Отиди на
Форум "Наука"

Произход на българите


Recommended Posts

 • Потребител

Със циганите вярно го оплетохме, но все пак да споделя едно наблюдение - познавам доста от този етнос, много от тях ги виждам често поради факта че са ми клиенти, та... едно може би 1/3-та са с повече или по-малко изразени монголоидни черти. Има и някаква част с ирански/кавказки външен вид, и разбира се по-мургавите - сходни на пред-арийското население на Хиндустан.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 1,7k
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
Преди 2 часа, tantin said:

Това: Тюрките са железари  и ковачи докато са карабудун на жужаните.

--

железарството и ковачеството тия тюрки са го прихванали от андроновските цигани - индоевропейците

Поредната порция сериозна простотия.Това хиляди километри в пространството и хиляди години във времето за нищо ги нямате.

п.с.братята цигани в лингвистично отношение са носители на език от индоевропейското семейство , но генетично са доарийско население - дравиди , основно хаплогрупа Н , J2 са я прихванали по пъта в Близкия изток , а I1 вече в Европа.

И не , не са разпространители на викакво железарство. Тогава , когато са ковали бакър и са калайдисвали хората от векове са обработвали стомана.

Виж песни , танци , веселби и чат-пат смяна на собственост - там им е силата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Така е малко по-добре.

Преди 9 часа, tantin said:

Не мога да ви разбера Янков. Вие знаете за именника, вие започнахте и развихте темата за 60-годишния цикъл дето е невъзможен.  Сега остава да ни докажете че именника е фалшификат,  че Аспарух не е Дуло , че Кубрат не е Дуло.

По отношение на Атила дали е Авитохол - аз лично имам съмнения.

По отношение на Ернах - Ерми - има голяма вероятност да е същия, но не искам да спекулирам.

Именника обаче си е истински и не знам защо се подхвърлят такива съмнения.  Поне по отношение на Ернах и връзката с оногурите - едва ли е толкова трудно и невъзможно това да е така.  А след като Ернах  е син на Атила, то няма как Атила да е от друг род освен същия на Дуло.. 

Цитирай

Следователно, трябва да търсим присъствие на Ирник на изток от Дон. Сведение за такова ни дава и Прокопий Кесарийски, който пише, че утигурите, със „своя владетел“ след 465 г. отишли на изток от Дон. Очевидно тук става дума за Ирник и българи, което става ясно от византийския сборник от Х в. Суда.

Сведение от 465 г. за българи във византийската книга „Суда“ от Х в.

В Суда под думата Άβαpις е поместен следния разказ: τι τος ’Αβάρεις ο Βούλγαροι κατ κράτος ρδην φάνησαν, τι οί ’Αβάρεις ξήλασαν Σαβίνωρας, μετανάσται. γενόμενοι π θνν οκούντων μν τν παρωκεανΐτιν κτν [τν δ χώραν πολιπόντων δι τ ξ ναχύσεως τοΰ κεανοΰ μιχλδες γινόμενον, κα γρυπν δ πλθος ναφανν· περ ν λόγος, μ πρότερον παύσασθαι, πρν βορν ποιήσασθαι τ τν νθρώπων γένος. δι δ π τνδε λαυνόμενοι τν δεινν, τοΐς πλησιοχώροις νέβαλον, κα τν πιόντων δυναττέρων ντων ο τν φοδον (Nieb. οχ) φιστάμενοι μετανίσταντο.] σπερ κα ο Σαράγουροι λαθέντες κατ ζήτησιν γς πρς τοΐς ’Ακατίροις Οννοις γένοντο..... Τоест, „Българите нанесоха поражение на аварите, които изгонили савинарите, понеже сами били прогонени от народите, живеещи на брега на Океана (те пък напуснали своята страна по причина на облаците, надигащи се от приливите на Океана и от появилото се множество грифони: разпрострял се слух, че грифоните няма да изчезнат докато не унищожат целият човешки род. Аварите, подгонени от тези бедствия, нападнали на своите съседи, които пък не били в състояние да ги възпрат и се преселили в други страни). По този начин и сарагурите, притеснени от други народи, отишли при уните-акатири и им поискали земя.”

Във фрагмент 24 от запазените откъси на историята на Приск Панийски, отнасящи се към 463 г. (Exc. De leg. gent.: Р. 42, 43; В. 156; Μ. f. 30), срещаме същото сведение, но съкратено и без да упоменава за българи. „По това време към източните римляни били отправени посолства от сарагури, уроги и оногури, народи изоставили земите си, понеже с тях влезли в сражение савирите, които били изгонени от аварите. Последните също били прогонени от народи, живеещи на брега на Океана. По този начин и сарагурите, притеснени от други народи, отишли при уните-акатири и им поискали земя.”

Преди показах, как братът на Ернах е започнал да управлява друг народ. Сменил е властта. И няма никакво значение от кой род е бил Атила, след като той не е предния владетел. За Акацирите (или както казват Агатирси )  става въпрос.

Та при тях преди Деигизих няма друг "Дуло" а има Карадах. За това не е задължително да се търси и при Ернах пряка потомствена връзка.

Относно дали е истински извор именникът, наистина не е ясно. Има го, намерен късно. Както и Ватиканския в два преписа няма българи, само в един има. За това тук-таме има дози на съмнения, като при всяко нещо.

...

Относно вторият цитат, който припомни Конан.

Прочетете много внимателно какво пише.

Това е годината когато идат оногурите изгонени от изток на запад, и за първи път се запознават с империята. Това показва, че нямат връзка с хуните от преди това. Защото те идат сега. т.е. 465. И няма как да се вържат със събитията на заминаващите в обратна посока на изток утигури. Още повече, че се казват по друг начин.

Обаче има връзка с Акацирите, защото изгонените народи се заселват в земята на Акацирите. Там при Денгизих. И по този начин може да попадат под шапката на Деингизих. И от тогава да ги наричат и хуни.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 часа, БатеВаньо said:

Относно езика, той си е все там. На пътя на гореизброените. Чака конницата за да го дистрибутира по цяла югоизточна европа.

Популацията (биологична) си е популация, но културните характеристики, към които спада и езика, се променят. Типичен пример са източните скити. Биологичните наследници на тези хора живеят на все същите територии и днес говорят на тюркски езици:

"Concerning the legacy of the Iron Age nomads, we find that modern human populations with a close genetic relationship to the Scythian groups are predominantly located in close geographic proximity to the sampled burial sites, suggesting a degree of population continuity through historical times. Contemporary descendants of western Scythian groups are found among various groups in the Caucasus and Central Asia, while similarities to eastern Scythian are found to be more widespread, but almost exclusively among Turkic language speaking (formerly) nomadic groups, particularly from the Kipchak branch of Turkic languages"https://www.nature.com/articles/ncomms14615

Означава ли това, че "езикът им си е все там"?   

Албанската теза (както и всички останали) копва нещо от тук, нещо от там и се сглобява някаква картина която да "отговаря" на представите на тези  които ги устройва.  Приема се, че оттатък Дунав живеят даки/гети. Относно езика тези хора се използва теорията на Вл. Георгиев, че на балканите има два близки, но различни езика - тракийски и дако-мизийски, а албанският език е наследник на втория. От там нататък има заигравка с думите склави и вулгари и готово. Ето ти една популация с един език - прото-албански, но с две различни имена - склави на гръцки и вулгари на латински, но в края на краищата това са си все същите гети.

"Доказателствата", че склави, гети и българи са едно и също нещо са действията на ромеите на север от Дунав срещу склавите, които са и гети, а войната "гетска". Склавите Ардагаст и Пирагаст всъщност са Ардо(от рода на)Гаст и Пиро(от рода на)Гаст.  Що се отнася до Гаст това е Гостун от именника. Естествено по това време езикът на всички тези герои може да бъде само гетски - т.е. прото-албански. Славянски  език все още няма или поне не е напълно готов Той тепърва започва да се създава от смесването на някакви неопределени (или пък определени?)  съставки в Аварския каганат.

 

Редактирано от Atom
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 52 минути, Atom said:

тракийски и дако-мизийски, а албанският език е наследник на втория.

Тракийският няма нищо общо с албанския, освен че са индо-европейски. Албанския е повече свързан с арменски и гръцки, отколкото с тракийски, който е свързан със славянският и балтският.

Преди 3 часа, kirasirrav said:

Със циганите вярно го оплетохме, но все пак да споделя едно наблюдение - познавам доста от този етнос, много от тях ги виждам често поради факта че са ми клиенти, та... едно може би 1/3-та са с повече или по-малко изразени монголоидни черти. Има и някаква част с ирански/кавказки външен вид, и разбира се по-мургавите - сходни на пред-арийското население на Хиндустан.

Аз лично не съм виждал цигани, които да имат монголоидни черти, поне в България. Но иначе 90%+ от тези, които съм виждал имат дравидски фенотип.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 часа, tantin said:

Не мога да ви разбера Янков. Вие знаете за именника, вие започнахте и развихте темата за 60-годишния цикъл дето е невъзможен.  Сега остава да ни докажете че именника е фалшификат,  че Аспарух не е Дуло , че Кубрат не е Дуло.

По отношение на Атила дали е Авитохол - аз лично имам съмнения.

По отношение на Ернах - Ерми - има голяма вероятност да е същия, но не искам да спекулирам.

Именника обаче си е истински и не знам защо се подхвърлят такива съмнения.  Поне по отношение на Ернах и връзката с оногурите - едва ли е толкова трудно и невъзможно това да е така.  А след като Ернах  е син на Атила, то няма как Атила да е от друг род освен същия на Дуло..  След като някой се е постарал да ги запомни тия работи, да ги опише, то за какъв дявол да ги зачертваме и да ги отричаме.. 

Аз също имам моите съмнения, но по отношение на Аспарух едва ли може да има съмнения .. Ако календара беше само и единствено от Именника -  можеше и да го приемем за художествена измислица.. Ами каменните надписи ?  Другите сведения?

Значи календара не е измислица, истински е, реален е..  След като приемем че тоя календар е съществувал, кое е следващото?

Приемаме че имената на животни съществуват, цифрите съществуват, и владетелите съществуват. 

Неточностите ги уточняваме и изчистваме..  Но да зачерваме именника, и владетели и език и всичко и да търсим иранизми и славянизми ? До там ли сме стигнали да няма кой наистина да отстоява постигнатото, да е достатъчно начетен, компетентен и борбен ?  Понякога не разбирам как хора, дето са толкова навътре в нещата не си вярват на това което пише и което е ясно видимо и разбираемо.  Понякога е нужно съвсем малко още да се разрови , да се сравни и нещата се подреждат.   При нашите прабългари нещата се засичат по всичките възможни канали: гръцки, римски, арменски . Нашите църковни книги, каменни надписи. Повестта на временних лет.. Както и да го погледнете, събитията и хората са същите. Само македонските историци може да изкарат алтернативни версии, но не знам дали и те самите си вярват в тях или чисто и просто правят политически компилации, нещо като компромати..

Поне ние българите не виждам смисъла сами да си правим компромати и чисти фалшификации вместо да се търси и отстоява истината - такава каквато е. 

Няма нито прабългарски календар, нито има тюркизми преди XIIIв. в българския, нито много иранизми преди периода на турското робство.

Напротив нито Атила, нито някой от синовете му е от рода Дуло. Това че и двата имат синове които имат съзвучие в имената, не ги прави едно и също лице.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 часа, Conan said:

Янков, авторитетът му е майката. "Мненията им са много по добри от мнението ти."🙂😉

Мнението, колкото и да е авторитетно, си остава все пак само мнение. Виждам, че всеки път, когато връзката Авитохол-Атила се подложи на съмнение, започват тръшкания как всичко било оттекло и други подобни. Ами да разтуряме седянката тогава, защото всичките тези авторитети, които смятали Авитохол за Атила, общо взето смятат също така, че хуните са тюрки или в краен случай монголи или угро-фини, обикновено тюркизирани. Или това им мнение вече не е толкова авторитетно? :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Скептикът said:

Напротив нито Атила, нито някой от синовете му е от рода Дуло.

Та, Атила от кой род е? Авитохол, че е митичен герой е така, за момента. Интересно ми е рода на, Атила, че и на Денгезих и Ернах също? 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, sir said:

Мнението, колкото и да е авторитетно, си остава все пак само мнение. Виждам, че всеки път, когато връзката Авитохол-Атила се подложи на съмнение, започват тръшкания как всичко било оттекло и други подобни. Ами да разтуряме седянката тогава, защото всичките тези авторитети, които смятали Авитохол за Атила, общо взето смятат също така, че хуните са тюрки или в краен случай монголи или угро-фини, обикновено тюркизирани. Или това им мнение вече не е толкова авторитетно? :)

Ресавски пита за Ирник. 

А на тримата тенори О.М. Хелфен им е обяснил как стоят нещата и нямат нищо против. Той пък се дърпа за Ирник. Ужас!🙂

Редактирано от Conan
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, Stoned said:

Та, Атила от кой род е? Авитохол, че е митичен герой е така, за момента. Интересно ми е рода на, Атила, че и на Денгезих и Ернах също? 

Руа, Ругила - Ругилчо - ила, ула, ул - умалителен суфикс - Калига - Калигула 

Най-успешните години на хуните са под предводителството на Бледа + Атила , а след това след самостоятелното управление на последния следват ...меко казано несполуки.  Въпреки, че цялата слава е за  Атила , Бледа не е забравен в песен за Нибелунгите, напротив - акцентът е върху него - не като варварин, а като могъщ войн !

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 часа, Янков said:

 Нямаме никакви доказателства, само предположения.

 Че защо пък не. Или може би, защото въпросът му явно е риторичен? И ироничен.

 Не, не се знаят. Не бъркай предположенията с факти.

 Имат мнение. А мнението не е факт.

 

 

Чакай че ме обърка. Как Рънсиман, Бари, Макуарт изказват мнение без да се опират на факти??

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 минути, Евристей said:

Руа, Ругила - Ругилчо - ила, ула, ул - умалителен суфикс - Калига - Калигула 

Най-успешните години на хуните са под предводителството на Бледа + Атила , а след това след самостоятелното управление на последния следват ...меко казано несполуки.  Въпреки, че цялата слава е за  Атила , Бледа не е забравен в песен за Нибелунгите, напротив - акцентът е върху него - не като варварин, а като могъщ войн !

Няма да те разфокусирам със сатрапия Скудра че тука е по интересно.🙂

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 46 минути, Stoned said:

Та, Атила от кой род е? Авитохол, че е митичен герой е така, за момента. Интересно ми е рода на, Атила, че и на Денгезих и Ернах също? 

Хунски родови названия няма запазени в източниците. Тъй че отговорът е: не се знае.

Преди 24 минути, Conan said:

Чакай че ме обърка. Как Рънсиман, Бари, Макуарт изказват мнение без да се опират на факти??

Ами така както Микола, фон Арним, Златарски, Прицак, Фехер, Богданов изказват мнение, че Авитохол не е Атила. Тези са само споменатите в книгата на Москов. Има и други с най-различни мнения, както и такива, които изобщо отказват да дадат мнение.

Когато фактът ти е само един - фонетичната близост между имената Ернах и Ирник - то е нормално това да не е особена солидна основа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, ДеДо Либен said:

Поредната порция сериозна простотия.Това хиляди километри в пространството и хиляди години във времето за нищо ги нямате.

п.с.братята цигани в лингвистично отношение са носители на език от индоевропейското семейство , но генетично са доарийско население - дравиди , основно хаплогрупа Н , J2 са я прихванали по пъта в Близкия изток , а I1 вече в Европа.

И не , не са разпространители на викакво железарство. Тогава , когато са ковали бакър и са калайдисвали хората от векове са обработвали стомана.

Виж песни , танци , веселби и чат-пат смяна на собственост - там им е силата.

Циганите в случая са ползвани само като пример за лайфстайл. Ясно че ДНК на циганите е дравидско или някакво южно-индийско. Ясно че циганите са заимствали езика от индо-европейците. Ясно че циганите не са измислили железарство и ковачество, а са го заимствали от индо-европейците андроновци.

Но Андроновците са изчезнали. А вместо тях наблюдаваме циганите с подобен стил на живот - номади - занаятчии.

Сравнението андроновци с циганите е само сравнение. Траябва да е пределно ясно че циганите не са техни директни наследници.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 35 минути, sir said:

Когато фактът ти е само един - фонетичната близост между имената Ернах и Ирник - то е нормално това да не е особена солидна основа.

Ако беше само до фонетичната близост не би било достатъчно. Но имаме и времевата близост: 150 години между Ернах и Кубрат. С просто око се вижда: 450 + 150 = 600

Тоест от времето след Атила се преминава във времето на Кубрат.  Към тези 2 близости именника добавя още няколко такива: рода, месеца, числото, бръснатите глави, мястото отвъд Дунава.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 часа, tantin said:

Именника обаче си е истински и не знам защо се подхвърлят такива съмнения.

Именника си е истински и не поставям под съмнение написаното в него, а прибързаните изводи направени на база на написанато в него. Има разлика.

 

Преди 16 часа, tantin said:

Поне по отношение на Ернах и връзката с оногурите - едва ли е толкова трудно и невъзможно това да е така.  А след като Ернах  е син на Атила, то няма как Атила да е от друг род освен същия на Дуло..

 За това говорех. Първо трябва да докажем че Ирник от Именника е Ернах, син на Атила и едва след това да правим извода че Атила е от рода Дуло.

 

Преди 16 часа, tantin said:

Аз също имам моите съмнения, но по отношение на Аспарух едва ли може да има съмнения .. Ако календара беше само и единствено от Именника -  можеше и да го приемем за художествена измислица.. Ами каменните надписи ?  Другите сведения?

 Това не го поставям под съмнение.

Преди 16 часа, tantin said:

Значи календара не е измислица, истински е, реален е..  След като приемем че тоя календар е съществувал, кое е следващото?

Приемаме че имената на животни съществуват, цифрите съществуват, и владетелите съществуват.

Абсолютно вярно. Календара не е измислица, истински е, реален е. Само че ако всичко около Именника и Календара беше ясно, сега нямаше да го коментираме, а цитираме.

Преди 16 часа, tantin said:

Неточностите ги уточняваме и изчистваме.. 

Ами точно за това говоря. Само че как можем да направим изводи, преди да сме уточнили и изчистили неточностите?

Преди 16 часа, tantin said:

 Но да зачерваме именника, и владетели и език и всичко и да търсим иранизми и славянизми ? До там ли сме стигнали да няма кой наистина да отстоява постигнатото, да е достатъчно начетен, компетентен и борбен ?  Понякога не разбирам как хора, дето са толкова навътре в нещата не си вярват на това което пише и което е ясно видимо и разбираемо.  Понякога е нужно съвсем малко още да се разрови , да се сравни и нещата се подреждат.   При нашите прабългари нещата се засичат по всичките възможни канали: гръцки, римски, арменски . Нашите църковни книги, каменни надписи. Повестта на временних лет.. Както и да го погледнете, събитията и хората са същите. Само македонските историци може да изкарат алтернативни версии, но не знам дали и те самите си вярват в тях или чисто и просто правят политически компилации, нещо като компромати..

Именника не отричам. Владетелите описани в Именника, също. Оспорвам недоказаните аналогии между влателите описани в Именника с личности известни ни от други хроники. Колкото до езика - тук започват проблемите. Достигналите до нас копия, са на църковно-славянски ( да примем този термин като работен и да не влизаме в излишен спам  ). Оригинала най-вероятно е написан на старогръцки. В него има термини от друг език. За капак, някои от термините не могат да се обяснят на този език, което предполага че част от тях са на друг език, различен от преждеспоменатите. Така че, кой от всичките тези езици ни върши работа?

Всичко свързано с Именника, се върти в един омагьосан кръг. Предполагаме че А=Б, в следствие на което стигаме до извода че Б=А, от което доказваме че А=Б.

 Има огромна разлика, между предположения и факти.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, Conan said:

Янков това си го пропуснал? В смисъл не си го коментирал, мислех че мълчанието е знак за съгласие.🙂 

Не съм длъжен да коментирам всичко.

Преди 10 часа, Conan said:

Янков, авторитетът му е майката. "Мненията им са много по добри от мнението ти."🙂😉

Авторитети са и си ги уважавам. Мненията им може да са по-добри от моето, но това не означава че са верни.

Само че да ти задам един въпрос - смяташ ли че ако разполагаха със същата информация, с която ние разполагаме през 2021 година, те биха имали същото мнение? Тяхното мнение се базира на информацията, която са имали тогава. Не на информацията която имаме днес.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Скептикът said:

Няма нито прабългарски календар,

Как така да няма? Този календар е споменат в поне 3-4 други надписи.

Преди 5 часа, Скептикът said:

Напротив нито Атила, нито някой от синовете му е от рода Дуло. Това че и двата имат синове които имат съзвучие в имената, не ги прави едно и също лице.

Свързването на Ирник с Именника ни дава премного информация за същността на хуни и прабългари. Това е тяхна директна идентификация с множеството други Дулу или Дуло. А това вече са сред основателите на хунския съюз . 

Тоест имаме връзката между 4-5 поколения около Атила и 10- тина поколения Дуло след Кубрат.

Защо обаче има съмнения и разминаване?

Защото по времето на Атила хуните се наричат Хуну или Гуну. А по късно се самонаричат народа Болга.

Това обаче е едно и също. Един народ с водачи от едно и също племе през много поколения.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, miroki said:

Относно дали е истински извор именникът, наистина не е ясно. Има го, намерен късно. Както и Ватиканския в два преписа няма българи, само в един има. За това тук-таме има дози на съмнения, като при всяко нещо.

Истински е. Ясно е. Съмненията по отношение на Именника, не са свързани с това.

Преди 5 часа, Скептикът said:

Няма нито прабългарски календар, нито има тюркизми преди XIIIв. в българския, нито много иранизми преди периода на турското робство.

Относно календара, има един категоричен факт - използван е през 821-822 година от Омуртаг.  Кой век е това, сам преценяй.

Преди 1 час, Conan said:

Чакай че ме обърка. Как Рънсиман, Бари, Макуарт изказват мнение без да се опират на факти??

Ами хубаво. Да предположим че не съм ги чел. Би ли цитирал на кои факти се опират? да видим дали са факти или предположения. Също така да видим знаеш ли каква е разликата между факт и предположение.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 22.01.2021 г. at 0:29, Atom said:

Идеята е, че като няма генетично събитие няма и маркери. Това е проблема, а не какъв е произхода и начина на разпространението на тюркските езици. И за да не съм голословен ето едно унгарско проучване - https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-019-00996-0?shared-article-renderer  Там пробите с Y-DNA R1a-z93 са поставени под категорията “Altaic component”. Имат ли основаниe авторите? - имат. Ако бяха ги определили като Iranic component щяха ли да имат основание? - категорично да. Така е и с останалите маркери - мъжки групи, женски, автозоми и т.н. Всичко което се среща при тюрките се среща и при скити-сармати-сака. Изключенията не са кой знае колко много. 

Аз пак искам да се върна малко на този момент, че с Именника не ми се занимава особено.

Кои точно сармати се имат предвид тук, а и изобщо в тези изследвания, които използват "сарматски" компонент за моделирането на една или друга проба? Имам предвид например и в това монголското изследване, където с кафяво е отбелязан сарматски компонент или както там е правилната терминология. Та, какво се разбира под "сармати" - представителите на ранно-, средно- и/или късносарматската култура, или тези така наречени в изследването на 137-те генома "хуно-сармати", които впрочем нямат нищо общо със сарматската култура?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 58 минути, sir said:

Кои точно сармати се имат предвид тук, а и изобщо в тези изследвания, които използват "сарматски" компонент за моделирането на една или друга проба?

Не са хуно-сармати. Изрично пише западен компонент, а хуно-сарматите са много източни - направо бият на монголци.

Доколкото си спомням имаше някакви минимални разлики между ранните сармати и следващите, които обикновено се отбелязват само като сармати, докато предните са  Early Sarmatians. Кои са късните? Ако става въпрос за т.н. алани, то те са отделна категория.  

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Янков said:

Не съм длъжен да коментирам всичко.

 

А поданиците на Ирник (Ернак) какви ще да са били? Само без инатливи обяснения

Това е моя въпрос към Ресавски, по повод негово твърдение че няма животно със име хуно-българи. Разбира се ти не си длъжен всичко да четеш но как да ти обясня при толкова много материал натрупан в темата която е за ПРОЙЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ. Ресавски на въпроса ми отговори с въпрос. Написах му че фактите се знаят.  

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 28 минути, Atom said:

Не са хуно-сармати. Изрично пише западен компонент, а хуно-сарматите са много източни - направо бият на монголци.

Сарматите са много мъгливо понятие. На картата на Пьотингер са показани на прекалено обширни територии. При даките са засвидетелствани дори в името на столицата им: Сармато-Гетия.

Сарматите обитават района на Панония-Унгария до идването на готи и хуни.

Съответно аз подозирам тяхното сливане със готи и славяни. Така наречените гепиди според мен може да са сармато-готи.  За сармато-хуни не знам и не ми се вярва.  Ясно че по времето на Атила сарматите щат не щат попадат в огромната империя на Атила. Но след смъртта на вожда, най вероятно сарматите са част от германското обединение. Затова си мисля че сарматите са се разтворили повече към страната на германци, славяни и дори римляни и по-малко към хуните.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Янков said:

 

Авторитети са и си ги уважавам. Мненията им може да са по-добри от моето, но това не означава че са верни.

Само че да ти задам един въпрос - смяташ ли че ако разполагаха със същата информация, с която ние разполагаме през 2021 година, те биха имали същото мнение? Тяхното мнение се базира на информацията, която са имали тогава. Не на информацията която имаме днес.

Информацията идва от изворите. Те трябва да се четат. За мен специално трябва и да се преведат. Гледах в история.бг епизод с гост Петър Добрев темата е ясна, в един момент между него и младите му колеги се развихри спор за скитите на Булгариос, от отвъд клисурите или от клисурите дошли във френския превод, германския превод, ами оригинала? Колкото и информация да ни залива, друго си е да пиеш от извора. Ти пил ли си от извор, демек можеш ли да кажеш ето това е факт гарантирам. 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...