Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

On 19.02.2020 г. at 13:24, resavsky said:

По скоро някой от гостите на ханчето.Когато Левски влиза в него има около 20 човека /то е работело и като кръчма което го прави още по неподходящо за конспиративна явка/.Там Левски се представя с чуждо име и май някой го разкрива /в смисъл че е познавал човека за който се е представял/.Ако е имал турски информатор този диалог със сигурност го е заинтригувал.

Вечерта стигнали по мръкнало къде шест часа в село Какрина и кондисали в ханчето. Ханчето, комитетското, е онова в селото, а не онова на шосето, което било на Вълчо Сарев от Ловеч. Комитетският хан го държал Христо Цонев Латинеца, член от комитета. В този ден Христо Латиница бил и той в Ловеч, но те го пратили напред, за да бъде в ханчето, дето ще нощуват. Стигнали, Левски слязъл от коня и влязъл в ханчето. Това ханче още стояло в с. Какрина, на 2-3 километра от пътя. Левски по пътя не му казал, че отива в Какрина, за да се срещне с поп Кръстя, това не било вярно. Левски искал да бяга за Търново и оттам за Влашко, понеже се боял някой от по-слабите да не го издаде. Отивал за Влашко, за да го забравела малко полицията, и пак щял да се върне. В хана имало гости българи. Един от тях питал Христа за Левски: „Кой е тоз?“» Христо му отговорил, че бил Христо, дядо Иванова син, Крачула (на Петко касапина брат). Оказа се, че същинският Христо Иванов бил кръстника на този селянин, и той тогава влязъл в одаята, дето били Левски и Николчо, и запитал Левски: „Ти ли си бре, Христо?“ Левски му отговорил: „Аз съм.“ Селянинът отговорил: „Променил си се, не можах да те позная; нали си ми кръщавал децата?“ Левски се сетил, че дума става за Хр. Крачула и му отговорил: „Аслъ съм се изменил, като съм ходил толкова години по Сърбия!“ Левски си намерил работа и излязъл навън, като казал на селянина, за да се отърие от него: „Утре ще се видим!“

.........

След 15-16 дни (всичко 25 дни от Какрина до София и седенето там) ги викнаха пак, върнали на Николча 250 гроша негови пари, на Христа – 2500 гроша негови пари. Там били и парите на Левски в злато и юзбашията им казал, че на заранта ще вървят. На заранта извадили първен онези, които щели да отидат за Цариград. Н[иколчо] и Хр[иста] бяха забравили, но юзбашията ги видял и ги освободил. Коне не можали да намерят и тръгнали пеш по икиндия и двамата с един жандар. В близкото село намерили три коня и през Орхание, Турски Извор, за три дни стигнаха в Ловеч. В Ловеч каймакаминът го нямало, имало един проклет юзбашия Хаджи юзбаши, който не ги пущал при всичко, че в книжата пишело да ги пуснат. Задържали ги в затвора „Парцалхапусана“. Там нямало българи, но катили осъдени. Държали ги затворени от Ивановден до Великден и чак тогава ги пуснали. Хаджи юзбаши ги разпитал няколко пъти, той знаел за много тайни работи.Освободили ги. Христаки Хаджиславов чорбаджи е помолил да пуснат Николча, който нямал гарант. Една неделя по-рано Христа пуснали под гаранция (кяфилин).

Д-р П. Стоянов. „Ловеч и Ловчанско”, кн. IV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Граф Игнатиев има основна роля за смъртта на Левски.

В своето писмо до княз Горчаков той пише. че османските власти са последвали неговите съвети и на "софийското съзаклятие" е сложен край.

 

Редактирано от Kujiro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 3 часа, Kujiro said:

Граф Игнатиев има основна роля за смъртта на Левски.

В своето писмо до княз Горчаков той пише. че османските власти са последвали неговите съвети и на "софийското съзаклятие" е сложен край.

 

Това не значи че не са продължили с разследването и хилядите редови членове на комитетите не са били репресирани.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спекулира се със съдържанието на  писмото на Игнатиев до Горчаков. В него изобщо не се споменава за Левски. Казано е:

„Както известява нашият Генерален консул в Русе, въпросът за предполагаемото Софийско съзаклятие е получил задоволително решение. Изпратената от Цариград Следствена комисия е успяла да открие само неколцина злосторници. Тя е приключила своята работа и трябва скоро да се върне тук.

Вътрешното положение в българските области, обаче, остава несигурно. Сред населението се шири дълбоко недоволство, предизвикано от лошото управление. Това състояние на духовете съдържа в зародиш елементите на не един заговор.

Безспорно е, че щастливият изход от Софийската афера се дължи на умереността на Великия везир, който този път изглежда е последвал нашите съвети. Вместо да подпомага играта на Мидхат паша, придавайки на обстоятелствата преувеличено значение, той е препоръчал на Комисията да не надхвърля целта, като тласне разследванията отвъд строго необходимото.“

Има и други мнения за това писмо. Например това, че намесата на Игнатиев била „ефикасна“ и е спасила българското революционно движение от пълен провал. http://www-old.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Ilija%20Todev/IT_Levski-Proces.htm

Разбира се „намесата“ на Игнатиев е спорна: казва се, че великият везир  „изглежда“ се е съобразил с дадената му препоръка „Комисията да не надхвърля целта, като тласне разследванията отвъд строго необходимото.“ Руският посланик не е определял членовете на следствената комисия, както твърдят някои.

В министерски доклад до султана от 27 ноември 1872 г. задачата на нарочната комисия в Софиа е описана така: „Целта, от една страна, е да покаже силата на правителството, като се накажат истинските бунтовници и подстрекателите, и на подстрекаваните се отворят очите, а от друга страна, категорично да не се допусне, щото въпросът ненужно да се раздуха и разшири вън от рамките и с това да се развълнуват духовете на населението. Изобщо да се вземат умерени и разумни мерки.”

В доклада си до граф Андращи от 14 февруари 1873 г. австро-унгарския консул в Русе Монтлонг потвърждава това. Тогава през Русе минала завръщащата се в Цариград нарочна турска комисия. От членовете ѝ Монтлонг разбрал, че: „Комисията изпратена от Портата в София, имала ограничени пълномощия. На нея ѝ било възложено само дознанието и осъждането на вече задържаните до момента на нейното пристигане на място лица, но не й е било разрешено да се разпростира върху целия вилает и върху лица, които бъдат уличени като компрометирани в хода на разпитите.“

Няма никакви сведения, че чуждите дипломати и политици са се вълнували от политическата дейност и съдбата на Левски. Отношението към него и организацията му не е било, каквото е днес у нас.

Английският консул Р. Далиел в доклада си е отбелязъл: „Дякон Левски е ръководел политическите убийства... Димитър и Дякон Левски, и двамата замесени в убийства, били осъдени на смърт от Комисията...“ На времето англичаните са ръкопляскали на произнесените присъди, каква вина търсите у руснаците? Те самите тогава не са били наясно относно „тайният комитет“ на Левски. В писмо до Евлоги Георгиев Найден Геров пише, че „бившият дякон Васил Левски 3-4 годин ходи из България да проповядува, че уж има някакъв комитет, който приготовлява освобождението на българите, и е излъгал мнозина да му се повярват“.

Съставът на «нарочната» съдебна комисия е бил определен преди Левски да бъде заловен. Тя не е имала специални указания как да процедира спрямо него. Съществуват даже сведения, че самата комисия си е направила отвод и затова от Цариград е изпратена специална заповед да проведе разпити и на Левски, да обследва действията му и да определи степента на вината му. Иванчо Хаджипенчович в писмо до Марко Балабанов от 31 дек. 1872 г. е написал, че с издаването на присъдата на Димитър Общи членовете на нарочната комисия смятали работата си за приключена, но се наложило да я продължат поради залавянето на Васил Левски.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цялата работа е, че Граф Игнатиев и ролята му към дейността на чрезвичайната комисия, съвсем умишлено се преекспонира и ескплоатира, в едно определено русло. Наскоро някакво куку във фактор. бг писа, че Левски бил разбрал какво представлява "русофилството", дето по негово време все още го няма. Няма и фобия, народът масово се уповава на руския цар, та се налага революционерите сред народа да лъжат, че към дейността им е съпричастна Русия. 

Редактирано от Mazzini

Share this post


Link to post
Share on other sites

Между другото трябва да се признае че турската власт действа необичайно меко при разкриване на ВРО на Васил Левски .Цифром и словом две смъртни присъди / Левски и Димитър Общи/.Всеки може да направи аналогия да речем с Велчовата завера / макар там размаха на движението да е несравнимо по малък/ и как са били наказани участниците в нея.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, resavsky said:

Между другото трябва да се признае че турската власт действа необичайно меко при разкриване на ВРО на Васил Левски .Цифром и словом две смъртни присъди / Левски и Димитър Общи/.Всеки може да направи аналогия да речем с Велчовата завера / макар там размаха на движението да е несравнимо по малък/ и как са били наказани участниците в нея.

Може би защото при Велчовата завера се стига до тежки сражения между въстаниците и турската власт. Докато ВРО на Левски е обезвредена без да се стига до стълкновения. Левски и съратниците му са съдени само за подбудителство.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Това е съобщението на руския консул в Русе за приключване на работата на следствената комисия в София, което е дало повод на Игнатиев да напише доклада до Горчаков от 18 януари 1873 г.. Публикувано е в  "Българско национално-революционно движение 1868-1874. Чуждестранни документи 1872-1874. Том 2", с. 329-331

1873 януари 12/24, Русе. — А. Н. Мошнин до Н. П. Игнатиев в Ца­риград за приключване работата на правителствената комисия в София; В. Левски заловен; относно мнението на Мошнин за преувеличеното значение на БРЦК и неговите ръководители от страна на турските власти и привържениците на Мидхат паша, както и на ролята на Л. Каравелов в българското националноосвободително движение

12 януари 1873 г.   Секретно

№ 6

Между тукашния генерал-губернатор (1) и Константинопол, Шумла, Адрианопол и София от 1 до 10 януари се водеше усилено преда­ване на шифровани телеграми. Работата, разбира се, не би могла да се отнася единствено до елинските църкви в Русчук и в Шумла и за това сметнах за свои дълг да засиля вниманието си и по възможност да събе­ра сведения относно причината за тази дейност. При това узнах както от самия генерал-губернатор, така и от други лица следното:

Намиращата се в София знаменита комисия, която изчаква, както изглежда, промени в Константинопол (2), е получила от великия везир (3) телеграма да привършва по-бързо и да не усложнява работата. За това тя сметнала за необходимо да изпрати Димитрий Общи (4)  и 15 други лица (5), принадлежащи уж към Каравеловата партия, за Константинопол за препращането им на изгнание в Анатолия.(6) Турците обвиняват Д. Общи в ограбването на орханийската поща, а той пък дава пока­зания, че го е направил под подстрекателството на Букурещкия коми­тет! Българите пък говорят, че Д. Общи е дал показания, че е таен агент на Каравелов, за да се избави от наказание за грабежа.(7) Други твърдят, че той е подкупен от партията на Мидхат.(8) Изобщо сега му приписват това, което приписваха на сърбина Стоян Батур(9), т. е. че е агент на Мидхат. Който познава нещастната политика на Мидхат в този край през 1867-8 г., той лесно може да повярва на последното, още по­вече че сега сякаш е забравен предводителят на бандата Стоян Батур, който се ползува със специалната защита на Масхар паша.

Докато пък Димитрий от Яково, участвувал също в ограбването на Орханийската поща и, изглежда, признал убийството на ловчанския дякон (10) в лодката [?] и че е агент на Белградския комитет (11), е осъден на смърт. Комисията, завършила по този начин напълно своята дей­ност, се връща обратно и сега е в Тетевен.(12) Тя ще мине през Тирново и Филипопол (13), тъй като работата й се усложни от разкриването на нова разбойническа шайка, която миналата година ограбила между другото и евреина часовникар в Ески Джума.(14) Дейният Хамди паша е заловил крадците, които се оказали жители на Сливно и за това са изпратени във Филипопол. Няма съмнение, че партията на Мидхат паша ще на­мери в това политически оттенък и ще припише обикновения грабеж на влиянието на Каравеловата партия. По този начин благодарение на Мидхат (15) малко по малко Каравелов става народен герой, нещо от рода на Стенка Разин и знаменитият преди Букурещки комитет във връзка с мястото на пребиваването на Каравелов в Белград се нарича сега Бел­градски.(16)

Между другото пишат от Тирново на един мой познат, че там уж са заловени двама каравеловци и знаменитият дякон Василий Левский (17), агент на Каравелов, преоблечен в дрехите на сеид. Докато младежта, споделяща повече или по-малко увлеченията на Каравелов, ме уверява, че Василий Левский отдавна вече е преминал Дунава и се намира уж в Одеса!

Кое от тези сведения е вярно, ще покаже само времето, тъй като, ако от една страна, младежта може и да греши в своите сведения, то пък турските власти са поставени пред необходимостта да заблуждават и себе си, и своето началство.

Един телеграфен чиновник ми съобщи под секрет, че шифровани­те телеграми се отнасят до сръбските дела, т. е. за Зворник и за плаща­ния от Сърбия данък, а също така за пребиваването на Каравелов в Бел­град. Тъй като на В[аше] пр[евъзходителст]во е известно, че Каравелов винаги е проповядвал в „Свобода“ за съюз със Сърбия (18), затова турско­то правителство, като обвинява него и партията му в политически ин­триги в България, с това обвинява сега и Сърбия. (19) В това естествено може да се види австрийската политика, чиито действия и интриги сега са съсредоточени върху Сърбия и България.

Вече писах на В[аше] пр[евъзходителст]во за неуспехите на нищожната на практика партия на Каравелов (20), която не намира нито парична нито нравствена подкрепа сред самите българи, живеещи в Букурещ (21), тъй като, доколкото ми е известно, Каравелов съвсем не съответствува нито по своите способности, нито по своя характер на значението, кое­то му придават естествено с друга цел турците и техните сегашни по­кровители германците и особено австрийците, т. е. ролята на някакъв български или славянски Мадзини.(22) Между другото една от главните грешки на Каравелов е: събирайки пари за „Свобода“, той издава раз­писки от името на Революционния български комитет, имащи за герб лъв.

Наистина само това е достатъчно да компрометира българската младеж, малка част от която се увлича от революционните идеи, но затова пък много и може би не без основание смятат, че Каравелов прави това нарочно, за да обърне вниманието на турците върху себе си и по този начин действува в полза на потисниците на България.(23) Аз по­знавам напр[имер] много млади българи, които след като дали извест­на сума на Каравелов и получили подобни разписки, са ги изгорили от страх да не бъдат компрометирани и прекратили всякакви връзки с този агент...(24) за тях човек. Този факт, изглежда, не е известен на турците, тъй като в противен случай много млади хора биха били задър­жани.

Публ. по: АУ.НПРД, № 4, с. 80—81 (на рус. ез.). Препис, рус. ез. в: АВПР, ф. ГА У- А2, 1873. д. 764, л. 11—14.

1. Хамди паша. 2. Пресилено. Смъртната присъда за Д. Общи е издадена още на 14 дек. 1872 г., от 1 ян. 1873 г. — и за другите участници (вж. ВЛТС, с. 232 сл.), а едновремен­но с това подлага на няколко разпита заловения в края на дек. 1872 г. Левски. 3. Махмуд паша . 4—6. Може би Мошнин отново обърква Д. Общи, осъден на смърт чрез обесване, и Стоян Пандур — на заточение. До края на разпитите на Левски обаче (12 ян. 1873) осъ­дените на заточение били задържани в София и викани на очни ставки с него (вж. ВЛТС, с. 186—210). 7. Недоверието, с което Мошнин се отнася към сведенията, установени при разследването, отразяват неточната му информираност и убеждението му, че българска революционна организация не съществува реално. 8. Липсват доказателства за такова твърдение. 9. Т. е. Стоян Пандур, за когото твърдението, че бил агент на Мидхат паша, също не се потвърждава от известните ни данни. 10. Паисий. 11. За обяснението на Мошнин за това наименование вж. по-долу в текста. 12, 13. Такива слухове били разпространявани от турските власти, но всъщност комисията се завърнала в Русе и оттам — в Цариград — вж. тук док. № 506, 515. 14. Последният случай според протоколите от следствието не е занимавал комисията. 15. Популярността на Каравелов сред българите и не само сред тях датира далеч преди 1872 г. и не се дължи на Мидхат паша. Мошнин я свързва с Мидхат, ръководейки се от погрешното убеждение, че по свои съображения турският държавник играе главна роля за преувеличаване на резултатите от разкритията за съществуването и дейността на революционната организация в България. 16. Поредно объркване на различ­ни данни от Мошнин. 17. В. Левски е арестуван не в Търново, а в Къкринското ханче бли­зо до Ловеч заедно с Христо Цонев—Латинеца и Никола Цвятков—Бакърджията. 18. Не­точно. Каравелов пропагандира революционно сътрудничество между българското и дру­гите южнославянски освободителни движения, а евентуалната война на Сърбия с Турция смята за благоприятен фактор за успеха на тези народни дрижения. 19. Това е тактика на Портата, която винаги подозира, че Русия дирижира поведението на Сърбия и борбата на българите. 20. Българските и известните ни турски протоколи от следствието показват тъкмо обратното — че БРЦК за няколко години израства като най-действената и влия­телна политическа партия сред българите. 21. Това е вярно само за богатите българи око­ло БДД, но не за всички емигранти, голяма част от които принадлежат към революцион­ното течение и подкрепят БРЦК. 22. Т. е. Дж. Мацини. Тук особено ярко се проявява враж­дебността на Мошнин към революционното движение и необективността, която го довежда до отричане дори на несъмнените и разностранни способности на Каравелов. 23. Напълно абсурдни твърдения — вж. бел. 20—22. 24. Неразчетен текст. Така е в публикацията.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предните страници бях написал нещо за една моя теория за Каравелов. Та, в светлината на новите факти, че турската власт е прихванала пощата на Дякона... Пламен Митев каза, че или някой куриер я е дал, или е била взета, преписана и върната без да разбере, или по-лошо- от Букурещ. 

Впрочем, един от куриерите е Хр. Иванов книговезеца, който е сред най-близките хора на Левски, и организатор на първия опит за "спасяване" в ловешкия арест. Където са хвърлени запалени кърпи в опит да предизвикат пожар и да го "измъкнат" в суматохата. Проблемът е, че това прилича на всичко друго, но не и на спасителна акция... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Mazzini said:

Предните страници бях написал нещо за една моя теория за Каравелов. Та, в светлината на новите факти, че турската власт е прихванала пощата на Дякона... Пламен Митев каза, че или някой куриер я е дал, или е била взета, преписана и върната без да разбере, или по-лошо- от Букурещ. 

Впрочем, един от куриерите е Хр. Иванов книговезеца, който е сред най-близките хора на Левски, и организатор на първия опит за "спасяване" в ловешкия арест. Където са хвърлени запалени кърпи в опит да предизвикат пожар и да го "измъкнат" в суматохата. Проблемът е, че това прилича на всичко друго, но не и на спасителна акция... 

Не става въпрос за ловешкия арест а за конака в Търново.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Mazzini said:

Да, вярно че в Търново беше. Там е закаран за разпознаване. 

Опита е наивен признавам но трима човека с един револвер срещу 200 въоръжени заптиета какво да направят?Спомените на Христо Иванов са много тъжни в тази част.Всички революционери от Търново буквално са се изпокрили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

От няколко дни чета форумите тук и съм изключително радостен, че има хора които се интересуват така дълбоко и детайлно от Апостола и делото му, за мен тези форуми са злато! Не съм крайно запознат с фактологията така както някои тук , но обичам да чета за велики личности като голяма част от образованието ми е свързано с история.От всички велики личности определено най-силно впечатление ми направи нашият човек особено в раздел революция.Стана от самосебе си и прочетох всичко което намерих за Апостола , писма книги документи измислици. Възхищавам се на знанията на Господин Гербов и това как борави с факти. Неговите постове ми бяха изключително полезни както и постовете на много други участници. Въпреки това ме изумява преценката му за Левски тъй като след толкова много прочетени писма е трудно да не си направиш психопрофил на човек съчетаващ толкова много свръхчовешки идеали. Дори не подозирах какъв гении е Апостола, та той е всичко - революционер, духовник,политик, военен, хуманист, безумно смел, отговорен(та нали затова влиза в Ловеч, защото е отговорен към делото) и.т.н. Точно затова е толкова докачлив и егоцентричен когато оспорват себеотрицанието му и омаловажават действията му. Може би и аз бих се подвел , че е какъв ли не престъпник и убиец ако не беше огромния му обхват на работа и разбирасе показанията му пред съда, където доказва , че всичко което казва на думи върши и на дела дори когато бесилото е вече там дори когато трябва да понесе цялата отговорност. Най-големият подарък на историята към него е точно този съд. Подобни твърдения да се омаловажава  или отрича по какъвто и да е начин, че Левски не поема цялата отговорност пред съда и не издава никой са смешни! Дори в новите документи се вижда как империята е организирала голям брой агенти на които е плащала изключително добре и как поставя като най-високата и дейна фикура именно Левски. Залавянето му е задължително. Стига толкова за Левски ясно е ,че на него дори митове не му трябват той си е просто такъв няма да тълкувам как и защо става такъв -Апостола на свободата. Причините са много!                                  Да се върнем на предателстовото. Вече е ясно, че работата на турската полиция и агентура е изключителна. Знаели са поименно 500 човека участници още преди аферата Арабаконак, тук падат и крайните обвинения към общи , че е предал всичко. Разбирасе заедно с Иван Фурнаджиев и още няколко души са основните виновници да се заговори по-сериозно за Дякона. Все пак интереса ми е към Ловеч и ханчето. Изумително е как влиза в града и излиза от него, за мен също плана му е безупречен.Ако турските агенти са знаели , че е там, дали щяха да го оставят да стигне до Къкрина,съмнявам се. Както и да го мисля и премислям каквото и да е предателство за мен все пак има. Акцията наистина е малко странна и определено е направено така, че Левски да бъде хванат така, че дори да не може да се застреля или отрови,нали? За мен по-късното тръгване, изчакването на Левски да излезе пръв от хана, и най-вече подхвърлените писма са доста силни аргументи , че има нещо гнило. Дали е извършено пряко предателство за това къде се намира той или  е замислено такова може би не трябва да се съмняваме заради въпросните писма, дори Левски го разбира. Ако не е поп Кръстю, възможно ли е целия комитет да е устроил капан на Левски, след като турците мн добре са знаели за участниците, наистина съмнително е и това че някои от тях са оставени на свобода и ако е така защо не е арестуван още в Ловеч, защо е настигнат?  Случайно ли е имало патрул на Пази мост? И версията за агент в ханчето също не е за подценяване, били са много и доста солидно платени. Не спирайте дискусията мога да разкажа интвресни неща от информатор на терен! Някой чувал ли е ,че по това време да вървиш вечерно време из града без фенер е крайно подозротелно за полоцията, Левски не е имал такъв и надали е щял да се прибере по светло от лозето, ако изобщо отговора с лозето е истина( Левски винаги се представя за търговец от друг град). Защо Николчо буди Левски 2 часа по-късно и как така Левски не е оставил някой да пази , нещо което винаги прави, дали това не е бил именно Николчо? Не спирайте темата !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 5 часа, Heaven said:

Защо Николчо буди Левски 2 часа по-късно и как така Левски не е оставил някой да пази , нещо което винаги прави, дали това не е бил именно Николчо? Не спирайте темата !

Прочетете внимателно всички постове на потребител с ник Стаски в тази тема, мисля, че той има съвсем ясна концепция за случилото се в Ловеч и Къкрина, както и по въпроса за конкретното предателство, ако е имало такова - което трябва да се докаже документално. Но според мен Стаски е "най-близко".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.02.2020 г. at 12:58, Mazzini said:

Няма и фобия, народът масово се уповава на руския цар, та се налага революционерите сред народа да лъжат, че към дейността им е съпричастна Русия

Това обяснява мотивите на граф Игнатиев да не вдига шум около случая (наречем от него афера) и на двамата ревюлюцинери да  гледа като на "злосторници". 

Редактирано от nik1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 7 минути, nik1 said:

та се налага революционерите сред народа да лъжат, че към дейността им е съпричастна Русия

Това го прави най-вече Бенковски, но и Заимов, тоест хората от Гюргевския комитет, действащ в синхрон с подготовката на въстание в Сърбия. Но не и Левски, той никога не говори, че се уповава на Русия, казва само "дай Боже и Руския цар да помогне", толкова. Малко е затъмнен факта, че Левски и хората около него се опитват да договорят внос на белгийски пушки, много качествени за времето си, и то в количества от порядъка на 50 000. Мострата на такава пушка е била лично оръжие на Апостола, укривана в скривалището на Величка Хашнова. Преговорите са стигнали дори до условие оръжието да бъде заплатено в случай на успех на въстанието от новата българска държава. Много факти си чакат осветляване.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.02.2020 г. at 19:49, Mazzini said:

Предните страници бях написал нещо за една моя теория за Каравелов. Та, в светлината на новите факти, че турската власт е прихванала пощата на Дякона... Пламен Митев каза, че или някой куриер я е дал, или е била взета, преписана и върната без да разбере, или по-лошо- от Букурещ. 

Впрочем, един от куриерите е Хр. Иванов книговезеца, който е сред най-близките хора на Левски, и организатор на първия опит за "спасяване" в ловешкия арест. Където са хвърлени запалени кърпи в опит да предизвикат пожар и да го "измъкнат" в суматохата. Проблемът е, че това прилича на всичко друго, но не и на спасителна акция... 

Опитът за спасяване не е в Ловеч, а в Търново. (според Спомените на Хр. Иванов)

Сори, не видях, че и resavsky  го е коментирал.

Редактирано от Staski

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8.03.2020 г. at 8:34, Б. Киров said:

Прочетете внимателно всички постове на потребител с ник Стаски в тази тема, мисля, че той има съвсем ясна концепция за случилото се в Ловеч и Къкрина, както и по въпроса за конкретното предателство, ако е имало такова - което трябва да се докаже документално. Но според мен Стаски е "най-близко".

Мисля, че и при теб нещата вече са ясни! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.02.2020 г. at 22:06, resavsky said:

Опита е наивен признавам но трима човека с един револвер срещу 200 въоръжени заптиета какво да направят?Спомените на Христо Иванов са много тъжни в тази част.Всички революционери от Търново буквално са се изпокрили.

Лично моето мнение е, че такъв опит изобщо няма. В своите "Спомени" Христо ми се струва, че за това "уж" нападение над конака леко си измисля. Стратегията за палене на конака някак си ми се струва  не добре измислена. Как ще извадят затворниците при един разразил се пожар?

Макар, че пожарите по това време в Търново не са никаква рядкост. Съществуват няколко приписки по черковни книги които говорят за пожари през 50-те и 60 -те години на XIX  в. които са особенно опустошителни. 

Да не забравяме, че в "Спомените" си Христо Иванов за влизането на Левски в Търново заедно с Хр. Цонев и Никола Цвятков изживява своеобразен катарзис при гледката.

Вероятно е предполагал, че освен писмото на Левски, че Д. Общи издава всичко и всеки по-рано е възможно турската полиция да знае за него, било то да го свърже по роднинска линия или чрез разпит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Staski said:

Мисля, че и при теб нещата вече са ясни! :)

Здравей!!!

Да перифразирам малко Хайтов: Може би са ясни, може би не искам да излагам мнението си за това, почти съм сигурен че няма да го направя.

По ред причини, една от много съществените е, че не разполагам с така наречените "извори", за да се обоснова.

При всички случаи, когато започнах темата бях на километри далече от това, което знам сега, докато ми се струва, че ти още тогава беше наясно, знам че работиш системно и здраво по въпроса.

Радвам се да те видя пак тук :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 минути, Б. Киров said:

Здравей!!!

Да перифразирам малко Хайтов: Може би са ясни, може би не искам да излагам мнението си за това, почти съм сигурен че няма да го направя.

По ред причини, една от много съществените е, че не разполагам с така наречените "извори", за да се обоснова.

При всички случаи, когато започнах темата бях на километри далече от това, което знам сега, докато ми се струва, че ти още тогава беше наясно, знам че работиш системно и здраво по въпроса.

Радвам се да те видя пак тук :)

Не, отдавна не съм работил по темата. С други неща се занимавам, но както и да е.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 53 минути, Staski said:

Лично моето мнение е, че такъв опит изобщо няма. В своите "Спомени" Христо ми се струва, че за това "уж" нападение над конака леко си измисля. Стратегията за палене на конака някак си ми се струва  не добре измислена. Как ще извадят затворниците при един разразил се пожар?

Макар, че пожарите по това време в Търново не са никаква рядкост. Съществуват няколко приписки по черковни книги които говорят за пожари през 50-те и 60 -те години на XIX  в. които са особенно опустошителни. 

Да не забравяме, че в "Спомените" си Христо Иванов за влизането на Левски в Търново заедно с Хр. Цонев и Никола Цвятков изживява своеобразен катарзис при гледката.

Вероятно е предполагал, че освен писмото на Левски, че Д. Общи издава всичко и всеки по-рано е възможно турската полиция да знае за него, било то да го свърже по роднинска линия или чрез разпит.

Е идеята е да се създаде хаос в конака и тогава Левски да избяга.Не ми се вярва Големия да лъже но шансовете за успех на това начинание по принцип са крайно минимални.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 38 минути, resavsky said:

Е идеята е да се създаде хаос в конака и тогава Левски да избяга.Не ми се вярва Големия да лъже но шансовете за успех на това начинание по принцип са крайно минимални.

Добре тогава. Нека да зададем два въпроса. Колко са активните търновски участници в Комитета? В Търново има и казарма, тоест заптиета не са няколко човека както в редица старопланински селища (Елена, Габрово, Троян и т.н) където османската власт е представена от един субаша и няколко заптиета.

Втори въпрос: Колко са заптиетата които охраняват шеркета със заловените при влизането в Търново? (на този въпрос отговор сме давали, по-скоро е риторичен)

Редактирано от Staski

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...