Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

On 19.09.2018 г. at 0:34, isav said:

Мен пък друго ме вълнува - а защо точно Кувер??? Какво знаем за тоя "обичай у аварите"? Кой и какъв може да е Кубер???

Той очевидно не е нито от поробените, нито от смесените им наследници - той "научава" от приближените си за копнежите на тия хора, нещо което е необяснимо, ако е бил част от тия хора... От друга страна текстът сякаш внушава, че Кубер не е и авар... Ако беше обикновен сепаратист, щеше да се укрепи в Сирмиум и да владее земите на юг от Дунав, което навежда на мисълта, че наистина може да се направи връзка с теофаново-никифоровия разказ за четвъртия син на Кубрат, който да е предприел тоя поход с цел сближаване с Аспарух...

Възможно е, но е трудно да си представим, че Аспарух би могъл да защити своите или на други претенции за Керамсийското поле. Според мен е възможно причините да са икономически - Византия и Аварския каганат не са в добри отношения, а това пречи на търговски и други връзки, а Аспарух все пак сключва договор с империята. Българите в каганата са исползвали създадените връзки и заедно с пленниците са напуснали аварите и се заселват в империята. Така се създават естествени икономически връзки - сродени с българи пленени ромеи и българите на Аспарух.

Редактирано от Пандора

Share this post


Link to post
Share on other sites

Само на мен ли ми се струва, че керамийски полета и сирмиум са подобни думи? На мен поне ми се струва логично мястото където са се заселили тези хора да бъде наречено на тях. Те по рано са живели в Сирмиум и новото им място е наречено пак така- нещо от сорта "Нов Сирмиум".

В България ситуацията е напълно същата. Славяните живеят във свои си Славинии, управляват се от свои вождове по свои закони. Даже ромеите поселени в отвъддунавска България имат свои вождове и си пазят православието. Геста Хунгарорум може да не е най точната книга, но от нея става пределно ясно, че вождовете управляващи отвъддунавска България са практически независими от Преслав. 

Преди време с Евристей спорихме за златото на аварите и въобще степняците. Както виждаме огромните богатства не са залог за изграждане на бюрокрация и управление на държавата, щом си я карат по старому. От друга страна никой не бяга от хубавото. Ако в хаганата беше толкова хубаво и богато те нямаше да искат да избягат във Византия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Към руския превод на „Чудесата” има бележка, в която се отбелязва, че „на три места потомците на взетите в плен византийци бил наречени Sermhsianoi и това е преведено като „сирмисиани”. Идвало от Сирмия, където били родени. На тези места в българския превод стои „керамисийци”.  

Пак в руския превод вместо „И хаганът на аварите, като ги смяташе за свой народ, както беше обичай у аварите, постави им за началник Кувер”, е преведено „И хаган аваров, причисляя их уже к собственному народу, по существовавшему обычаю рода поставил над ними архонта по имени Кувер.” А в руската статия за Аварски хаганат е отбелязано, че върховната власт в него е принадлежала на хагана, наместникът бил тудун, а тарханите събирали данъците. След това в йерахията следвали вождовете на племената и родовете. Това означава, че Кубер вероятно е бил старейшина на някой от сирмисианските родове.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 50 минути, Frujin Assen said:

Само на мен ли ми се струва, че керамийски полета и сирмиум са подобни думи? На мен поне ми се струва логично мястото където са се заселили тези хора да бъде наречено на тях. Те по рано са живели в Сирмиум и новото им място е наречено пак така- нещо от сорта "Нов Сирмиум".

Само на теб, Фружине само на теб :ag:

 

Преди 57 минути, Frujin Assen said:

В България ситуацията е напълно същата. Славяните живеят във свои си Славинии, управляват се от свои вождове по свои закони. Даже ромеите поселени в отвъддунавска България имат свои вождове и си пазят православието. Геста Хунгарорум може да не е най точната книга, но от нея става пределно ясно, че вождовете управляващи отвъддунавска България са практически независими от Преслав. 

Пак полет на фантазията гледам, какви свои закони какви пет лева? Пак си чел учебника на АОНСУ гледам ? :rofl:

 

1 hour ago, Frujin Assen said:

Преди време с Евристей спорихме за златото на аварите и въобще степняците. Както виждаме огромните богатства не са залог за изграждане на бюрокрация и управление на държавата, щом си я карат по старому. От друга страна никой не бяга от хубавото. Ако в хаганата беше толкова хубаво и богато те нямаше да искат да избягат във Византия.

Така де, проста логика :rofl:

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.09.2018 г. at 9:32, Frujin Assen said:

От друга страна никой не бяга от хубавото. Ако в хаганата беше толкова хубаво и богато те нямаше да искат да избягат във Византия.

"

В политической структуре складывается многоплеменное образование - каганат, в которое вливаются разнообразные политические объединения, находящиеся на разных стадиях социально-экономического, культурного и политического развития. Соединившись, начинают приобретать общие этнические черты, такие как язык и культура, способствующие складыванию единой «этнокультурной общности с нивелирующейся культурой и единым языком». Пытаясь сохранить кочевой образ жизни, авары не смогли адаптироваться к окружающим социально-экономическим условиям, рассматривая земледельческое население как экономический ресурс. Вследствие чего потеряли контроль над завоеванными территориями и политическое влияние над подчиненными союзниками, были разгромлены и полностью исчезли с политической арены под натиском франков.

В системе межгосударственных отношений VI-VIII вв. авары играли роль своеобразного катализатора для изменения состояния социально-политической и культурно-религиозной ситуации в Европе. Велико значение аварского военного искусства (тактика ведения боя, новые типы вооружения и защиты), которые были привнесены аварами из азиатского региона, а затем заимствованы славянами и франками."http://www.dissercat.com/content/avarskii-kaganat-v-sisteme-sotsiopoliticheskikh-i-etnokulturnykh-protsessov-epokhi-rannego-s 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.09.2018 г. at 20:27, К.ГЕРБОВ said:

Към руския превод на „Чудесата” има бележка, в която се отбелязва, че „на три места потомците на взетите в плен византийци бил наречени Sermhsianoi и това е преведено като „сирмисиани”. Идвало от Сирмия, където били родени. На тези места в българския превод стои „керамисийци”.  

Пак в руския превод вместо „И хаганът на аварите, като ги смяташе за свой народ, както беше обичай у аварите, постави им за началник Кувер”, е преведено „И хаган аваров, причисляя их уже к собственному народу, по существовавшему обычаю рода поставил над ними архонта по имени Кувер.” А в руската статия за Аварски хаганат е отбелязано, че върховната власт в него е принадлежала на хагана, наместникът бил тудун, а тарханите събирали данъците. След това в йерахията следвали вождовете на племената и родовете. Това означава, че Кубер вероятно е бил старейшина на някой от сирмисианските родове.

Все пак ,за сирмисиани се говори и пише само когато става дума за хората на Мавър.Не би трябвало да са взаимно припокриващи се,въпреки,че понятието керамисици включва в себе си и въпросните сермисияни/чието име навярно идва точно от Сирмиум/,но едва ли е така и за понятието керамисийци?!?

 

 

Учените, занимавали се с въпросния печат, слагат знак на равенство между керамисийци (Κερμησιάνοι, Κεραμησιάνοι) и сермисиани (Σερμης(ί)ανοι), като основанието им за това е близостта на двата термина — просто звукът Κ бил заменен със Σ, и то вероятно под влияние на латинските K = C. [6]Против това обяснение обаче съществуват сериозни възражения както от филологическо, така и от историческо същество.

 

Преди всичко прави впечатление, че в двата извора са употребени различни названия: в единия — керамисийци, а в другия — сермисиани и българи. Ако керамисийци е равнозначно на сермисиани, то защо в печата на Мавър е употребен и терминът „българи”? Та нали този термин „българи” влиза в думата „керамисийци” и дори му е равнозначен? Какво тогава означава той редом с названието „сермисиани”, с когто е свързан? Очевидно е, че думата „сермисиани” има по-друго значение от „керамисийци”.

 

Слагането на знак на равенство между термините „керамисийци” и „сермисиани” от двата извора е неприемливо и по още едно съображение. По времето, когато Мавър оглавявал своите „сермисиани и българи”, Кубер все още бил жив и стоял начело на останалите при него керамисийци. Явно е при това положение, че терминът „керамисийци” е общ и включва в себе си целия доведен от Панония народ, а след неуспелия опит за превземането на Солун — и двете части, т.е. както подчинените на Кубер хора в Керамисийското поле, така и онези на Мавър, които отишли първоначално с него в Цариград, а след това го придружили при назначаването му за архонт някъде в Тракия. С други думи, терминът „сермисиани и българи” в титлата на Мавър се явява част от общото название „керамисийци”, но не го покрива.

http://www.promacedonia.org/pp2/pp_2_2_2.htm

Редактирано от Бобо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бобо, тия алабализми дето ги пишеш имат елементарно обяснение. Когато говорим за армия съставена примерно от българи, татари, власи, алани командвани от българския цар няма всеки път да ги изброяваме, а ще обобщим "българите еди какво си", ако става въпрос за конкретно събитие свързано конкретен народ ще се уточнява. Първо общото "българите бързо заели боен строй", а след това вече конкретно "татарите заели центъра, аланите левия фланг, а власите десния". 

Схващаш ли?

Откъде изкара Мавър владетел? Той е "беглец". Очевидно е, че е изпратен с мисия да превземе Солун и като така е подчинен на Кубер.

Редактирано от Frujin Assen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитирай

По времето, когато Мавър оглавявал своите „сермисиани и българи”, Кубер все още бил жив и стоял начело на останалите при него керамисийци. Явно е при това положение, че терминът „керамисийци” е общ и включва в себе си целия доведен от Панония народ, 

Къде в „Чудесата”се споменава, че Мавър е оглавявал българи? И какъв е бил съставът на „целия доведен от Панония народ”?

Четем, че настанилите се в Керамисийското поле "поискали да се върнат в родните си градове, защото бяха запазили православната си вяра: едни в нашия, пазен от мъченика град Солун, други пък в прещастливия град и царица на градовете Цариград, а трети – в останалите градове на Тракия”. Мавър е станал началник на тази част от „керамисийците”, които са успели да се доберат до Солун, откъдето възнамерявали от там да продължат пътя си по море.

Какви българи в VII в. може да са тези, приели християнската вяра, чиито родни места са били в Тракия?

В „Чудесата” много ясно е обяснено, че пленените в Сирмиум ромеи се смесили с българи, авари и пр. Родили им се деца от това смешение „ и всяко дете наследи от баща си вродените качества и влечението на рода към ромейските предели”. Българин, чийто баща е бил ромей и съзнанието му е било като на ромей - това е възможната глупост, която може да се измисли, за да се защити тезата за Куберовите българи, изведена от съмнителното писание за „Чудесата на свети Димитър”.

В книгата на Петър Петров се вижда цялата истина, как са се появили въпросните „Куберови българи”. Авторът обяснява: „Названието Куберови българи е условно. В изворите те са обозначени или с общото название „скити”, или пък с по-конкретното „българи и сермисиани”. Фактът, че са искали да се върнат в Тракия, дава възможност да ги определим и като „траки”.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Винаги съм си задавал въпроса а доколко теми "сермисиани" са били лоялни към Кубер след като един път са стъпили на визиантийска земя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изхождайки от гледна точка на това,че приемаме българи като националност,народ-сте прави.Но на мен все ми се струва,че по това време за което говорим в момента ,поятието българи може да има и по-друго-политическо значение.Оналог на ромеи!?!Тоест-България ,поне СВБ на Кубрат,не е еднонационална държава ,а продължение на някаква идея за държавно образувание,което носи някакви държавни традиции незнайно от къде и от кога.Примерно както е Свещената Римска Империя на Отон...

За това и презвитер  Константин от Апамея казва -войната с България,а не с българите...той не визира някакъв народ,а политическо или държавно понятие!!!

Също така Кувер убеждава керамисийците да останат с него,защото само така ще имат някаква политическа тежест в империята,и ще могат да отстояват интересите си,които вероятно не съвпадат с вижданията на ромеите за устройство и начин на ръководене на държавата.

Сермисианите ,въпреки че са били в Аварския хаганат,са били под властта на Кубер.....Какви закони ли са спазвали?

Въобще-има ли съществени разлики в законите и управлението на Византия и на България?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 7 часа, resavsky said:

Винаги съм си задавал въпроса а доколко теми "сермисиани" са били лоялни към Кубер след като един път са стъпили на визиантийска земя.

В "Чудесата" е казано - повечето от тях се пръснали из градовете, от чиито околности те или родителите им били отвлечени от аварите и - дотук с лоялността.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, T.Jonchev said:

В "Чудесата" е казано - повечето от тях се пръснали из градовете, от чиито околности те или родителите им били отвлечени от аварите и - дотук с лоялността.

 

Всъщност е казано-"мнозина от тях прибягнаха до нашия,пазен от светеца град"...

На тях именно е назначен за началник Мавър,който пък бил запазил тесните връзки с Кубер!

И като отчетем,че "Чудесата " са писани от проромейски настроен автор,това "мнозина" е доста относително,а както виждаме ,Кубер съвсем не е загубил влиянието си сред тях /бегълците/-посредством Мавър!

От тука е и легендата ,за пъкления заговор на двамата...,който заговор пък,според писателя ,стига дори до трона в Константинопол!!!

ПП Всъщност,от написаното, читателя остава свпечатление,че Мавър е имал доста съмишленици всред самите ромеи солунчани!!!!!

Редактирано от Бобо

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 12 часа, T.Jonchev said:

В "Чудесата" е казано - повечето от тях се пръснали из градовете, от чиито околности те или родителите им били отвлечени от аварите и - дотук с лоялността.

 

Това е ясно (е ще отидат по родните си места.Идеята ми беше дали биха го подкрепили в евентуалните  му амбиции в Империята.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ще кажа, това което за мен е очеизвадно, но очевидно не и за вас. Според мен става въпрос за пари. Тоест потомците на ромеите са предпочитали да живеят във Византия, а не в Аварския хаганат защото тя е по богата. Все едно мексиканци да отвлекат американци и да ги заселят в Мексико. Напълно естествено ще искат да се върнат. 

Второто, забележете къде се разпръскват- Солун, Цариград и Тракия. В тези години това и нищо повече контролира стабилно Византия. За мен ситуацията е следната. Отива Мавър в Солун и започва с легендата си "Скарах се с Кубер, имаше гражданска война (или нещо подобно), той победи и сега аз и моите хора (50-100-500 души) бягаме да си спасим живота. Вземете ни при вас". Стандартна ситуация. Ромеите се съгласяват, с идеята, че може да ги използват при проблеми с Кубер. Отново ово е стандарт. Мавър е назначен за "владетел/шеф" на тези избягали с него хора. Той няма нищо общо с преселилите се по рано в Солун сирмисианци на своя глава. Забележете, че те "се разпръскват"- тоест не са обединявани по никакъв начин, нито административно- да ги заселят на едно място, нито политически- не получават "шеф" примерно някой ромейски чиновник. 

Прочее освен чудесата какво още имаме за куберовите българи? Един медальон мисля беше на Тривелий или нещо подобно и споменаването "чичовците ми не повярваха на носоотрязания император".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 9 часа, resavsky said:

Това е ясно (е ще отидат по родните си места.Идеята ми беше дали биха го подкрепили в евентуалните  му амбиции в Империята.

Според мен - надали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитирай

Прочее освен чудесата какво още имаме за куберовите българи? Един медальон мисля беше на Тривелий или нещо подобно и споменаването "чичовците ми не повярваха на носоотрязания император".

Пропуснал си съкровището от Врап.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎4‎.‎10‎.‎2018‎ г. at 15:34, Frujin Assen said:

Ще кажа, това което за мен е очеизвадно, но очевидно не и за вас. Според мен става въпрос за пари. Тоест потомците на ромеите са предпочитали да живеят във Византия, а не в Аварския хаганат защото тя е по богата. Все едно мексиканци да отвлекат американци и да ги заселят в Мексико. Напълно естествено ще искат да се върнат. 

Нямаш си на представа колко си прав.  Същото става и два века по късно пак с потомци на пленени ромеи , които не могат да забравят обичното си отечество и забиват нож в гърба на новата си родина , която им е дала все :  автономия , земи , верска свобода ….но …..  виждаме Канска България в съвременно Мексико , а Визанса в САЩ !

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2.10.2018 г. at 20:53, К.ГЕРБОВ said:

Какви българи в VII в. може да са тези, приели християнската вяра, чиито родни места са били в Тракия?

Потомци на българите, завладели тези земи по времето на император Анастасий (според приписка към Манасиевата хроника)

"При този цар Анастасий българите започнаха да превземат тази земя, като преминаха при Бъдин. А преди това започнаха да превземат долната Охридска земя и след това цялата тази земя. От тръгването на българите досега са изминали 870 г."

http://www.academia.edu/6825011/ПРИПИСКИТЕ_ОТ_МАНАСИЕВАТА_ХРОНИКА_В_ПАТРИАРШЕСКИЯ_И_ВАТИКАНСКИЯ_ПРЕПИСИ

Редактирано от Doris

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понеже славянското "море" става все по-неактуално - да го сменим с българско. А се смеем на написаното в скопските учебници, че след 986г. "македонците превзели цяла България до Дунава".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Йончев, извинявай, но това не е аргумент.

Аз цитирам исторически извор, а ти ми отвръщаш, че трябва да сме по-скромни. 😋

Сетих се и за един артефакт:

640-420-nadpis-bolgar-na-plochka-ot-make

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 11 часа, Doris said:

Потомци на българите, завладели тези земи по времето на император Анастасий (според приписка към Манасиевата хроника)

"При този цар Анастасий българите започнаха да превземат тази земя, като преминаха при Бъдин. А преди това започнаха да превземат долната Охридска земя и след това цялата тази земя. От тръгването на българите досега са изминали 870 г."

Именно. Защото между това, което пише в приписката и интерпретацията намирам съществена разлика. Ако примерно разполагахме с информация, че между 518 и 680г. непрекъснато или поне периодично българи навлизат в дн. Македония - да. Само че такава информация нямаме, т.е. кога е приключило превземането на долната Охридска земя, след като е започнало при Анастасий, си остава неясно. Това от една страна. От друга: в "Чудесата" се казва, че преселниците се върнали в бащините си градове основно в Тракия, а Тракия и като провинция, и като диоцез, и като тема (не знаем в кое му качество е използван терминът в случая) няма нищо общо с "долната Охридска земя". От трета: единствените конкретно споменати два града, са Солун и Константинопол. Следва ли на основание на приписката да ги считаме превзети от българите? От четвърта: действията на трима български владетели по посока на днешните македонски земи в следващите стотина години никак не говорят в полза на схващане за масово българско заселване на региона. Очевидно превземането е било не акт от времето на Анастасий, а доста дълъг процес, за което самите българи са си давали ясна сметка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 36 минути, T.Jonchev said:

Именно. Защото между това, което пише в приписката и интерпретацията намирам съществена разлика. Ако примерно разполагахме с информация, че между 518 и 680г. непрекъснато или поне периодично българи навлизат в дн. Македония - да. Само че такава информация нямаме, т.е. кога е приключило превземането на долната Охридска земя, след като е започнало при Анастасий, си остава неясно.

Не съвсем. В "Християнска топография" на Козма Индикоплевст, писана около 545-547 г., се споменава за българи-християни. Ако се погледне по-внимателно редът и моделът, по който са изброявани народите, до които било достигнало Христовото слово, става ясно, че тези българи-християни са населявали територията източно от Илирик, северно от Елада, западно-югозападно от Видин. Тоест Македония. И явно имперските власти са се били заели енергично да ги покръстят.

И не само това. В един откъс от "Pratum spirituale" (“Духовна градина”) на живелия по времето на Маврикий (т.е. между 578–602 г.) Йоан Мосхос се съобщава за разказа на солунския игумен Паладий, според който по времето на известния отшелник Давид, умрял към 535 г., около Солун бродели “варвари”, които безпокоели жителите на града и околностите му (ГИБИ 3, стр. 23). Тези “варвари” продължили своите дребни набези и след смъртта на Давид. За покойната Василка Тъпкова-Заимова ("Нашествия и етнически промени на Балканите през VI–VII век." С., 1966) тези "варвари" несъмнено са били славяни, които вършели поразии в Солунско, само че по това време (т.е. преди 535 г.) славянските нашествия на Балканите не са започнали още и единственият "кандидат" за идентификация с "варварите" на Йоан Мосхос, които по времето на Паладий са вършели пакости в Солунско, могат да са единствено българите, които още по времето на Анастасий Първи, че и при Зенон, почнали да се заселват в Долната Охридска земя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наличието на българи-християни в региона към средата на шести век не е учудващо при положение, че българското проникване там е започнало 50-60 години по-рано. Но това споменаване означава ли според теб, че българите вече са завладели тези земи? А ако са, по каква причина тогава не те - християнизирани и подчинени на империята - обслужват Куберовите преселници съгласно императорската заповед, а драгувитите и др. местни славянски племена?

Мисля, че по въпроса за варварите у Мосхос Тъпкова е права. Към 535г. не са започнали славянските заселвания, но набезите - да. Освен това според мене шетанията около Солун, за които споменава Мосхос, по-скоро са малко по-късни от 535 (без да съм абсолютно категоричен, разбира се). Имам предвид, че игуменът Паладиос разказва за това в късните си години, а събитията са се случили в младостта му. Само че този разказ датира откъм края на първото десетилетие на седми век или първата половина на второто, когато Йоан Мосхос и Софроний пребивават в Египет. Дори да приемем, че между събитието и разказа са изтекли ок.70г., това насочва към време след 535г.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 13 часа, Евристей said:

Нямаш си на представа колко си прав.  Същото става и два века по късно пак с потомци на пленени ромеи , които не могат да забравят обичното си отечество и забиват нож в гърба на новата си родина , която им е дала все :  автономия , земи , верска свобода ….но …..  виждаме Канска България в съвременно Мексико , а Визанса в САЩ !

Не мога да схвана иронията. Да, ситуацията е същата и да Византия е била по богата. Даже цар Симеон пише, че за нямащия (той) е прилично да иска, а за имащия (императора) да дава. Тоест даже и тогава Византия е по богата от България.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В приписката също има интерпретация. Текстовете за добавките в Манасиевата хроника са взаимствани предимно от хрониката на Йоан Зонара. Конкретно за въпросните събития той пише: „Българите отново нападнали Илирик и някои от византийските военачалници им се противопоставили.” По-нататък: „Този Анастасий построил така наречената Дълга стена, която стигала до Голямото море, чак до Силиврия, поради нападенията на мизите, т. е. на българите и на скитите…” (ГИБИ 7, с. 151)

За българите споменават и други автори. Теофан пише: „През същата година [на възцаряването на Анастасий] така наречените българи, нападнали Тракия и Илирик и се завърнали преди да се разбере за тях” (ГИБИ 3, с. 233). Нападения има, но за заселвания на българи във византийските земи преди да дойдат хората на Аспарух, няма сведения. Крум и Симеон превземат Одрин, но той не става български град.

Пък и в хрониките отпреди края на 7 в. не става дума за истински българи, а за остатъците от ордата на Атила, които са наричани първо вулгари, т. е. варвари.

Ганчо Ценов в книгата си „Произходът на българите” прави обстоен анализ на сведенията за българите и стига до следния извод: „От всичко това явно става, че непосредствено след Атиловата смърт, на народите в Панония по реката Сава, които са били остатък и продължение на хунската държава, някои писатели са започнали да викат българи”. Йоан Зонара също не е бил наясно, какви са били тези от Горна Мизия, които са нападали Везантия, и ги е определил като мизи-българи и мизи-скити.

В „Чудесата” „българите” в действителност са също такива мизи, остатъци от хуните. Затова и патриарх Никифор е написал, че „Кубар, племенник на Аргана”, бил „господар на хуногондурите” (в Аварския хаганат, а не в Приазовието).

Има сходство между началото на Чудото на св. Димитър и сведението на Никифор за Кубарос и Аргана, както са посочени имената в Лондонския препис на Бревиария. Това, с прехвърлянето на народа на Кубер през Дунав (всъщност трябва да става дума за Сава), е вероятно добавка, за да може в разказа да се вплете чудото. Може и действително след освобождението от аварска власт ромеите да са се завърнали у дома си, но за намеренията на Кубер и Мавър да завладеят Солун няма исторически податки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...