Отиди на
Форум "Наука"

Траките - коренът на българската народност


Recommended Posts

 • Потребител

Има ли данни откога съществуват траките и кои земи са населявали те?

Какви са техните произход, държавно управление, култура?

Какви са хипотезите за техния произход, за тяхната поява на Балканския полуостров?

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 673
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

Има ли данни откога съществуват траките, и кои земи са населявали? какъв е техният произход, държавно управление, култура?

Потомци на траките са власите - (романизираните траки на север от Хемус) и каракачаните - (гърцизирани траки на юг от Хемус).

Българите сме по-късни поселници на Балканите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Потомци на траките са власите - (романизираните траки на север от Хемус) и каракачаните - (гърцизирани траки на юг от Хемус).

Българите сме по-късни поселници на Балканите.

правилно Еньо. ние сме много късни поселници на Балканите. А някои от Българите още пътуват или висят по клоните. Затова и културата ни е такава, култура на прехода :tooth: но при всички положения сме по-близо до маймуната.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Има ли данни откога съществуват траките, и кои земи са населявали? какъв е техният произход, държавно управление, култура?

и данъчна политика. :doh:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Потомци на траките са власите - (романизираните траки на север от Хемус) и каракачаните - (гърцизирани траки на юг от Хемус).

Българите сме по-късни поселници на Балканите.

Май,май, средновековните българи са наследници или приемници на "траките", а оттам и днешния български народ, както и сръбския, "македонския", укранския, словаците, хърватите и др т.нар. от виенската историко-геополитическа школа "славянски" народи.

Армъните може и да са техни наследници, но загубили езика си преди хилядолетия или са били преселени от южна Италия , където е имало в разно време преселенски вълни на българи и траки /и покрай робството, справка въстанието на роба /т.е.соц.терм."славянина"/ - трак Спартак и до сами Алцек, но и след него. По тая линия езикът им е мешавица.

Днешните ромъни сме май, май, техни приемници /покрай съседните ни народи/, но със сигурност сме си изгубили езика в последно време, а оттам и връзката с тях по лингвистична линия, за разлика от българите.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

"Траки" е събирателно наименовение, използвано от елините за съседните на Елада скитски племена. ΘРАКЕΣ произлиза от TA PAKH - за отхвърляне /което не става за употреба/. В деншните думи "ракия" и "рак", този смисъл частично е останал. Траките не са се наричали така, едно че са знаели гръцки и второ, че са си имали племенни имена в изобилие. В по-положителните си писания, елините са наричали траките скити (ΣΚYΘA),а скитските стрелци са известна антична формация, отговаряща за реда в Атина /нещо като антична полиция/. По късно PAKOΣ, мн.ч PAKH значи нещо повредено, износено, накъсано, грубо. В още по-късния гръцки /от 6-5 в. пр. н.е./ PAKOΣ (ρακος, ρακή или ρακι) се използва най-често в смисъл на "дрипа" на доста места в литературата ( напр. Аристофан - Θεσμοφοριάζουσαι, или Ἀχαρνεῖς или Еврипид - трагедии). По-късно ТРАΞYΣ (τραхῦς)се използва само в смисъл на "грубо направен". Накрая римската империя съживява употребата на думата, наричайки провинцията "Тракия", което поради историческа грешка с буквите тау и гама се прехвърля като Гракия (Graecia). Тази грешка обаче не е случайна, защото тракийските коннишки съсловия имат много по-голяма роля в създаването на Римската империя отколкото историята признава и са се стеремели не само да завладеят земите от където са дошли, но и да налагат своите наименования. Не случайно легендарният римски цар, обявяван и за етруски е Тарквин (TARKVN, има Гракхи /GRACCVS - пак казусът тау-гама). Това обаче са дребни подробности. Самият латински език, варира "п" в "б", "о" в "у", точно както траките, персите и скитите са варирали гръцките думи.

Когато персийските армии на генерал Мардуния(или Μαρδόνιος на гръцки),създават плацдармите си в Тракия и Македония, за да подготвят нападението срещу Елада, те наричат траките "Скуда", а Тракия - "Скудра". Точно така "Скудра" е написано на скалните надписи на ахеменидските царе в Накш-е-Рустам. Защото ΣΚYΘA, може да се прочете точно "Скуда", а страната - Скудра, в зависимост от вариацията на тета и ипсилон. Римският щит се нарича "scutum", т.е. Скит. И в български, думата "щит" идва от "скит", но пряко. В заключение: Траки и Скити са едно и също нещо, за да не казвам етнос или друг термин, за който някой ще се хване, че не е точен.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Словестните еквилибристики са голяма работа, но историята и археологията боравят с конкретни доказателствата, а не с дилетантски напъни и свободни съчинения.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Кои са траките?

Етнонимът ТРАКИ се появява за първи път в Омировия епос.

Под топонима ТРАКИЯ древните елини (гърците) разбирали, първоначално, тясната ивица по северното егейско крайбрежие – от Халкидическия полуостров до Тракийския Херсонес (дн. Галиполски полуостров). Впоследствие, през класическия и елинистическия периоди, познанията на гърците за тракийските земи се разширява. Под същия етноним вече се разбира цялата територия, затворена между северното егейско крайбрежие на юг, Черно море на изток, река Дунав на север, и населена предимно с тракийски племена.

Траките са първото познато от писмени сведения население в източната половина на Балканския полуостров и по-специално – в днешните български земи.

Поради оскъдните изворови данни, все още остава спорен въпросът, дали те са местно население или пък са пришълци от някъде, дошли тук по време на миграционните процеси, започнали през III хилядолетие пр. Р. Хр.

Древните гърци наричали „Тракия” – територията на Балканския полуостров, в която влизат съвременните държави” България, Сърбия, Македония, част от Северна Гърция, Северозападна Турция и Югоизточна Румъния, населени с разнообразни племена, различаващи се помежду си по нивото на културно и социално развитие, но със сходни обичаи и език.

Самото наименование тракийци /лат. thraci/, означава „диви”, „сурови” хора. Този етноним е събирателен, тъй като траките никога не са били народ с единно самосъзнание, оставайки на протежението на цялата история политически раздробени. Още Херодот говори, че траките по численост отстъпват само на индийците и, ако биха успели да се обединят, щяха да създадат велика държава.

Съществуват три теории за произхода на населението на Балканския полуостров в древността:

- Миграционна, според която населението, обитаващо полуострова през II и I хилядолетие пр. Р. Хр., индоевропейско по своя характер, идва от север, на няколко вълни, като отчасти избива, а отчасти покорява завареното местно прединдоевропейско население и се смесва с него.

- Автохтонна, според която на Балканите съществува пълен етнически континюитет (етническа приемственост, непрекъснатост), още от времето на неолита (новокаменната епоха) – VII-V хил. пр. Р. Хр.

- Смесена, според която местното население от периода, обхващащ неолита, енеолита и бронзовата епоха, претърпява определен процес на индоевропеизация, твърде продължителен във времето, като, към края на I хилядолетие преди Р. Хр., местното балканско население става предимно индоевропейско.

Кои народи били съседи на траките?

На юг, съседи на траките били елините, които заемали територия малко по-голяма от днешните гръцки земи и част от Мала Азия и островите в Егейско и в Бяло море. На запад, траките граничели с илирийски племена – пеони, дардани и други (западно от местоживелищата на медите; от името на дарданите произхожда името Дарданели), заемащи, през I-во хилядолетие пр. Р. Хр., целия северозападен дял на Балканския полуостров – приблизително, териториите на днешна Албания и на бивша Югославия. Югозападни съседи на траките били македонските племена (древните македонци нямат генетична връзка с днешните македонци), които, по същото време, населявали голяма част от област Македония.

Сродни с траките са даките, които населявали земите северно от река Дунав – дн. Румъния и част от дн. Унгария. Тяхното народностно име дава названието на днешните румънски земи в съчиненията на древноримските и на византийските писатели – Дакия.

От запазените тракийски названия – главно топоними и хидроними (т.е. имена на местности и на водни обекти) – става ясно, че траките принадлежали към европейската етно-лингвистична общност и, в този смисъл, били близки и с дошлите по-късно (в кр. на V и в началото на VI в.) на Балканския полуостров славяни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Словестните еквилибристики са голяма работа, но историята и археологията боравят с конкретни доказателствата, а не с дилетантски напъни и свободни съчинения.

Ми опитай тогава.

Какво е нестинарския танц?

Защо по дяволите само в река Ропотамо има бели лотоси? И защо ние , сегашние, сме единствените идиоти на земята, които знаят думата Лотос, но ги наричат водни лилии, все едно да не се знае? Аре, това е друг въпрос, близък до разравянето на тракийските гобове с багери ,но пак е тема за размисъл... Но по първия... Има доста по - удобни местенца в бургаския район за лотоси, и реки, и много блата и езера и въпрек итова, в една река само ги има, и то по случайност тя извира горе доле оттам дето се играят нестинарските танци, дето бил ина незнам си коя светийка... Защо и как?

Какво са кукерите?

Какво са сурваканиците и има ли сурвачката тракийски аналог?

Кви са тея самодивски сборища, с които е пълно в народната традиция? Аз що не съм виждал такива? Всеобща фантасмагория ли са, или??? Некви девойки, скачат, танцуват? Де бре?

Има ли връзка между тракийската и народната женска носия?

Кой е измислил "народните музикални инструменти"?

Защо възливаме вино и вода "за умрелите"?

Къде произлиза киселото мляко?

Кой е най - старият винар по нашите земи и на кого са били първите краймосрски лозя, които разработваме и днес?

Кой е опитомил коня и вероятно е създал или поне много рано е усвоил колесницата? Прабългарите ли?

Кои са най - прочутите воини по нашите земи, прабългарите ли, или е имало популярни наемници, на въоръжението на които дори са кръстени голяма група римски гладиатори?

Чии са белезите за истинска култура, кой е спрял вероятно пръв света та използва електрон (готова смес на злато и сребро) и е "рафинирал" златото, и кой пръв по нашите земи е използвал желязото? Де са тея белези у тюрките и алтайците?

Кой е бил най - многобройният народ по нашите земи?

Защо за всичките славянски и прабългарски погребения, взети заедно, можем да посочим 10 пъти п отолквоа тракийски?

А защо идиотските славяноболгарск ипогребения се пазят като зеницата на окото, а тракийските гробове... Само в бургаск ирегион, каот четох статистика на ЦРУ има над 600 такива. Кде е абсурда? Че музеят води и знае само за 20. А те са 20 само около поморие целите могили!

Защо дори гърците си признават ,че прародителите им са... траките!!!!?

Е това е една от насоките за размисъл. Само една, етнографската.

Има и още.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В този сайт има любопитни неща за прабългарското музикално наследство http://protobulgarians.com/irregular_times-new.htm

Та покрай това може и други неща да се окажат прабългарски, а не тракийски или славянски. За шевиците и ямурлука не споря ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

драги дзвер, евентуални заемки от фолклора или носии на друг народ несъмнено доказателство за родство ли са?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Словестните еквилибристики са голяма работа, но историята и археологията боравят с конкретни доказателствата, а не с дилетантски напъни и свободни съчинения.

Къде са "конкретните доказателства" оборващи някое от "свободните съчинения"? Да видим някое, та било то и каменно.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Къде са "конкретните доказателства" оборващи някое от "свободните съчинения"? Да видим някое, та било то и каменно.

Ами ти си се заел да 'доказваш', че всички народи са траки, барем да беше пуснал някое каменно доказателство. Щото да размествам и да замествам буквички и аз мога.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какво е нестинарския танц?

Заемка от две гръцки села в Странджа, като самите тези гърци са късни преселници от Мала Азия

Защо по дяволите само в река Ропотамо има бели лотоси?

Този въпрос трябва да го зададеш на биолози. Едвали са засадени от траките. Всъщност ако съдим от името на реката, то около не я са живеели гърци, а не траки

Какво са кукерите?

Трърде разпространен сред индоевропейските народи обичай - ако искаш да видиш такива на живо - иди в Перник, където всеки февруари се провежда международен фестивал на този род обичаи

Всъщност, каква е връзката между траките и кукерите?

Какво са сурваканиците и има ли сурвачката тракийски аналог?

Не

Кви са тея самодивски сборища, с които е пълно в народната традиция? Аз що не съм виждал такива?

Защо не си виждал самодиви не знам. Ако искаш да видиш иди някоя вечер в гората, вземи едно шише мастика и две двулитрови бири, изпий ги и може по някое време да ги видиш. Предполагам халюцигенните гъби ще свършат същата работа.

Има ли връзка между тракийската и народната женска носия?

Не

Кой е измислил "народните музикални инструменти"?

Предполагам народа. Лошото обаче е че нашите народни инструменти са аналогичти с тези на другите народи

Защо възливаме вино и вода "за умрелите"?

За бог да прости.

Къде произлиза киселото мляко?

от лактус бациликус булгарикус, а не от лактук бациликус трацикус

Кой е най - старият винар по нашите земи и на кого са били първите краймосрски лозя, които разработваме и днес?

Кой е бил първият собственик на лозята край морето не се занае - името му не е запазено в хрониките. Интересно обаче в българската лозаро-винарска терминология няма нито една дума с тракийски произход, което пряко показва, че българското лозарство и винарство имат друг, нетракийски произход

Кой е опитомил коня и вероятно е създал или поне много рано е усвоил колесницата? Прабългарите ли?

Индоевропейските номади в Централна Азия. Реално погледнато прабългарите са техни потомци

Кои са най - прочутите воини по нашите земи, прабългарите ли, или е имало популярни наемници, на въоръжението на които дори са кръстени голяма група римски гладиатори?

Прочути, прочути, колко да са прочути - когато през VІв. нахлували прабългарите, славяните и аварите, са ги изклали като добичета. А това че тракийските царе са продавали поданиците си като пушечно месо на гърците, не е повод за особена гордост

Чии са белезите за истинска култура, кой е спрял вероятно пръв света та използва електрон (готова смес на злато и сребро) и е "рафинирал" златото, и кой пръв по нашите земи е използвал желязото? Де са тея белези у тюрките и алтайците?

Ако съдим по името му, електронът ще да е гръцко откритие, а злато е имало много още преди да е имало траки

Кой е бил най - многобройният народ по нашите земи?

Това че са били най-многобройни а са оставили гърците, македонците,а после и римляните да ги прегазят, показва за пореден път че не е важно количеството, а качеството. Явно траките не са били от най-качествените образци на човешкия род

Защо за всичките славянски и прабългарски погребения, взети заедно, можем да посочим 10 пъти по толкoва тракийски?

Не, не са. :)

 • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Качо, пълни глупости говориш приятелю и не знам защо въобще се хабиш да ми отговаряш.

Нестинарския танц е древен танц за безсмъртие .Танц на богиня Изида. Иди и гледай, а недей ми рови в Интернет. Вярно че кметицата на едн осело - Българи - си го е припобщила към селския празник, а в друго вече не се играе, но е абсурдно да ми говориш че бил селски празник на преселници. Туй сел оне го е имало когато танцът се е предавал от майка на дъщеря. Не ме разсмивай.

За лотосите: В качеството си на чутовен биолог ти отговарям: Не. Те са изкуствено поддържани и засадени там явно. Дали е случайно? Чувал съм, че били свещенните цветя пак на природната богиня, Изида. И то точно чисто белият лотос. Рядк осе среща див.

Откъдето между другото ви произлиза и обичая на погребение да се носят бели рози. Рози, щото "водните лилии" ги нема. Носел иса се бели лотоси.

Връзката между траките и кукерите е в дионисиевите празници - намери си описание на дионисиевите САТИРИ. Тези обичаи произлизат от траките.

И каот си намериш описание на сатирите, намери си и на специфичният им жезъл, Тирс, с който биели за здраве.

За носиите ти отговориха.

Самодивите приятелю са точно вакханките ,които се събират на усамотени поляни и танцуват и нападат тези ,които ги приближат или ги проклинат. Викат, че даже заклали Орфей.

Кой е бил първият собственик на лозята край морето не се занае - името му не е запазено в хрониките. Интересно обаче в българската лозаро-винарска терминология няма нито една дума с тракийски произход, което пряко показва, че българското лозарство и винарство имат друг, нетракийски произход

Името не, но инструментите му се пазят.

Аз съм чувал че тракийския бил мъртъв език, определено неразчетен, но явно и ти като проф .Добрев си го разчел и сравнил вече и си намерил несъответствията?

Прочути, прочути, колко да са прочути - когато през VІв. нахлували прабългарите, славяните и аварите, са ги изклали като добичета.

Бре!

И на кво почива таз хроника?

Това че са били най-многобройни а са оставили гърците, македонците,а после и римляните да ги прегазят, показва за пореден път че не е важно количеството, а качеството. Явно траките не са били от най-качествените образци на човешкия род

??? Ми то по таз логика най качествени са евреите. Тех никой никога не ги е газил, те отсекъде минават.

Виж приятелю...

Искам да те помоля, след като общата ти култура не стига, да не ми отговаряш така подробно. Не задавам очевидни въпроси, които да наведат аудиторията на размисъл, за да получавам дебилни отговори или сам да си отговарям.

Точка по тебе.

Та покрай това може и други неща да се окажат прабългарски, а не тракийски или славянски.

Аз не мога да разбера това противопоставяне.

Всъщност разбирам го, то е евтина пропаганда.

Ама що го лапаме?

Траките са народ на 5000+ години.

Българите - на 2000.

Къде е пречката българите да са наследили или възприели тракийски обичаи? Не само че няма такава, ами е и очевадно възможна.

Защо като имаме нещо, въпросът винаги се поставя или - или. Имаме доакзателства, че българите са го ползвали, значи не може траките да са го ползвали.

не забелязвате ли колко е абсурдна такава хипотеза?

Ами ти си се заел да 'доказваш', че всички народи са траки, барем да беше пуснал някое каменно доказателство. Щото да размествам и да замествам буквички и аз мога

Добре бе роман :) Теб те знам от преди, и аз съм римски фен.

Каменно доказателство викаш.

Мадарския конник стига ли ти?

Абсолютен, 100%-ов тракийски херой.

Или д опитаме по нататък?

Чувал ли си за белинташ?

Скалното светилище, заради коеот бесите са били изселени в бесарабия?

Където по случайно съвпадение се появява онгъла.

Та.

Ский тоя надпис.

http://belintash.com/index.php?t=news&f=0001

Първите му буквички са, как да го напиша , немам ги тука, iYi :)

Помниш ли ги?

Е те са на правата бога тангра, нашият бог.

Само дето са издълбани от бесите, които явно вече са се българеели.

В близост до тази чичка -

belintash_2.jpg

Но - каква изненада - тая чичка не е Тангра, а... Сабазий.

Тракийски бог, еквивалент на... Озирис?

Поздрави!

ПП. По некое време и аз ше поискам ваште доказателства.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Мадарския конник стига ли ти?

Абсолютен, 100%-ов тракийски херой.

Или д опитаме по нататък?

Чувал ли си за белинташ?

Скалното светилище, заради коеот бесите са били изселени в бесарабия?

Където по случайно съвпадение се появява онгъла.

Та.

Ский тоя надпис.

http://belintash.com/index.php?t=news&f=0001

Първите му буквички са, как да го напиша , немам ги тука, iYi :)

Помниш ли ги?

Е те са на правата бога тангра, нашият бог.

Само дето са издълбани от бесите, които явно вече са се българеели.

В близост до тази чичка -

belintash_2.jpg

Но - каква изненада - тая чичка не е Тангра, а... Сабазий.

Тракийски бог, еквивалент на... Озирис?

Поздрави!

ПП. По некое време и аз ше поискам ваште доказателства.

Поздрави,

За мадарския конник и тракийския херос леко се съмнявам че приликата е нещо повече от случайна. Но това е мое мнение. Може и да е заемка, може и да не е.

За надписа на Беленташ - не съм посетил мястото, за да дам коментар. Правен ли му е някакъв анализ от специалисти, за да се установи, че е именно от пр. н. е. Но пък в Беглик таш няма подобни изображения.

Освен това за какъв Тангра говорим, при положение, че не е доказано, че българите са почитали този тюркски бог?

Асоциациите Озирис-Сабазий са хубаво нещо, но да не забравяме, че митологиите в древността са си влияели доста. И е естествено глвният бог в един пантеон да е еквивалентен на друг главен бог. Пример - омешаната гръко-римска митология. Доказва ли това, че римляните са гърци? Но по какво реши, че траките и египтяните имат нещо общо? Първите даже един храм не вдигат като хората /а предпочитат просто да дълбаят улеи във визираните от теб светилища/.

Колкото до лотоса - в 1-2 век в Тракия е имало доста заселници от Мала Азия. А на изток култът на Изида/Кибела е бил доста разпространен. Всъщност това била третата религия, която се борела за надмощие редом с Митраизма и Християнството.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Асоциациите Озирис-Сабазий са хубаво нещо, но да не забравяме, че митологиите в древността са си влияели доста. И е естествено глвният бог в един пантеон да е еквивалентен на друг главен бог. Доказва ли това, че римляните са гърци? Но по какво реши, че траките и египтяните имат нещо общо? Първите даже един храм не вдигат като хората /а предпочитат просто да дълбаят улеи във визираните от теб светилища/.

Колкото до лотоса - в 1-2 век в Тракия е имало доста заселници от Мала Азия. А на изток култът на Изида/Кибела е бил доста разпространен. Всъщност това била третата религия, която се борела за надмощие редом с Митраизма и Християнството.

Че аз къде го казах това нещо, че траките били египтяни или обратното?

Озирис не е главен бог, главният бог на египтяните е Бог, а дори сред богчетата Озирис е второстепенен, но озирис и изида символизират прераждането и са крайно разпространени.

Даже ужасно много връзк иси пропуснал.

Например разчленения и разхвърен Озирис, който възкръсва, е абсолютен аналог на разпнатият Христос.

А съпругата му, Изида, природната богиня, често е изобразявана седнала, кърмеща или грижеща се за малкият Хор. Ето ти Дева Мария.

Е тва значи ли че сите ристийени са египтяни или траки?

Това е култ, добре възприет у нас. И не само, чувал съм че и на древният париж покровителка му била именно Изида.

За другото, си свободен да се съмняваш .Който не обича да се учи, той не се съмнява.

Но точно тракийският херой е крайно голямо съвпадение. ТОй е точно по тракийски, с кон без с тремена, точн окато тях, сам ос копие, тчно като тях - с куче и на лов за лъвове - един крайно разпространен вид у Алтай. По нашите земи лъвът е изчезнал около 1000 години преди н.е. - т.е. май май идеята не е от север или от Азия, и е доста по - стара.

Лицето Тервел кога е бивал тук, тука лъвове е НЕМАЛО, освен да ги е ловил у Волга или в тибет... Не знам. Как мислиш?

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Гърците са набутани в ъгъла, затова са могли на по-голямо спокойствие да си развиват културата ;)

С други думи, смятам че развитието е географски обусловено. Гърците не биха били гърци, ако живееха на мястото на траките и обратно. Колкото по-отдалечени на север са от Елада, толкова по-неразвити стават обществата, нали така? Допускам, че може в определен момент траките да са влияли културно на гърците, например в микенската и ранножелязната епоха. Някои култове като този към Дионис мисля се обясняват с тракийски произход. А лозарството силно се свързва с траките, това е известно.

Но кои и какви са траките? Едни са през 1000 г.пр.н.е., други са през V в.пр.н.е. и през ІІ в.н.е.

Много по-голямо е влиянието на Крит, то е решаващо за Гърция. На Близкия изток също.

Що се отнася до самодивите и лотосите, те са символи на едно нещо - на неформални разговори :P

На това, дето сега се чудят дали да го легализират. Лотосът като екзотично цвете бил предназначен за сигнализация - имало го там, където човек може да намери, каквото търси. Защото ако е обикновено цвете, няма да направи впечатление. После се появявали разкази за самодиви :tooth:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Съглаен съм, че Дева Мария е аналог Изида. Но това става благодарение на християните, които така направили религията си по-приемлива за болшинството население на империята. Колкото до Озирис - не бих казал, че да те насекат /а после да те сглоби любимата/ е равнозначно на разпъване, каквото е преживял Христос.

Колкото до лъвовете - на Балканите допреди 2000 години били разпространени такива животинки:

http://www.catbg.net/divi/index.php?sta=48&catid=6

А иначе дали е имало лъвове по времето на Тервел или не, няма значение. Това е просто символика. Тъкмо се зачудих дали има изображения с Хероса показващи лов на лъвове? И знае ли какво намирам? При Хероса лъвът е помощник в борбата му с основния враг - глигана или бика, а не него противник. Ето това е основната разлика:

thracian_hero2.jpg

thracian_hero4_5.jpg

thracian_hero6.jpg

През III в. в иконографския репертоар като помощник на Херос се появил лъвът и като жертвено животно — бикът, а самият херой получил допълнителен атрибут — щит, който трябвало да символизира неговата мощ да отблъсква злите сили. Тези нови моменти са показател за силно влияние на източната иконография. Пак по това време се усложнил и сюжетът на релефите, като под основната композиция се вмъкнал допълнителен фриз, изобразяващ борби на животни, а зад конника се появил втори малък конник. Най-рано през римската епоха оброчни плочи на Тракийския конник са засвидетелствувани в Одесос /още в края на I в. от н.е./, тъй като тук съществувала силна традиция в скулптурата. Във вътрешностите на страната развитието малко закъсняло, но след средата на II в., когато в новопостроените градове се организирали работилници, бързо започнало усилено производство на тези толкова търсени релефи.

http://www.kroraina.com/thracia/hb/thrac_hero.html

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Виж приятелю...

Искам да те помоля, след като общата ти култура не стига, да не ми отговаряш така подробно. Не задавам очевидни въпроси, които да наведат аудиторията на размисъл, за да получавам дебилни отговори или сам да си отговарям.

Точка по тебе.

Изида, Христос, Сабазий, Орфей, ваханки, самодиви, кукери, нестинарки, кисело мляко... човече в главата ти е пълна боза. Няма да си говорим за обща култура - самият факт, че си автохтонец вече е доста показателен. Автохтонството - това не е направление в науката, това е религиозна секта и диагноза. Спорът с автохтонци е като спор с червена бабичка - безмислен е. Отдавна съм се отказал да споря в автохтонци поради една много проста причина - това са хора които нямат дори елементарни исторически познания. От спор с такъв човек нито може да научиш нещо, нито самият спор да те провокира да се замислиш върху добре известни факти и интерпретации. Мислих въобще да се занимавам с теб, но ми стана интересно до каква степен си автохтонец - и от отговорите ти разбрах - 100%. Айде остани си със здраве

ПП. ако някой може да претендира че е генетически потомък на траките, това са дн. гърци :w00t:

ПП. и ако не знаеш - киселото мляко се получава благодарение на бактерията лактус бациликус булгарикус, а не на лактус бациликус трацикус. Нищо чудно ако се направи ДНК на въпросните бактери да се окаже че произхождат от степите на Средна Азия :tooth:

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А иначе дали е имало лъвове по времето на Тервел или не, няма значение. Това е просто символика. Тъкмо се зачудих дали има изображения с Хероса показващи лов на лъвове? И знае ли какво намирам? При Хероса лъвът е помощник в борбата му с основния враг - глигана или бика, а не него противник. Ето това е основната разлика:

Римски, респект, но... Сигурен съм, че и ти не вярваш на тея доводи, дето даде.

Не те карах да говорим за символика, но щом си започнал...

1. ВЪобще няма такава логика че лъвът е верен приятел на хероя. В светилището от малка Верея хероят убива точно лъв. Но како сам каза, лъвът може да е просто символ. А символиката обикновено е как героят гон ии убива див звяр с лице към него! Но обичайно там, където хероят има куче и/или слуга, дивото животно е цел. И ето ти такъв барелеф! За кучето - после.

2. Само хероят се изобразява редовно на точно таквиа каменни барелефи. А за българите тва е първият и единствен такъв.

3. Както сам каза, символика. Но на символика никой не може да биде древен египет! И то точн она животинска символика.

Доста съм им разглеждал символите и още ми предстои.

Е те нямат символ на тигър, на бела мечка или на кенгуру.

Имат лъвчета, ибиси, павиани. Животни, коиито имат. Не таквиа, които нямат.

Ако идват от централна азия наще, много по - добър кандидат им е тигъра, и по -силен. Или пък оня борсук, барса, на който бил кръстен Борис първи. Но не, точно лъв. А нямат лъв.

4. Не е вярно че в римско време тук е имало лъвове, последните твърдения за лов на такива са поне хилядолетие преди христа, след това ак ое имало е било откъслечно.

5. На север пък въобще не са виждали лъв точно както в Египет не са виждали бела мечка. Даже въобще мечка не се сещам да съм виждал в символиката на Египет.

6. Дор ии да приемем символистичната ти теория, виждаш л ия колко е куца? Защо? Защото това да се изобрази некой си как поваля лъв , символично, е все едно бате ти Бойки да се увековечи на фасадата на НДК легнал на Бахамите. Наистина, бахамите са символ на просперитет и богатство и безгрижие, но се опасявам, че ефектът върх уаудиторията ще е по - скоро обратен... Като на нещо прекалено екзотично .Къде повече му подхожда на батя ти бойко да се изобрази на барелеф с една лопата как копа метрото, а в краката му - малко влакче? Ем символично, ем родно и познато...

Шегичка, но смисъла го схващаш. Това е паметник, експресия пред хората и трябва да бъде разбираема, по смисъла в който я описваш. Ловът сам по себе си е бил екзотично и аристократично удоволсвие, хеле пък на кон .И изведнъж - лъв, дето казваш че в най добрия случай са чували за него че живеел некъде зад градината на Хесперидите... Някак си не върви.

7. Кучето. Типичната и известна тракийска хрътка, която и гърците са усвоили и можеш да им я видиш изрисувана по ловните сцени на вазите. Не е азиатска порода, наше си е. И е от поти каноничните "аксесоари" на хероя.

Значи какво имаме в полза за траките, да обобщим:

- имаме изображение в 100 % тракиски хероичен стил, дори съвсем... ортодоксално, със спазен канон - ловец на кон, с копие и куче, и див звяр, и друго животн оако щеш на помощ - над ловеца иамме орел ,щом търсиш зверовите бойни сцени, стойакта, позата ,експресията на движението, позициите едни спрям одруги - всичк ое спазено;

- по начин, по който сме намирали още стотици таквиа, включително и подобни, пак тракийски;

- със 100% тракийска фауна на него, като почнеш от кучето, лъва, та до орела и коня;

- с ясната тракийска нотка на изкуството и обичаите. Конят - в движение; кучето - в бяг, врагът - прободен, конникът - без стремена, с копие и нищо друго.

Какво имаме за прабългарската теория:

- нито едно подобно изображение с доказан произход, пълна липса на идеи за символика и иконография;

- никаква традиция и никакви последователи, това е и си остава единствено;

- горещата убеденост че тва е прабългарско и абсурд да е тракийско.

Виждаш, че всъщност вместо доказателств имате просто УБЕДЕНОСТ и ОТРИЧАНЕ.

---------------------

За озирис не съ мказал че от разпъване и насичане боли еднакво ,а че символиакта му е като на христос .След като е бил няколк одни мъртъв, Озирис възкръсва и се възнася в "подземното царство"(терминът е нашенски, в египет не нещо по - друго) - това е коеот ти казах, а че не им били еднакви раните, не мисля че е важното в случая. Същият тип мъченик, просот по времето на Христос е било популярно разпъването. Озирис всъщност символизира безсмъртната душа и прераждането... Както и Христос, н отова е една друга тема.

---------------------------

Може би интересн оза тракофобите ще бъде фактът, че много от първите успешни български крепости са бил истроен и"сухо" - без хоросан, строителството, които днес търговците на строителни материали "откриват" (макар че така са строени и пирамидите). Сухото строителство на мегалитни и почти вечни съоръжения е супер характерно за траките. Хоросан са ползвали предимно каот вътрешна замазка.

Докато същото е крайн онехарактерно за азиатците, които се считат изобретатели на хоросана - Вавилон, после арабите....

-------

Но по интересно е друго.

Защо се полагат такива усилия всичк отракийско да се унищожи и се възпитават болни мозъци, които да мразят и отричат траките и да се кичат със знаемната на разн исекти и "откриватели"?

Да ви кажа ,турците, дето нищо общо нямат, си правят устата да произлизат и имат връзка с древни места и градове по територията си. Ровят там ,Ебла, мебла незнам с икви селища и търсят турската следа.... Чатал незнам си кой си... Само и само да се изкарат на 3000 години.

Пак те са фанали един баир и са го кръстили Троя. А там е Троя само за бунаците и тея дето не са чели Илиада, той не отговаря... Обаче имат крепост, дървен кон и 3 милиона туристи на година.

Ние... безгрижн осме минимум на 5000. А само ние сме тея идиоти, дето пикаем и орем гробовете на предците си. Плюем по тях и овикваме тея, дето ги пазят.

Защото сред нас има "умни хора", които "доказват" че предците ни немат нищо общо с нас.

А тъпият българин е доволен ,че е фанал конспирацията и помага на истинската конспирация, да унищожава и мачка древната му история.

Другари ,като искам да чета за тракия, аз отварям сайтове на англиски.

Като искам да разбера за боговете на траките, пак на английски чета.

Също и за племената им, за въпръжението, за градовете им...

Както казах американците водят че в българия има около 30 пъти повече гобници, отколкото ние. Това значи само едно: допускаме да се разграбват. И със закона, с който всичко намерено се дава на държавата разграбването на практика се поощрява, защото всек инамерил е мотивиран да счупи, открадне, и да избега, а не да пази. Па и музея "не знае" да има таквиа гробници, само иманярите ги знаят. И американците.

Срамно е, според мен.

Още по -срамно е, че с тая евтина пропаганда допускаме това още повече да се случва.

Че отирачме и мразим всичк оракийско, то не е наше, на циганите е, ние сме дошли на талиги от Азия.

Че сме глупаците, дето не пропускаме тая пропаганда покрай ушите си, а изяждаме всяка нова книга, поакзваща 5 думи в свременния българск и исъвпадението им с 10 в стария тунгуски език.

Ами, замислете се. Щото тракомразенето и тракоотричането е от 44-та насам.

И има определена цел.

И целева група, тази на глупците.

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ами, замислете се. Щото тракомразенето и тракоотричането е от 44-та насам.

И има определена цел.

И целева група, тази на глупците.

Само дето тракоманията си беше целенасочена поликита на БКП - създадоха специален институт по Тракология, участито им като "трети компонент" при образуването на българската народност беше издигнато в ранг на аксиома. Както съм казвал многократно автохтонците са хора с изключително ниско интелектуално ниво, и без дори елементарни познания дори в областта на тракийската история и култура. Естествено само рядко прост човек може да каже, "народната власт" е имала целенасочена антитракийска политика, при положение, че Людмила Живкова беше луда на тема траки, а другарят Ал. Фол беше член на ЦК на БКП и министър на културата. :tooth:

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мдааа, тежка диагноза. Защо по дяволите :whistling: нямащите какво да кажат имат способността да пишат и "обясняват" толкова пространно.

Това е нещото, което не ми дава мира (по дяволите).

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Писал ли е некой нещо, че не можем да видим, малки са ми буквите?

Бухаха!

Както съм казвал многократно автохтонците са хора с изключително ниско интелектуално ниво, и без дори елементарни познания дори в областта на тракийската история и култура. Естествено само рядко прост човек може да каже, "народната власт" е имала целенасочена антитракийска политика, при положение, че Людмила Живкова беше луда на тема траки, а другарят Ал. Фол беше член на ЦК на БКП и министър на културата.

Не сфанах. Чакай сега.

Толкоз съм бос по тракийската история, че чак не знам членовете на ЦК на БКП, така ли?

Отличен ти пишем за тва изречение :)

Явно се пак болгарите ти като са дошли не са изклали сичките траки, както твърдиш, некои са останали и са напрайли БКП.

Хм, обаче го махнаха, начи сега параболгарите ли ни управлеват? бате бойко славянина...

Едно нещо можем да кажем по въпроса.

Откак има "демокрацията".

Имаме министерство по .... и социалната политика.

И институти по социалната политика.

Само социална политика си немаме.

Я разкажи ся повече за Людмила Живкова, траките и богиня Бастет. Я че седим и че възприемам с отворена уста. От ко е умрела Людмила бе, батка?

Момчета, вие да не сте от 20-тина годишните "скинове" - наркоманчета? Я пуснете по една снимка...

Въобще не се хабете да пишете, само ще получите подигравки и то навсякъде.

Просто спрете, като не ви харесва. Нищо смислено не пишете, в дискусията сте под нулата, оценката ви я разбрах. Стига толкоз.

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...