не живеят българите, и е наречен по името на племето Беленджер

Булгар е арабска транскрипция, най-вероятно града се казвал на български - Бльгар или Блъгар градъ.

Преди 27 минути, Петър_Пейчев said:

Името нищо не предполага, защото не знаем нито една дума на антски,  "нов" е от латински, а "город" от прабългарски, както и Белград е прабългарско име, а не склавинско.

Не, не е от прабългарски, защото съществуването на такова нещо не е доказано. В никой български документ не съществува формата "городъ", използва се формата "градъ".

От антите имаме оцелели имена(Варунбал, Бож, Хорсабад, Бравлин, Гостомисъл и др.) и посочените по-рано от мен думи от българо-староруския речник от 16 век.

Преди 33 минути, Петър_Пейчев said:

търговците учат църковния език

Не бях чувал че търговците трябва учат в църква (ама щом ти казваш, вервам ти)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, чигот said:

 

 Може би не съм се изказал напълно коректно.

Разбира се, че старобългарския (т.нар. църковнославянски) е чист славянски език. Това е Кирилометодиевия език, който е бил съставен на основата на солунския диалект. 

Той е въведен първоначално, като официален богослужебен език, един вид сакрален език (за да обслужва най-вече нуждите на богослужението, за църковната книжнина, за проповеди и т.н.). 

Този език е бил отлично решение за княз Борис, защото е бил вече благословен от римския папа за богослужебен език, по-повод моравската мисия. А княз Борис е търсил възможност да ограничи влиянието на ромейското духовенство и гръцкия език. 

И ако през 9-10 век този старобългарски език е бил разбираем да кажем, за всеки говорещ на славянски език, то според езиковеди (напр. проф. Георги Попов) през 14 век, той вече е бил станал неразбираем за българите. Според мен това е в резултат на езиковите промени, които са настъпили в говоримите езици и диалекти, процес (след 10 в.) съпътстващ формирането на единната българска народност. Днес напр., се смята за установено, че за разлика от характерния за 9-10 век синтетичен характер на езика, още към 12-13 век говоримия език е започнал да става аналитичен! Да не говорим, че има данни, че даже и в 12 век е употребяван диалект, който е имал за основа прабългарския език. Прабългарски имена срещаме масово при аристокрацията до 11 век, както и запазена титулатура. Длъжността на кавхана, като най-важен след царя, е запазена през цялото ПБЦ, вкл. научаваме за ролята на кавханите при наследниците на Самуил. Даже и 50 год. след падането на ПБЦ, за Георги Войтех - главен организатор на въстанието от 1072 г., пише, че бил от рода на кавханите. За ичергубоила също има данни, че е запазил своето място на важна фигура в царството. Тоест за прабългарите трудно, мн. трудно може да се каже, че след ср. на 9 век, след Покръстването са взели и се били бързо претопили в славяните.

Така, като се мине през средно-българския говорим език (напр. грамотите на влашките владетели демонстрират по-скоро един говорим език), който се формира след 12 век, заедно с единната българска народност, и който се е образувал на основата и на старобългарския език (т.нар. църковнославянски), и на говоримите диалекти. Този процес завършва с новобългарския, който вече седи по-далече от другите славянски езици. 

 Абсолютно празни приказки, некасаещи темата. Това което касае темата е, има ли равенство между литературен/говорим старобългарски език, майчин език, не само за славяните, но и майчин език за "пра"българите по врамето на Борис, или славяните на територията на ПБЦ, които са дали основата на Кирило-Методивият език, са говорили на език различен от хипотетичният Алтайски език на "пра"Българите? Т.е., в периода непосредственно преди създаването на литературен славянски език, на територията на ПБЦ по времето на Борис се говорил един език - славянски, или два езика - славянски и алтайски български? И съответно да се се аргументира всяка от от двете тези. Това, каво е се развило в последствие, няма нищо общо с темата и си е чисто словоблудство.

Преди 1 час, чигот said:

Колкото за имената на Кубрат, едно от които разночетене в арменския извор съвпада с монограмите от пръстените и др. второстепенни несигурни свидетелства (едно от разночетенията на иимената при ромейските автори и др.). Докато името Аспарух го имаме при ромейте (Теофан), и като Аспар-хрук в арменския извор (който текст трябва да е съвременен или с малка времева разлика от Аспарух). От друга страна имаме и едни по-късни известия, на апокрифната хроника, която е всичко, но не е историческо съчинение (писана ок. 12 век), и Именника (създаден ок. 9 век), който е един добър извор, но все пак е запазен в доста по-късни преводи.

Тук въпроса беше, че 2 независими и най-близки по време източника, са ни оставили вариант който е най-близо до формата Аспарух, не Есперерих, Испор и т. н. И другите два, които с по-късни, и според мен по-неточни. 

Т.е., трнскрибирането на едно име на два езика близки по време, но нямащи възможност да предадат реалната форма на името се счита за???????

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, Скептикът said:

Не, не е от прабългарски, защото съществуването на такова нещо не е доказано. В никой български документ не съществува формата "городъ", използва се формата "градъ".

Защо, вие да не доказахте че е от склавински или филипински? Город не може да фигурира в български документ, това е характерно руско произнасяне с двойна гласна - град-город, крава-корова, брада-борода и т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, Петър_Пейчев said:

Защо, вие да не доказахте че е от склавински или филипински? Город не може да фигурира в български документ, това е характерно руско произнасяне с двойна гласна - град-город, крава-корова, брада-борода и т.н.

Сигурно и вендските народи копират от русите, че и те викат подобно hrod, grod

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 минути, Скептикът said:

Ако сме честни е по следния начин:

 • Именника(8-9 век)–домашен извор–Исперих,Есперих

Именника може да е домашен извор откогато си иска, но до нас останали преписи от 16ти век. Не от 8-9ти век.

Преди 15 минути, Скептикът said:

Най-правилния начин с който да наречем Византия според мен е – Късна Римска империя .

Колкото до България би трябвало да са Ранно царство(165–1018) и Късно царство(1018–1422)

Термините Византия, ИРИ, ПБЦ и ВБЦ са приети от историците за удобство, а не като "светата истина".

Важното е да се разбира за какво говориш, а не да са създаваш нови термини.

Редактирано от Янков
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, Скептикът said:

Сигурно и вендските народи копират от русите, че и те викат подобно hrod, grod

Не копират от русите, не слагат двойна гласна. Венетите да не са живели в империята на инките? Живеят първо в хунската, после в аварската държава, какво да викатмного по-различно от българите?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 минути, Петър_Пейчев said:

Венетите да не са живели в империята на инките? Живеят първо в хунската, после в аварската държава, какво да викатмного по-различно от българите?

Съжалявам, че май географията ми куча, ама Вархонитското княжество в зенита си изглежда така:

Avar Khaganate - Alchetron, The Free Social Encyclopedia

Тоест от Вендите са владеели само Чехите, Моравите и Нитранци, но не и Кашуби, Поляци, Сорби и живеещите в Източна Германия племена.

А Хунската горе-долу по следния начин:

image.png.9909ecd5466a3727c13089c7b0896852.png

Пак не владеят всички вендски територии.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 37 минути, Скептикът said:

Съжалявам, че май географията ми куча, ама Вархонитското княжество в зенита си изглежда така:

Avar Khaganate - Alchetron, The Free Social Encyclopedia

Това е много пресилено. Вархонитите - авари или обри идват от изток, но бързо се изнасят на запад, понеже имат стара вражда с преследващите ги тюрки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, Скептикът said:

Съжалявам, че май географията ми куча, ама Вархонитското княжество в зенита си изглежда така:

Avar Khaganate - Alchetron, The Free Social Encyclopedia

Тоест от Вендите са владеели само Чехите, Моравите и Нитранци, но не и Кашуби, Поляци, Сорби и живеещите в Източна Германия племена.

А Хунската горе-долу по следния начин:

image.png.9909ecd5466a3727c13089c7b0896852.png

Пак не владеят всички вендски територии.

От картите ясно се вижда разпространението на славянските езици по онова време. Склавинските или антски племена от съвремена Русия, Украйна и Беларус са извън тези територии, което обяснява много трудното и бавно навлизане на старобългарския при тях и промяната му в църковно-славянски, т.е. новата Библия на Елисавета, когато много български думи са сменени с руски.  Не гледайте днешните земи на поляците, които са пруски, в онези времена те живеят много по на юг. Освен това за кой техен или чешки език говорим, от кое време? Подробно е документирано, че в края на 14 и 15 век, отново във връзка с разпределяне на църковни диоцези, немски крал "възражда" позабравения бохемски и го обвързва с възраждане на култа към Кирил и Методи, като по това време подобни процеси текат и в Полша. Този период и въобще промяната на езиците на отделните славянски държави трябва да се изучи и съпостави, а не да се правят неосновани на нищо заключения за съществуването на някакъв праславянски език, за който нямаме никакви данни, но със сигурност знаем, че всичко написано на глаголица и кирилица са праславянски думи. Знаем ли какъв е бил езика в Сърбия и съседните племена преди Вук Караджич, защото самите сърби казват, че промяната е много голяма. Как се формира този език? В ресурса македония. има една книга с старосръбски книги от 11 до 17 век, които са на чист български, но с отдалечаване от оригинала се изменят само някой окончания и звуци с характерни за сръбския говор, но дори в късните произведения много рядко се срещат съвремени сръбски думи. Ние не знаем на какъв език са говорили славянскине народи на битово ниво в 15 век, но знаем граматиката и речника на праславянския от времето на Мойсей?!?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Петър_Пейчев said:

Не гледайте днешните земи на поляците, които са пруски, в онези времена те живеят много по на юг.

Поляците всъщност са от централна Полша, в сегашна южна Полша са живяли силези и др. Пруски са били ето тук:

Old Prussians - Wikipedia

Преди 3 часа, Петър_Пейчев said:

Освен това за кой техен или чешки език говорим, от кое време? Подробно е документирано, че в края на 14 и 15 век, отново във връзка с разпределяне на църковни диоцези, немски крал "възражда" позабравения бохемски и го обвързва с възраждане на култа към Кирил и Методи, като по това време подобни процеси текат и в Полша.

Според теб Бохемския крал(по-рано херцог) и народа му на какъв език шпрехат? И старочешки е документиран през XII-XIII век.

Преди 3 часа, Петър_Пейчев said:

Знаем ли какъв е бил езика в Сърбия и съседните племена преди Вук Караджич, защото самите сърби казват, че промяната е много голяма.

За Босненския от XII век знаем от Кулиновата грамота, която е написана на шокавски

Povelja_Kulina_bana.jpg

Преди 12 часа, Янков said:

но до нас останали преписи от 16ти век. Не от 8-9ти век.

Както и Ашхарацуйц от издание от 17 век. И Теофановата и Никифоровата хроника не са запазени в оригинал, а в по-късни преписи и издания, а някои хронисти пък ги знаем главно от чужди преписи. Защото творбите им са напълно изчезнали, с изключение на части цитирани от други хронисти.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 23.11.2021 г. at 19:39, чигот said:

Трябва да се занимаете с темата за старобългарския език. Граматически той се отличава от всички останали славянски езици.

Както вече беше отбелязано от събеседника Танто, старобългарският не само че не се е отличавал граматически от останалите славянски езици, но и е бил тяхна книжовна основа, така да се каже. Това е известно на всеки, който поне малко се е занимавал със старобългарски.

Граматичните разлики са в новобългарския, и според езиковедите, се дължат на естествените промени на езика през вековете, които са неизбежни при прекъсването на писменото наследство и славянското богослужение под различните робства. Знаем, че по време на двойното гръко-турско робство се е служило на гръцки език дори и в българските села.

Няма как граматичните особености на съвременния български език да са следствие от „прабългарско“ влияние, понеже няма доказателства за съществуване на „прабългарски“ език.

On 23.11.2021 г. at 19:39, чигот said:

звук "ъ" под ударение, липсват меки форми на съгласните "Д, Дж, Т, Ч, Р, Л", задпоставено членуване

Всичко това го има и в старобългарския.

On 23.11.2021 г. at 19:39, чигот said:

сравнителна и превъзходна степен на прилагателните с помощните частици "по", "най"

Това как се различава от руското сравнително „более“ и превъзходно „самый“?

Що се отнася до загубата на  старобългарските падежи в съвременния български, то същото се налюдава и в новогръцкия, където са почти загубени старогръцките падежи. И там ли има влияние от някакви „пра“гърци? Също да попитам, според вас „пра“българите на какъв език са говорили, че да е нямал падежи? Някакъв ирански? В староперсийския има 7 падежа, точно колкото има и в старобългарския, а пък в авестийския има даже 8.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 часа, Скептикът said:

Поляците всъщност са от централна Полша, в сегашна южна Полша са живяли силези и др. Пруски са били ето тук:

Old Prussians - Wikipedia

Според теб Бохемския крал(по-рано херцог) и народа му на какъв език шпрехат? И старочешки е документиран през XII-XIII век.

За Босненския от XII век знаем от Кулиновата грамота, която е написана на шокавски

Povelja_Kulina_bana.jpg

Както и Ашхарацуйц от издание от 17 век. И Теофановата и Никифоровата хроника не са запазени в оригинал, а в по-късни преписи и издания, а някои хронисти пък ги знаем главно от чужди преписи. Защото творбите им са напълно изчезнали, с изключение на части цитирани от други хронисти.

Първите чешки надписи, а по-точно бохемски, ги коментирахме, има ги и н укипедия те са на чист български, разбираем от съвремените българи и много далеч от съвремения чешки. Предполагам, че същото е и с бошняците. Навсякъде е така, просто българският е бил тогавашната езикова норма. 

Колкото и да се нагажда няма как да стане, никой не знае праславянския език, защото той е участвал в сместа от различни езици на чията основа възникнал новия език. Няма защо да си говорим смешки как толерантните хуни, джендърите авари и космополитите българи приели езика на робите си, кръщавали на него градовете си, приемали склавинските думи за конете, оръжието и божествата си и накрая сами станали склавини. Има общи исторически и езикови процеси в Европа по това време, няма нищо което да говори, че тукашните народи са били някакво изключение, нещо повече, няма никакви доказателства за славянската теория, а и няма такава до Обрини, политически фантазии от последните 2-3 века.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, Петър_Пейчев said:

Първите чешки надписи, а по-точно бохемски, ги коментирахме, има ги и н укипедия те са на чист български, разбираем от съвремените българи и много далеч от съвремения чешки. Предполагам, че същото е и с бошняците. Навсякъде е така, просто българският е бил тогавашната езикова норма. 

Колкото и да се нагажда няма как да стане, никой не знае праславянския език, защото той е участвал в сместа от различни езици на чията основа възникнал новия език. Няма защо да си говорим смешки как толерантните хуни, джендърите авари и космополитите българи приели езика на робите си, кръщавали на него градовете си, приемали склавинските думи за конете, оръжието и божествата си и накрая сами станали склавини. Има общи исторически и езикови процеси в Европа по това време, няма нищо което да говори, че тукашните народи са били някакво изключение, нещо повече, няма никакви доказателства за славянската теория, а и няма такава до Обрини, политически фантазии от последните 2-3 века.

Смешките ги разправяте вие Пейчев.  И затова тази тема продължава да бъде интересна.  Интересно как говорите смислени неща и после като отворите портомонето със смешките сте способен да ни затрупате за нула време с какви ли не хипотези - парадоксални, абсурдни и незнам още какви си.

Старо-българския език - това е праславянски, съвсем запазен и съвсем автентичен език.  А ако го сравните с латински и с авеста/ санскрит - можете да видите и точното място, как се е развил през годините и как е достигнал до това положение.
И никакви прабългари, никакви сармати и иранци не са го пречупили или прекроили както на много им се иска. 
Прабългарския си го има документиран във Волжска България, имаме остатъци от него по календара и в именника. Имаме дори и думи - наследени в имена на селищата и в българския език - предимно диалектни малко ползвани вече думи.  Който желае може да изрови такива думи.  Но понеже върху тези прабългаризми се е изсипал голям пласт от турски, арабски и персииски нови думи - то ясно е че прабългаризмите до голяма степен са изменени и модифицирани от турцизмите. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 минути, tantin said:

Прабългарския си го има документиран във Волжска България, имаме остатъци от него по календара и в именника.

И къде е документиран във ВБ този измислен език?

 

 

Петьо не е нужно и да го коментирам. Той само глупости пише.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, Скептикът said:

И къде е документиран във ВБ този измислен език?

Петьо не е нужно и да го коментирам. Той само глупости пише.

Не е много написаното там - по паметните плочи - погребенията. Записани са разни дати, години  А чувашкия го смятаме за жив наследник  и най-близък до  прабългарския.  Вече давах множество коментари - примерно за канартикин. - кана на утрешния ден.  Не изключвам ако в прабългарския има много иранизми.  Но какъвто и ще да е бил прабългарския  - славянския стои много встрани от всичките версии на тюркски и ирански. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 30 минути, tantin said:

Смешките ги разправяте вие Пейчев.  И затова тази тема продължава да бъде интересна.  Интересно как говорите смислени неща и после като отворите портомонето със смешките сте способен да ни затрупате за нула време с какви ли не хипотези - парадоксални, абсурдни и незнам още какви си.

Старо-българския език - това е праславянски, съвсем запазен и съвсем автентичен език.  А ако го сравните с латински и с авеста/ санскрит - можете да видите и точното място, как се е развил през годините и как е достигнал до това положение.
И никакви прабългари, никакви сармати и иранци не са го пречупили или прекроили както на много им се иска. 
Прабългарския си го има документиран във Волжска България, имаме остатъци от него по календара и в именника. Имаме дори и думи - наследени в имена на селищата и в българския език - предимно диалектни малко ползвани вече думи.  Който желае може да изрови такива думи.  Но понеже върху тези прабългаризми се е изсипал голям пласт от турски, арабски и персииски нови думи - то ясно е че прабългаризмите до голяма степен са изменени и модифицирани от турцизмите. 

Аз от самото начало пиша, че няма праславянски език, има славянски или български. Няма как да има праславянски различен от този на времето на покръстването, както и няма прафренски, пралатвийски или пранглийски. Това са нови езици възникнали от други, които могат да са им пра, напр. латинския е праезик на португалски и испански, франконския, саксонския, норманския също са пра езици на нововъзникнали. Вие ги лопчете едни като евреина намерил портофейл в събота, че навсякъде било събота, само около портфейла петък - навсякъде едно и също, само склавините хванали здраво някой за шлифера и при тях обратното. Аз ще ви кажа пет думи на прабългарски - бял, кон, куче, звезда, дроб, вие ми кажете пет на праславянски и посочете къде са записани в правреме спрямо това на братята?

Редактирано от Петър_Пейчев
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 минути, Петър_Пейчев said:

Аз от самото начало пиша, че няма праславянски език, има славянски или български. Няма как да има праславянски различен от този на времето на покръстването, както и няма прафренски, пралатвийски или пранглийски. Това са нови езици възникнали от други, които могат да са им пра, напр. латинския е праезик на португалски и испански, франконския, саксонския, норманския също са пра езици на нововъзникнали. Вие ги лопчете едни като евреина намерил портофейл в събота, че навсякъде било събота, само около портфейла петък - навсякъде едно и също, само склавините хванали здраво някой за шлифера и при тях обратното. Аз ще ви кажа пет думи на прабългарски - бял, кон, куче, звезда, дроб, вие ми кажете пет на праславянски и посочете къде са записани в правреме спрямо това на братята?

Пак продължавате със смешките, за което благодаря, че ни разсмивате.
Праславянския е условно казано, общ език.  За него се предполага че се е отделил от общия балто-славянски език.  А от пра-славянския се е появил така наречения старобългарски.
Прабългарския вече се пробвах да ви разясня че е тюркски, от групата на ранните тюркски езици.  Сроден с чувашки, татарски, кабардино-балкарски, кримско-татарски.
Тези думи дето вие едва ли не твърдите че били пра-български са си чисти славянски думи.  Аз мога да се включа в дискусия относно славянските диалекти: склавински, антски, новгородски, солунски и прочие - но докато вие не си оправите понятията относно пра-български - няма особен смисъл.. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, tantin said:

Прабългарския вече се пробвах да ви разясня че е тюркски, от групата на ранните тюркски езици.  Сроден с чувашки, татарски, кабардино-балкарски, кримско-татарски.

Е айде стига с глупостите. Има хипотеза, че е тюркски, и има друга хипотеза че чувашкия бил като този хипотетичен прабългарски-тюркски. Това са хипотези. Недоказани хипотези. Базирани на шаран, бъбрек, тояга, ичъргу, на няколко термина от Именника (които не са нито тюркски, и вероятно не са и прабългарски), и на частичен надпис от Мадара, който Бешевлиев е възстановил като Тангра. А тюркоезичието от надгробните камъни на Волга е 300 години след Аспарух и след 300 години хазарска власт над тези българи. 

Тоест хипотезата е напълно несъстоятелна. 

 

Тантине, не разбирам само от къде намираш сили да си губиш времето с такива глупости. Не те ли притеснява това, че един ден ще се събудиш и ще осъзнаеш, че си си губил времето с глупости пренебрегвайки много факти и доказателства? Явно не си цениш времето, или пък имаш някакви политически или други изгоди от това. 

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 26 минути, makebulgar said:

Е айде стига с глупостите. Има хипотеза, че е тюркски, и има друга хипотеза че чувашкия бил като този хипотетичен прабългарски-тюркски. Това са хипотези. Недоказани хипотези. Базирани на шаран, бъбрек, тояга, ичъргу, на няколко термина от Именника (които не са нито тюркски, и вероятно не са и прабългарски), и на частичен надпис от Мадара, който Бешевлиев е възстановил като Тангра. А тюркоезичието от надгробните камъни на Волга е 300 години след Аспарух и след 300 години хазарска власт над тези българи. 

Тоест хипотезата е напълно несъстоятелна. 

 

Тантине, не разбирам само от къде намираш сили да си губиш времето с такива глупости. Не те ли притеснява това, че един ден ще се събудиш и ще осъзнаеш, че си си губил времето с глупости пренебрегвайки много факти и доказателства? Явно не си цениш времето, или пък имаш някакви политически или други изгоди от това. 

Малко по-сложно е за обясняване. Точно там до Алтай / Хакасия има голямо засичане на Афанасиевци/ андроновци и местното неолитно население.  Така се формира една от групите на скитската култура,  а на същото това място се заформят и тюрките.  Археологически те ги разделят на няколко такива периода, различават ги и имат стратификация по време.  От там минават или по-точно идват хуни и прабългари.  И ако разгледате погребални традиции може и да откриете това дето нас ни интересува. 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, tantin said:

А чувашкия го смятаме за жив наследник  и най-близък до  прабългарския.

Тук, грешиш  най-близък до прабългарски е патагонски(и двата езика не съществуват)

Преди 1 час, tantin said:

славянския стои много встрани от всичките версии на тюркски и ирански. 

Благодаря ти, изрично Тантине! Че ми каза че тюркски и ирански са роднини, и са доста различни от славянски. 😂

Преди 1 час, tantin said:

Аз мога да се включа в дискусия относно славянските диалекти: склавински, антски, новгородски, солунски и прочие

Моля те, недей! Че темата и сега си е циркаджийска, ако включим и типичните ти размисли относно прабългари и славяни(т.е прабългари=чуваши=тунгуси=инданци) ще изпохабим още 30 страници.

Преди 1 час, tantin said:

Прабългарския вече се пробвах да ви разясня че е тюркски, от групата на ранните тюркски езици.  Сроден с чувашки, татарски, кабардино-балкарски, кримско-татарски.

Пробва се, ама без доказателства. Иначе обясненията ти за прабългарският звучат по следния начин: "Знаем че прабългарите са тюркоезични от календарните термини, които са лесно преведими чрез чувашки(който е прабългарски). А знаем че чувашкия е прабългарски, чрез календарните термини, които са лесно преведими чрез чувашки"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 49 минути, tantin said:

Малко по-сложно е за обясняване. Точно там до Алтай / Хакасия има голямо засичане на Афанасиевци/ андроновци и местното неолитно население.  Така се формира една от групите на скитската култура,  а на същото това място се заформят и тюрките.  

Скити има на много места. И в Боспорското царство се бият с тях и дори в Одриското. Още при Терес.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 39 минути, miroki said:

Скити има на много места. И в Боспорското царство се бият с тях и дори в Одриското. Още при Терес.

Така е.  И генетиката им го доказва. Имало е смесване на индо-европейци с местното централно-азиатско население.  Промишлен и административен център се очертава около Хакасия,  там имат много намерени погребения от всички периоди и всички култури. 

По всичко личи че така наречените скити са много племена / или народи/  и едва ли са могли да се разбират помежду си на един език. 

На източната периферия на Скитското влияние се оформя тази бъдеща група на тюрките.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 часа, tantin said:

Праславянския е условно казано, общ език.  За него се предполага че се е отделил от общия балто-славянски език.  А от пра-славянския се е появил така наречения старобългарски.

Това по какъв начин опровергава казаното от мен? Естествено, че склавини и балти са говорели, неми са само немците, те се разбират жестомимично. Какъв език обаче са говорели незнаем и няма да разберем докато не намерим прабалто-склавински тълковен речник. Вторият пункт е също напълно естествен, с тази разлика, че един от езиците от който се е появил така наречения старобългарски е напълно неизвестния език на който са говорили склавините и предполагаемо от който знаем две думи, мед и кумис, заимствани от хуните или хуно-българите.

Не може да оборвате казаното от мен като преповтаряте основните пунктове, които го доказват, измислете нещо, което го оборва.

Преди 11 часа, tantin said:

Прабългарския вече се пробвах да ви разясня че е тюркски, от групата на ранните тюркски езици.  Сроден с чувашки, татарски, кабардино-балкарски, кримско-татарски.

Поради несериозността на казаното не е необходимо да се коментира, със същата увереност можем да кажем, че българите са говорили ранно папуаски. Първо дайте определение на "тюркски езици" и "тюрки", тогава ще обсъждаме връзката им с българите.

 

Преди 11 часа, tantin said:

Тези думи дето вие едва ли не твърдите че били пра-български са си чисти славянски думи.  Аз мога да се включа в дискусия относно славянските диалекти: склавински, антски, новгородски, солунски и прочие - но докато вие не си оправите понятията относно пра-български - няма особен смисъл.. 

Веднага ще се съглася с вас като ми покажете къде са написани на праславянски, все пак праславяни има една каруца векове, все някъде са могли да драснат нещо? Тук някой каза, че лошад дошло в руския от маджарите, минали като експрес покрай малка гара покрай Киев. Това били казали тиквениците наречени от куртоазия учени лингвисти. Тези учени как ще обяснят, че руските склавини приели думата от народ с който са били в контакт няколко месеца, а тукашните им събратя не я приели от хуни, авари и българи с които живели 5-6 века, а си измислили своя за животното с четири крака и грива, което яздили изброените народи, че и същите народи, смаяни от склавинския езиков гений веднага приели името на любимото си животно измислено от тях? Нали се разбрахме, че и глупостта трябва да е с мярка?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, Петър_Пейчев said:

Веднага ще се съглася с вас като ми покажете къде са написани на праславянски, все пак праславяни има една каруца векове, все някъде са могли да драснат нещо? Тук някой каза, че лошад дошло в руския от маджарите, минали като експрес покрай малка гара покрай Киев. Това били казали тиквениците наречени от куртоазия учени лингвисти. Тези учени как ще обяснят, че руските склавини приели думата от народ с който са били в контакт няколко месеца, а тукашните им събратя не я приели от хуни, авари и българи с които живели 5-6 века, а си измислили своя за животното с четири крака и грива, което яздили изброените народи, че и същите народи, смаяни от склавинския езиков гений веднага приели името на любимото си животно измислено от тях? Нали се разбрахме, че и глупостта трябва да е с мярка?

Вие продължавате със смешките Пейчев. Въобще тая наука - лингвистиката за нищо я нямате. Ще кажете "тиквениците наречени от куртоазия учени лингвисти".
След като не признавате лингвистиката и лингвистите - тогава от какъв зор се упражнавате във тези спорове и вербалистика?  Директно си отворете една нова тема в раздел фантастика или реконструкция  - и можете да превъзстановявате събитията на воля, както вашето въображение ви подскаже.   Ние другите тук на база на писмени и други сведения ще продължим да възстановяваме доколкото е възможно развитието на събитията.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...