Отиди на
Форум "Наука"

Календарът на древните българи


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Календарът на древните българи като цивилизационен инструмент

Представата за времето на древните българи е въплътена в ползвания от тях 12-годишен слънчев цикличен календар, в който годините носят имената на животни. Твърди се, че древните ни предци са знаели отлично основните закономерности на движението на Земята и други планети от Слънчевата система около Слънцето, и тези свои познания те са вложили в един от най-съвършените и до днес календари. Смята се още, че календарът на древните българи е превъзхождал индийските и китайските календарни системи.

Според някои изследователи съществуват календарни маркировки, скрити в някои от личните имена на нашите владетели. Към част от владетелските имена се прикачвало название на годината на възцаряване по календара:

- Омуртаг, възцарил се в 814 г., година Таг (Кон)

- Борис I - Михаил, възцарил се в 853 г., година Барс (Тигър)

- Калоян, възцарил се в 1052 г., година Кала (Хала, Дракон, Гущер) и др.

Той е хронологичен инструмент на структуриране на събитията, подредба на безкрайния и безначален поток на Вечността, в която са поместени хората. Чрез него древните българи предявяват собствена претенция към измерването на времето и към порядъка на Историята. Степента на съвършенство на българския календар като инструмент за измерване на времето не отстъпвала на най-развитите европейски календарни системи. В календара на Аспаруховите българи са налице повтарящи се цикли на митологичното съзнание, които задават ритъма на вярванията, ритуалите и на цялостния им живот. В цикличното начало на календара са вложени идеите за собствено минало, контролирано настояще и предвидимо бъдеще. Календарът на дунавските българи символизира цикличната затвореност на формирания от тях културен модел, в който събитийността е повторяема, а хаосът - невъзможен. Чрез календара си те сложили юзда на Времето.

Притежаваното от Българите календарно знание е оригинален принос в европейската средновековна духовност. Чрез своя годишен и циклов календар древните българи са ни оставили едно свое научно и културно завоевание – своеобразен скок към висините на премъдростта и съвършенството.

(Г. Владимиров - http://history-bg.eu/)

Да видим какво са писали учените за нашия календар...

1. Изворите за календара на древните българи са три текста:

- Именникът на българските ханове/канове

- Чаталарският надпис на хан Омуртаг

- Приписката на монаха Тудор Докс(ов) към текст, посветен на покръстването на българите

За съжаление, сборът от съдържащите се в трите източника сведения са недостатъчни за възстановяване на българския календар в неговата цялост. Оттук идват и разногласията между експертите по темата.

2. По темата за календара на древните българи са писали видни наши и чужди учени: Й. Маркварт, Б. Рогев, Г. Фехер, Н. Николов, Й. Вълчев, Сл. Дончев, Л. Базен, В. Златарски, Дж. Бъри, Д. Съсълов, М. Москов, П. Добрев, Ив. Венедиков, Пл. Цонев, Ж. Войников, Ив. Войников, Ом. Прицак, Й. Микола и др.

3. Основните версии за българския календар са следните:

- един от най-древните в световен мащаб, китайците са го взаимствали от нашите прадеди (Рогев, Вълчев, Дончев и др.)

- българите го взаимствали от аварите (Базен и др.)

- календарът е лунен, като този на арабите, и - със собствена ера (Златарски, Бъри и др.)

- календарът е тюркски (Й. Микола)

- слънчев е (Съсълов, Вълчев и др.)

- лунно-слънчев е, българите са го заимствали от китайците (М. Москов, Н. Николов, Ив. Иванов и др.)

- календарът на древните българи има сходство с календарите на индо-иранците, взаимстван е от прастар образец и започва със зодия Водолей (Добрев)

- древнобълг. календар е създаден през 4768 г. пр. Р. Хр. (Цонев)

- календарът е с алтайски произход (Ж. Войников)

Има "изследователи", които имат твърде мъгляви формулировки, свързани с теориите за автохтонния балкански произход на българите (=траки???) или с намесата на извънземни:

- календарът е "подсказан" на българите от боговете или от Енох (?!)

- календарът на древните българи сочи, че те са автохтонно население на Балк. п-в (??)

Разбира се, липсват доказателства, потвърждаващи такива бомбастични хипотези.

4. Днес всички, които проучват българския календар, приемат, че според него годината има 12 месеца, чиито имена са, както следва:

Според Микола и Златарски:

I: алем

II: ?

III:вечем

IV: тутом

V: бехти (от преписката на Тудор Доксов)

VI:алтом (алтем)

VII:читем

VIII:шехтем

IX: твирем

X: ?

XI: ениалем

XII: ?

XIII: ?

Според М.Москов:

I: ?

II: ?

III:вечем

IV: тутом

V: бехти

VI: алтом

VII:читем

VIII: шехтем

IX: твирем

X: ?

XI: ?

XII: ?

XIII алем (елем)

Според П. Добрев:

I: алем

II: тутом

III:читем

IV: твирем

V: вечем

VI: ?

VII: шехтем

VIII: ?

IX: ?

X: елем

XI: ениалем

XII: алтем

XIII: ?

Според Ив. Венедиков

I: алем

II: ?

III:вечем

IV: тутом

V: бехти

VI: алтом

VII: бехтем

VIII: ?

IX: ?

X: ?

XI: ?

XII: ?

4. Цикълът включва имената на месеци на 12 животни:

1. Мишка, плъх, самур, лалугерсомор.

2. Вол, бик (крава)шегор.

3. Тигър, барс – според повечето изследователи българското име на тази година е неизвестно. Според Златарски то е вер (от записа верениалем за Аспарух), което означава "вълк", а не - тигър.

4. Заекдван(ш).

5. Дракон (гущер, крокодил) – според Микола и Златарски българското име не е засвидетелствано в "Именника". Според Омелиан Прицак, с когото са съгласни и Йордан Вълчев, Моско Москов и Петър Добрев, българското име е вер, верени или кала.

6. Змиядилом.

7. Кон – Според Омелиан Прицак то е имен (именшегор), което приема и М.Москов, а отчасти – и П.Добрев, докато според Йордан Вълчев то е теку / таг (П. Добрев приема и това схващане).

8. Овен (овца, козел) – според повечето специалисти през последното столетие българското име е теку.

9. Маймуна (елен или друго животно?) – според всички специалисти през последното столетие българското име не е засвидетелствано в домашните източници.

10. Петел (кокошка, гълъб?) – според повечето специалисти през последното столетие българското име е тох.

11. Куче – споед повечето специалисти през последното столетие българското име е етх. Срещу това тълкуване на записа в преписката енергично възразява Андре Вайян.

12. Глиган (прасе, свиня) – според всички специалисти през последното столетие българското име е дохс (докс).

Би било интересно да се потърси възможна връзка между животните в календара и тотемните животни - вълк, куче, кон, елен, заек, вероятно и други - орел, сокол, тигър, змия, глиган, мечка и др.

Редактирано от ISTORIK
 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 303
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

Въпреки анатемите от различни посоки ще напиша и за грешките на многократно цитирания П.Добрев.

В статията:

http://www.kroraina.com/pb_lang/pbl_3_2.html

той твърди ,че е намерил точно и единствено решение за подреждането на имената на годините в Именника:

SOMOR - Mouse

SHEGOR - Bull

ххххххххх

DVAN - Hare

VER - Dragon

DILOM - Snake

TEKU - Horse

TOH - Cock

ETH - Dog

ххххххххх

ххххххххх

DOHS - Wild boar

И представя това решение в доста внушителна таблица. Първото, което прави впечатление е невъзможността Аспарух да е управлявал 61 години, защото излиза, че е седнал на престола в 633 г., година след създаването на Велика България.

Нека разгледаме годините на хановете и изчисленията за продължителността на тяхното царуване:

От Авитохол до Тервел се получава съответствие, но между хипотетичния Твиремник (Кормесий) и Севар се получава 2 години несъответствие, което не може да се обясни с някаква разлика в месеците (с месеците може да се обясни разлика до една година, както между Аспарух и Тервел). От Дван до Токс разликата е 4 години, а не 6.

Още по- голямо е разминаването между Севар с година Токс и Кормисош с година Шегор -3 години. За 15 години разлика по подреждането в статията се получава годината преди Докс, а не Шегор.

За Винех пък се твърди кой знае защо, че не е с година Шегор, а Именшегор, което е второ име за Токс - кон. Иначе разминаването ще е 7 години.

Умор не е включен в таблицата.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако някой се интересува и не го е гнус да отваря тюрковъдски статии :biggrin: , Мурдак има много обстойно изследване върху календара от 2005 г.

Мудрак О. А. Заметки о языке и культуре дунайских булгар // Orientalia et Classica VI, Аспекты компаративистики 1. Москва, 2005

PDF

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

....Първото, което прави впечатление е невъзможността Аспарух да е управлявал 61 години, защото излиза, че е седнал на престола в 633 г., година след създаването на Велика България....

П. Добрев и не твърди, че Аспарух е управлявал толкоз, а че е живял толкоз.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ако някой се интересува и не го е гнус да отваря тюрковъдски статии :biggrin: , Мурдак има много обстойно изследване върху календара от 2005 г.

Мудрак О. А. Заметки о языке и культуре дунайских булгар // Orientalia et Classica VI, Аспекты компаративистики 1. Москва, 2005

PDF

Изводите на Мудрак са несъстоятелни, а системата му е натъманена. Занимавах се с това преди две-три години.

Ако на някого му е интересно, мога да постна резултатите вкратце.

 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Изводите на Мудрак са несъстоятелни, а системата му е натъманена. Занимавах се с това преди две-три години.

Ако на някого му е интересно, мога да постна резултатите вкратце.

Попринцип това важи не само за въпросния Мудрак, но въобще за цялата тюрковъдна теза.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Попринцип това важи не само за въпросния Мудрак, но въобще за цялата тюрковъдна теза.

Тюрковъдна или ирановъдна - все тая, поне от гледна точка на проблема с календара и летоброенето на българите. Със сигурност знаеш, че системата на П.Добрев е не по-малко натъманена и също не работи хронологически. Впрочем той приема класическия превод на имената на цикловите години, което е твърде озадачаващо, след като този превод е основно на Микола (т.е. тюрковъден), а Добрев стои на диаметрални позиции по въпроса за произхода и езика.

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тюрковъдна или ирановъдна - все тая, поне от гледна точка на проблема с календара и летоброенето на българите. Със сигурност знаеш, че системата на П.Добрев е не по-малко натъманена и също не работи хронологически. Впрочем той приема класическия превод на имената на цикловите години, което е твърде озадачаващо, след като този превод е основно на Микола (т.е. тюрковъден), а Добрев стои на диаметрални позиции по въпроса за произхода и езика.

Това наистина е така. Опитите да се използва прабългарския календар за задаване на хронологическите рамки на дадено събитие са обречени поради три причини:

1. незнаем дали е лунен или слънчев

2. незнаем кога е започвала годината

3. основният извор за календара - Именникът, в това отношение е твърде общ. От него научаваме единствено имената на годините и месеците, но не позволява детайлно възстановяване на самия календар като такъв.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Изводите на Мудрак са несъстоятелни, а системата му е натъманена. Занимавах се с това преди две-три години.

Ако на някого му е интересно, мога да постна резултатите вкратце.

На мен ми е интересен езиковия аспект на календара, но за пълнота на темата може би е хубаво да постнеш цялата критика. Ще ти бъда благодарен.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

На мен ми е интересен езиковия аспект на календара, но за пълнота на темата може би е хубаво да постнеш цялата критика. Ще ти бъда благодарен.

Езиковият аспект не е моя територия, аз не съм лингвист и избягвам да правя коментари в тази област.

Ще постна критичните бележки по хронологията - но по-напред трябва да намеря къде съм ги сложил.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

На мен ми е интересен езиковия аспект на календара, но за пълнота на темата може би е хубаво да постнеш цялата критика. Ще ти бъда благодарен.

Преводът, който дава Мудрак е просто покъртителен. Един напълно лишен от логика текст:

Семь дней усердно работая (=став усердным);

455 [изделий] типа ковшиков увеличилось до 540;

427 [изделий] типа застежек увеличилось до 854 (т. е. ровно в 2

раза!);

Умея растянуть время // Умея торговаться;

20 [изделий] типа кафтанных застежек увеличилось до 40 (т. е. в 2

раза);

1 [изделие] типа ушных серег (=подвесок) по лености [осталось] 1.

Освен всичко друго, този нов превод направо праща в небитието всички останали преводи правени на базата на тюркски езици. След един такъв "превод", мисля че е напълно безсмислено повече да се коментират писанията на въпросния Мудрак.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

П. Добрев и не твърди, че Аспарух е управлявал толкоз, а че е живял толкоз.

Цялата схема на пресмятане е върху години на управление и година на възцаряване. Това се вижда от таблицата с резултатите от изчисленията, пък и е написано директно в текста:

Let us look at one example, which best illustrates the mistakes of the previous investigators. 61 years are entered against the name of Isperih. These 61 years made hard the life of those, who those tried to decipher the name calendar with the help of the Turkic calendar. Assuming that VER - the year of Isperih's ascension, corresponded to the Tatarian word VJORE (wolf), and that the year of ascension of his successor Tervel was the year of the sheep (for a long time the term TEKU was translated in this way), they concluded Isperih ruled for 65 and not for 61 years.

Rarely, the Turcologists shifted the first year of Isperih to the year of the dragon, although the dragon was LUN and not VER in the Turkic calendar. But again, the years did not fit, now they had 63.5 years for the reign of Isperih. Similarly, the shift of the ascension of Tervel to the year of the horse did not help, because between the first month of the dragon and the seventh month of the horse (as TEKU CHITEM was translated) there were 62 years and six months and not 61 years. It seemed as if the authors of the Nominalia were quite ignorant about Isperih - the central figure of their work.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не успях да открия старата си статия върху хипотезата на Мудрак, но от разни бележки, които съм запазил, монтирах (малко нестройно) нов материал, който качвам.

Всъщност, за да докаже 10 и 60-годишен цикъл у българите, Мудрак буквално е обърнал наопъки Именника.

Анти-МУДРАК.pdf

 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не успях да открия старата си статия върху хипотезата на Мудрак, но от разни бележки, които съм запазил, монтирах (малко нестройно) нов материал, който качвам.

Всъщност, за да докаже 10 и 60-годишен цикъл у българите, Мудрак буквално е обърнал наопъки Именника.

С две думи Мудрак е пълен 'мудак' /както им викат на такива братушките/. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

С две думи Мудрак е пълен 'мудак' /както им викат на такива братушките/. :bigwink:

Е, човекът може да си е качествен тюрколог - това не мога да преценявам.

Link to comment
Share on other sites

Е, човекът може да си е качествен тюрколог - това не мога да преценявам.

Никакъв тюрколог не е този, който не може да види в твирем прабългарското числително име "девети": http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=7838&st=2960#entry172708 - #2972 - проф. Добрев

Редактирано от проф. Добрев
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не успях да открия старата си статия върху хипотезата на Мудрак, но от разни бележки, които съм запазил, монтирах (малко нестройно) нов материал, който качвам.

Всъщност, за да докаже 10 и 60-годишен цикъл у българите, Мудрак буквално е обърнал наопъки Именника.

Мерси много за статията. Доколкото разбрах, има сериозни разминавания между това тълкуване на именника (а и при всички други) и византийските извори. За мен остава неясно какъв е проблемът да предположим, че именникът не е баш най-точният извор в календарно отношение.

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Никакъв тюрколог не е този, който не може да види в твирем прабългарското числително име "девети": http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=7838&st=2960#entry172708 - #2972 - проф. Добрев

Ще ни е интересно да видим обяснението на това тюркско Твирем - 9!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Мерси много за статията. Доколкото разбрах, има сериозни разминавания между това тълкуване на именника (а и при всички други) и византийските извори. За мен остава неясно какъв е проблемът да предположим, че именникът не е баш най-точният извор в календарно отношение.

Не е най-точният, защото несъмнено съдържа грешки - това веднага бие на очи, ако съпоставим общия брой години с факта, че започва и завършва с една и съща циклова година - дилом. При това положение сумата от годините в текста би трябвало да се дели точно на 12, а не е така, дава остатък. Оттук веднага става ясно, че има грешка (грешки). Въпросът е: колко, какви, кои. Около това обикновено се въртят споровете.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По въпроса за календара: една полезна статия:

Ж.Войников, Иван Войников. ПРАБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР – РАЗВЕНЧАВАНЕ НА МИТА.

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/PRABG_KALENDAR.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не успях да открия старата си статия върху хипотезата на Мудрак, но от разни бележки, които съм запазил, монтирах (малко нестройно) нов материал, който качвам.

Всъщност, за да докаже 10 и 60-годишен цикъл у българите, Мудрак буквално е обърнал наопъки Именника.

Не мисля, че това са единствените варианти:

Това “биене” на резултатите може да означава:

- грешка (грешки) в текста на паметника или

- погрешност в допускането на употребата на 10-годишния цикъл наред с 12-годишния, или

- и двете

(цит. от статията)

Възможно е годините на владетелите : диломъ твиремъ и т.н. да не са години на завземане на властта, а години на раждане, или години на навършване на пълнолетие. Такава лична година в един 60 годишен цикъл (или подобен) би имала практически смисъл за всеки човек, за определяне на относителната му възраст спрямо останалите и набори във войската. Освен това, никъде в източниците не се споменава за месеци.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Възможно е годините на владетелите : диломъ твиремъ и т.н. да не са години на завземане на властта, а години на раждане, или години на навършване на пълнолетие. Такава лична година в един 60 годишен цикъл (или подобен) би имала практически смисъл за всеки човек, за определяне на относителната му възраст спрямо останалите и набори във войската. Освен това, никъде в източниците не се споменава за месеци.

Ако допуснем такова нещо, остава необяснимо как при първите петима календарните изрази (цикловите години поне) са точно обвързани с продължителностите на живот и царуване.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако допуснем такова нещо, остава необяснимо как при първите петима календарните изрази (цикловите години поне) са точно обвързани с продължителностите на живот и царуване.

Съвпадението се нагажда донякъде чрез разместване на поредността на думите, означаващи животни и числа. Същото е постигнал и П.Добрев - само до седмия - Тервел.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Съвпадението се нагажда донякъде чрез разместване на поредността на думите, означаващи животни и числа. Същото е постигнал и П.Добрев - само до седмия - Тервел.

-----------

Не може да се нагажда нещо, без да се знае каква е неговата същност! Какъв е календара, слънчев, лунно-слънчев или лунен! Оттук започнете, имаме ли данни за астрономическата му същност - нямаме, имаме ли посочени поредни дни в месеците - нямаме, тогава за какво говорим!Какви въстановки - невъзможни са! :tooth:

Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...