Отиди на
Форум "Наука"
nik1

Съдебната реформа; Съдебната реформа и съдиите

Recommended Posts

Бих желал темата да се развие общо около съдебната реформа и правосъдната система.

Може би като частен случай, искам да изкажа едно мнение.

Днес се рових в съдебните решия на ВАС по трудовоправни спорове.(КТ)

Направи ми впечатление в много от решенията ВАС/ВКС отменя решения на на първоизнтанционни съдилища (в някои от случаите се отменят решенията на две предишни инстанции). От тези слуаи добивам представа за това, че често тези съдии, които съдят в първоинтанциооните съдилища са недостатъчно компетентни. Има ли нещо вярно в това?

Обществото нямаме интерес от безкрайни дела, претоварени съдилища, "криво съдене" и увеличени разходи за правосъдие, нали така?

Има ли начин да се прави подбор на съдиите ("тоя става, тоя не става*)? Какви са критериите за оценка на техния професионализъм - за това че не "съдят криво"? Как стои въпросът с тяхното обучение с цел повишаване на квалификацията им и професионализъм - в посока на "право съдене"

Аз не съм юрист, но работя с директиви, наредби и стандарти,и не мога да си представя, че някой съдия (на когото които това му е работата) може да тълкува и имплементира погрешно условно казано -ясния и буквалния КТ. Визирам тези казуси и решения:

http://www.balans.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/66-kodeks-na-truda-kt/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81/

Редактирано от nik1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Инстанциите имат за цел не само да се поправят грешките на съдиите, но и гражданите да поправят своите грешки.

На второ място са случаите, в които законът е направен некачествено и това води до противоречиво тълкуване. За да се поизнесе Общото събрание на колегията обаче според закона първо трябва да се натрупа противоречива практика, тогава колегията обсъжда противоречията и се излиза с решение кое е правилното.

Сиреч това си е нормално функциониране на системата и никога нито във времето, нито в пространството е било, е или ще бъде по-различно. Няма държава по света, в която да не е така. Няма държава в историята, в която да не е било така.

По принцип в повечето европейски държави в техния ВСС политическата квота е 1/3, а 2/3 е професионалната квота избирана от магистратите (магистрати - общо название на съдиите, прокурорите и следователите). В България обаче домитират тези, които се назначават от политиците, т.е. 11 се избират от магистратите, а 14 се назначават от политиците (11 от депутатите и 3 от президента по предложение на ВСС). От ЕС искат да се намали ролята на политиците в управлението на ВСС, докато родните политици като си знаят крадливия нрав гледат да намерят начин да заобиколят това. Тъй като освен за съвсем дребни престъпления за да бъде осъден някой трябва да бъде внесен обвинителен акт, то поредния моньовър да се запази влиянието на политиците контрол върху съдебната система е разделянето на ВСС на 2 квоти, като политиците ще имат тотален контрол върху прокурорската колегия. Така без благословията на политиците няма да бъде внесен обвинителен акт срещу крадлив политик, а без обвинителен акт няма присъда. При съдебната квота има уловка, тъй като двамата назначени от президента ги обявяват за магистрати и така излиза, че избраните от съдиите в нея са повече от назначените от политиците.

Вече в закона се въвеждат и нови механизми за оказване на натиск.

Та това е съдебната реформа за която се говори. Не очаквайте нищо добро от нея. Положението в България след реформата ще продължи да се влошава, но вече с по-висока скорост. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Функционирането чрез инстанции е алфата и омегата да правораздаването и отмяната на решения не е белег на некомпетентност на долния състав непремено, а най-често на различно виждане и тълкуване на огромното богатство от казуси... (а когато е на некомпетентност, може да е и на горния състав, каквито случаи е имало).

Така работи и така трябва да работи системата. Има едноинстанционни производства и да знаете, по-страшно нарушение на правото на справедлив процес и на собственост в една европейска страна няма.

Отказ от правосъдие чрез недостатъчен конституционен контрол и лишаване на гражданите на достъп до конституционното правосъдия, идиотски закони и бързи производства - ето ви рецептата за пълно беззаконие.

"Правова държава без справедливост е организирана престъпност", казваше големия юрист проф. Сталев, ама кой да го чуе ...

Та тъй. А кадрово - просто шефовете на съдилища трябва да се избират от съдиите тайно, а политическите квоти във ВСС да са равни на професионалите. Съдиите трябва да имат поне 5 годии стаж като адвокати преди изобщо да седнат в залата; законите трябва да върнат баланса в полза на гражданина, а всички юристи (това в кръга на шегата, ама хич не е шега - да прочетат "Нормативната сила на фактическото" на проф. Сталев и да я наизустят като буквар).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Разрешаване на трудовоправни спорове по съдебен ред се извършва след процедура по медиация (подходяща е за прилагане и при спорове за делба на имущество, семейни и търговски дела). При невъзможност за постигне на съгласие срещата в съда е неизбежна.
Между писаното право и фактическите отношения има разминаване. При противоречие на вътрешната уредба се прилага международният акт. Европейските директиви са предназначени за 16 държави, но предписаните разпоредби са преведени от филолози. В някои случаи законът дава възможност да не се изпълняват предписанията, защото конвенцията е различна (у нас и в Европа).

Share this post


Link to post
Share on other sites

По принцип в Западна Европа Професионалната квота е 2/3, а политическата - 1/3. Ако представлява интерес, мога да пусна друга тема със сравнителен преглед на състава на аналозите на ВСС.

Вторият въпрос е какви да са членовете. Дори у нас практиката примерно при Адвокатурата, Камарата на ЧСИ, Нотариалната камара е ръководството им да се избира от и измежду адвокатите, респ. ЧСИ, нотариусите и т.н. Единствено съдебната власт, която би трябвало да е независима се оказва поле за изява на всякакви лобистки интереси. Представете си как ще реагират излъчващите политическата квота ако магистратите получат право да назначават свои представители в управата на Адвокатурата, Нотариалната камара, при избора на декани на юридическите факултети, при назначаване на професори и което е най- забавното те да държат 1/2 от гласовете примерно за избор на правосъден министър. Или пък да могат да гласуват референдум за разпускане на Парламента (в момента това може да стане само по 1 начин: "почти насилствено" - сиреч с много дълги и масови протести каквито имаше срещу Луканов, Виденов, Бойко и Орешарски). След като депутатите и министрите могат да контролират съдебната власт, защо тя пък да не контролира тях, а да трябва да обира срама заради глупостите, които вършат примерно вътрешния и правосъдния министър, над които нямат никакъв контрол, но поразиите на които създават лош имидж точно на съдебната власт. Много хора си мислят примерно, че правосъдния министър е част от съдебната власт и поразиите му се отразяват на нея, а не на премиера който го е предложил за поста и който може да поиска да бъде снет, нито парламента, който го е избрал. На имиджа на съдебната власт вреди и това че МВР се занимава с несвойствени задачи, наследени от лоши практики от миналото, а няма кой да патрулира по улиците, но тя няма абсолютно никаква възможност да снеме вътрешния министър от поста му. Иначе казано на съдебната власт се приписват много от негативите на правителството и депутатите, без обаче тя да има каквато и да е възможност да предотврати настъпването на тези негативи.

В Англия например лорд-съдиите са по право и членове на горната камара на Парламента, макар че когато се говори за съдебната инстанция Камара на лордовете правораздават само лорд-съдиите, а не всички членове на Горната камара.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Така е..... И изобщо за какво са политическите квоти за низовите съдии?? За КС - ок, за ВКС и ВАС - може би. Но за всеки районен съд???


Дали пък конкурсите за младши съдии да не са като държавните изпити? Един от ВКС, преподаватели от университетите, по един адвокат и по един магистрат, произволно избрани със списък да проверяват и събеседват?

Share this post


Link to post
Share on other sites

... Дали пък конкурсите за младши съдии да не са като държавните изпити? Един от ВКС, преподаватели от университетите, по един адвокат и по един магистрат, произволно избрани със списък да проверяват и събеседват?

Стига бе, адаш! Какви са тези идеи за обективност? Как тогава ще се назначават "нашите деца" и "послушните съдии"? :grin:

ПП - Между другото, като чета какви ги вършат нашите "политици", съдебна реформа май пак няма да има...

Редактирано от DendroaspisP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естествено, че няма.

Ми адаш, конкурсът може да е такъв:

5 преподавателя от два университета по съответните науки - граждански, наказателни, административни;

1 съдия от ВКС;

1 магистрат все едно отде с повече от 10 г. стаж;

Всичко се избира със жребий, при това всяка група с отделен такъв - в университета преподавателите,в съда и прокуратурата магистратите, във ВКС - съдиите оттам

И айдеее ))) Може писмените работи да са анонимни, събеседванията вече - не; и туйто.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разрешаване на трудовоправни спорове по съдебен ред се извършва след процедура по медиация (подходяща е за прилагане и при спорове за делба на имущество, семейни и търговски дела). При невъзможност за постигне на съгласие срещата в съда е неизбежна.
Между писаното право и фактическите отношения има разминаване. При противоречие на вътрешната уредба се прилага международният акт. Европейските директиви са предназначени за 16 държави, но предписаните разпоредби са преведени от филолози. В някои случаи законът дава възможност да не се изпълняват предписанията, защото конвенцията е различна (у нас и в Европа).

Това се вижда най-вече в трудоправните отношния.

Кодексът на Труда според мен не гарантира равенството на страните (не че идеологията му е сбъркана), ама това си мое мнение (написах че според мен е буквален и ясен, но това е друго)

Не че идеологията му е тотално "сбъркана", просто той е творение от тоталитарното време. Бил е подходящ за онази реалност и за онази култура на "силово" налагане на върховенство на закона (не коментирам тоталитараните закони и класовата идеология) и на казионни (силни) синдикати.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Толкова шум по медиите относно тази съдебна реформа, и така и не разбрах кой за какви промени се бори?

Има ли изнесени текстове касаещи тази реформа? Аз искам да видя конкретни текстове, мотивите зад тези текстове и кой дефакто стои зад тях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Това се вижда най-вече в трудоправните отношния.

Кодексът на Труда според мен не гарантира равенството на страните...

Зависи от казуса. За нещо човек може да има право, но да няма процедура за признаване. Засегнати ли са човешките права, колизията между отделните отношения се решава чрез метода на балансиране. Основните права имат действие erga omnes. Имат и хоризонтално действие Drittwirkung. При нарушено право да си изкарвате прехраната, например, препратката е Конституцията, която защитава най-вече индивидуалните права на човека.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Толкова шум по медиите относно тази съдебна реформа, и така и не разбрах кой за какви промени се бори?

Има ли изнесени текстове касаещи тази реформа? Аз искам да видя конкретни текстове, мотивите зад тези текстове и кой дефакто стои зад тях.

По принцип законопроектите като бъдат внесени в НС се качват на сайта му.

В случая обаче става въпрос за промяна на Конституцията, което предполага едно по-добро информиране на гражданите за същността й, а не само да се каже, че правосъдния министър забъркал нещо си. Дори при Живковата конституция е имало всенародно обсъждане, при което са направени корекции на текста.

Този път обаче всичко върви съвсем на тъмно. С много кандърми главния прокурор успя да се сдобие с текстовете на реформите от правосъдния министър, които съвсем не се оказаха цвете. След това се оказа, че Местан пак се е целувал с някои и в крайна сметка имало друг негов проект. Сиреч ще имаме Местанова конституция, ама българския народ ще разбере каква е тя чак като се обнародва в Държавен вестник.

Когато е приета Търновската конституция, председателстващия Учредителното събрание Антим Видински казва: "Направихме закони от народа и за народа". Като се приеме Местановата конституция май единственото, което ще може да се каже е: "Направена беше конституция от Местан и за Местан".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отне ми няколко седмици да се успокоя за да не наричам цървули хора които потдържат статуквото. Беше в някаква тема за дълговете на Гърция и т.н.
Незнам как да го кажа ама ако в някоя .............. се търси подкрепа за съдебна реформа защото няма справедливост?!
Няма да стане!

То е морален проблем! Няма почти нищо общо с конституцията!
Общество, нрави, конституция...

Редактирано от gekos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какво стана с тая митична реформа, дето я отложиха за лятото, че да идат на море. Вече е септември, подновиха ли работата по нея?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реформата я отложиха, защото в ЕС разбраха, че проектът е направен по поръчка на мафията и показаха жълт картон, че ако се реализира, ще спрат кранчетата с европарите, пък то друго за крадене не остана у нас.

Вече лъсна съвсем явно що за стока е законопроекта, щом изкараха да викат за него "добрите протестиращи" дето подкрепяха правителството на Орешарски. Проектът поръчан от мафията за съдебна реформа вече е напълно компрометиран както у нас, така и за чуждите наблюдатели.

Отделен е въпросът, че е възможно да се намират хора, дето да смятат, че щом е реформа, значи е за по-добро независимо от това какво точно ще се променя. Защото резултата от предишните реформи поръчани от мафията е, че 60% от хората не виждат никакъв смисъл да пускат жалба когато бъдат обрани. Ако се беше реализирала тази реформа, най-вероятно процента щеше да се дигне още доста.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никога не съм бил магистрат, ама освен КГ, Галахад и мен, никой не знае при какви ужасни условия съдиите в София работят, да не говорим, че 300 - 350 дела са им на главата в СРС и а в такава обстановка и най- великият корифей ще допусне грешка! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×
×
  • Create New...